Letná stáž

Žiadosť o výkon letnej odbornej študentskej praxe

Letná stáž sa začína o 07:30 na rannom sedení lekárov v knižnici (knižnica sa nachádza v riadiacej časti na prízemí oproti ORL). Je potrebné sa každý deň zapísať na prezenčnú listinu, ktorú nájdete u sekretárky kliniky.