Odborová organizácia

I n f o r m a č n ý    l i s t

Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Vážená kolegyňa / kolega – zamestnankyňa / zamestnanec LF UK,

výbor Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) pri Lekárskej fakulte UK (LF UK) si Vás týmto dovoľuje osloviť s ponukou na vstup do odborovej organizácie pri LF UK.

 

Niekoľko racionálnych dôvodov prečo byť v odboroch

  1. Vaším členstvom posilníte členskú základňu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (www.ozpsav.sk), a tým bude vytvorená lepšia pozícia predstaviteľov zväzu pri vyjednávaní s vládou a poslancami vo veci zvyšovania platov v školstve, predĺženia dovolenky, príspevkov na dôchodkové sporenie a ďalších výhod pre zamestnancov. Ak by nebolo odborov, nemal by kto systematicky lobovať za zamestnancov na ministerstvách a v parlamente.
  2. Možno raz budete mať problém, ktorý budete chcieť predostrieť zamestnávateľovi. Naša odborová organizácia predkladá problémy zamestnancov vedeniu LF UK, obhajuje ich oprávnené požiadavky a snaží sa o zlepšovanie ohodnotenia a pracovných podmienok zamestnancov.
  3. Možno raz budete potrebovať právnu ochranu. Na právnika odborového zväzu sa ako členovia odborov budete môcť bezplatne obrátiť v pracovno-právnych sporoch a po 10 rokoch členstva aj v akýchkoľvek iných právnych sporoch.
  4. Budete môcť využiť ponuky odborov na kultúrne akcie, zájazdy a rekreač pobyty za zvýhodnených podmienok.
  5. Vaše deti budú mať radosť z darčeka k Mikulášu a Medzinárodnému dňu detí.
  6. Ak budete mať záujem, môžete sa aktívne zapojiť do práce odborovej organizácie.

Odmenou Vám bude dobrý pocit z práce pre druhých, kontakty a priateľstvá s kolegami z rôznych ústavov fakulty.

Čo Vás to bude stáť ?

  • Členský príspevok vo výške 1 % z čistej mzdy, ktorým je krytá najmä Vaša právna ochrana a vyjednávanie zvyšovania platov a ďalších sociálnych výhod.
  • Pri aktívnom členstve (ak sa zapojíte do aktivít výboru odborovej organizácie) okrem príspevku aj trocha osobného času.

Členom odborovej organizácie na LF UK sa môžete stať,

ak vyplníte prihlášku a doručíte ju na sekretariát Základnej organizácie OZ PŠaV pri LF UK na Sasinkovej 4, prízemie (vedľa jedálne).

Na Vaše prípadné otázky radi odpovieme na klapke 316 denne v čase 12:00–13:00 hod., alebo na e-mail: odboryfmed.uniba.sk


Prihláška za člena odborovej organizácie

Informačný list odborovej organizácie pri LF UK

Webová stránka odborového zväzu