Chirurgická propedeutika

OTÁZKY 

I. Blok otázok

Antisepsa a asepsa, dezinfekcia, sterilizácia

Príprava pacienta k operácii - všeobecne

Podstata znecitlivenia - pojem - rozdelenie - premedikácia

Miestne znecitlivenie: infiltračné, zvodné, regionálne

Resuscitácia obehu

Resuscitácia dýchania

Zastavovanie krvácania

Transfúzia krvi - technika + indikácie

Komplikácie pri krvných prevodoch

Šok hypovolemický

Šok septický

Krvné deriváty a náhradné roztoky

Tracheotómia a konikotómia - indikácia, postup

Príprava k operácii diabetikov

Príprava k operácii na hrubom čreve

Intenzívna pooperačná starostlivosť o pacienta

Výživa operovaného pacienta

Pooperačná infúzna liečba

Totálna parenterálna výživa

Poruchy vodného a elektrolytového hospodárstva

Poruchy acidobázickej rovnováhy

Poruchy tráviaceho ústrojenstva

Dekubity - prevencia a liečba

Pooperačné komplikácie v oblasti operačnej rany

Hojenie operačných rán

Parotitis postoperatíva

Pooperačné komplikácie dýchacieho systému

Pooperačné komplikácie urologického charakteru

Pooperačné komplikácie kardiovaskulárneho systému

Phlebothrombosis a trombophlebitis

Pooperačné tromboembolické komplikácie

Vzduchová a tuková embólia

Chirurgický výkon - indikácie

Rozdelenie a charakteristika rán

Ošetrenie rán

Prevencia tetanu

Tetanus 

Vyšetrovacie metódy v urológii

Vyšetrovacie metódy v cievnej chirurgii

Strelné poranenia

Punkcia hrudníka

Punkcia peritoneálnej dutiny

Punkcia močového mechúra, Douglasového priestoru

Punkcia kĺbov

Lumbálna punkcia

Antibiotiká v chirurgii

Operácie pri náhlych brušných príhodách

Najčastejšie vrodené brušné chyby v detskom veku

Úrazy v detskom veku – rozdiely, všeobecne

Transplantácie- všeobecné zásady a predpoklady

Pooperačná starostlivosť o pacienta

Vyšetrovanie chirurgického pacienta – chirurgický chorobopis

Príprava pacienta k operácii – všeobecne

Pooperačné komplikácie GIT

 

II. Blok otázok

Popáleniny - 1.pomoc a liečba

Popáleniny - rozdelenie a klinický priebeh

Omrzliny

Poranenia svalov a šliah

Poranenia nervov

Poranenia ciev

Poranenia kĺbov

Rozdelenie zlomenín

Dislokácia zlomenín

Liečba zlomenín - konzervatívna

Liečba zlomenín - chirurgická

Poranenia hlavy a tváre

Poranenia hrudníka

Poranenia brucha

Poranenia mozgu

Zlomeniny lebečnej spodiny

Krvácanie do mozgu

Manažment pacienta s mnohočetnými poraneniami

Poranenia močových orgánov

Crush a blast syndróm

Rehabilitácia po úrazoch

Príznaky zápalových chirurgických ochorení

Lymphangoitis a lymphadenitis

Absces, phlegmona

Furunculus a carbunculus, foliculitis

Erysipelas a erysipeloid

Hydradenitis

Hnisavé ochorenie prstov a ruky

Cheilitis

Osteomyelitis

Panaritium pulposum

Panaritium oseale

Povrchové panaríciá

Tendosynovitis a tendovaginitis (peritendinitis) i Bursitis

Anaerobné infekcie rán

Fistuly

Cysty

Benígne nádory a ich liečba

Zásady liečby malígnych nádorov

Amputácie a ich indikácie

Katetrizácia močového mechúra

Poranenie elektrickým prúdom

Chemické poranenia

Kožné plastiky

Transplantácie – všeobecné zásady a predpoklady

Nozokomiálne infekcie

Aktinomykóza

Tuberculosis

Zásady organizácie chirurgickej pomoci pri hromadných úrazoch

a katastrofách

Špecifické infekcie, AIDS – ochrana a prevencia pri chirurgických

ochoreniach

Chemické mixty