Chirurgická propedeutika

OTÁZKY 

A:

Antisepsa a asepsa, dezinfekcia, sterilizácia

Rozdelenie a parametre operačných sál

Nástroje v operačnej sále, obväzový, šijací a špeciálny materiál

Príprava pacienta k operácii - všeobecne

Podstata znecitlivenia - pojem - rozdelenie - premedikácia

Miestne znecitlivenie: infiltračné, svodné, regionálne

Resuscitácia obehu

Resuscitácia dýchania

Zastavovanie krvácania

Transfúzia krvi - technika + indikácia

Komplikácie pri krvných prevodoch

Šok hypovolemický

Šok septický

Krvné deriváty a náhradné roztoky

Tracheotómia a konikotómia, indikácia, postup

Príprava k operácii diabetikov

Príprava k operácii na hrubom čreve

Intenzívna pooperačná starostlivosť o pacienta

Výživa operovaného pacienta

Pooperačná infúzna liečba

Totálna parenterálna výživa

Poruchy vodného a elektrolytového hospodárstva

Poruchy acidobázickej rovnováhy

Poruchy tráviaceho ústrojenstva

Dekubity - prevencia a liečba

Pooperačné komplikácie v oblasti operačnej rany

Hojenie operačných rán

Parotitis postoperatíva

Pooperačné komplikácie dýchacieho systému

Pooperačné komplikácie urologického charakteru

Pooperačné komplikácie kardiovaskulárneho systému

Phlebothrombosis a trombophlebitis

Pooperačné tromboembolické komplikácie

Vzduchová a tuková embólia

Chirurgický výkon, indikácie

Rozdelenie a charakteristika rán

Ošetrenia rán

Prevencia tetanu

Tetanus

Vyšetrovacie metódy v urológii

Vyšetrovacie metódy v cievnej chirurgii

Strelné poranenie

Punkcia hrudníka

Punkcia peritoreálnej dutiny

Punkcia močového mechúra, Douglas. Priestoru

Punkcia kĺbov

Lumbálna punkcia

Antibiotiká v chirurgii

Operácie pri náhlych brušných príhodách

Najčastejšie vrodené brušné chyby v detskom veku

Manažment + chirurgické ochorenie v detskom veku

Úrazy v detskom veku – rozdiely, všeobecne

 

B:

Popáleniny - 1.pomoc a liečba

Popáleniny - rozdelenie a klinický priebeh

Omrzliny

Poranenia svalov a šliach

Poranenia nervov

Poranenia ciev

Poranenia kĺbov

Rozdelenie zlomenín

Dislokácia zlomenín

Liečba zlomenín konzervatívna

Liečba zlomenín chirurgická

Poranenie tváre

Poranenie hrudníka

Poranenie brucha

Poranenia mozgu

Zlomeniny lebečnej spodiny

Krvácanie do mozgu

Manažment pacienta s mnohočetnými poraneniami

Poranenia močových orgánov

Crush a blast syndróm

Rehabilitácia po úrazoch

Príznaky zápalových chirurgických ochorení

Lymphangoitis a lymphadenitis

Absces, phlegmona

Furunculus a carbunculus, foliculitis

Erysipelas a erysipeloid

Hydradenitis

Hnisavé ochorenie ruky

Cheilitis

Osteomyelitis

Panaritium pulposum

Panaritium oseale

Povrchové panaríciá

Tendosynovitis a tendovaginitis (peritendinitis) a Bursitis

Anaerobné infekcie rán

AIDS - ochrana a prevencia pri chirurgických ochoreniach

Fistuly

Cysty

Benígne nádory a ich liečba

Zásady liečby malígnych nádorov

Amputácie a ich indikácie

Katetrizácia močového mechúra

Poranenie elektrickým prúdom

Zásady organizácie chirurgickej pomoci pri hromadných úrazoch a katastrofách

Chemické poranenia

Kožné plastiky

Transplantácie – všeobecné zásady a predpoklady

Nozokomiálne infekcie

Aktinomykóza

Tuberculosis