Výučba

Okruhy výučby

3. ročník 

 • zvláštnosti pred-, peri-, poop. starostlivosti u detí
 • anesteziologická vizita, informovaný súhlas
 • infúzna liečba, transp. krvi
 • výživa operovaného dieťaťa - perorálna, enterálna, parenterálna
 • prístupové cesty - i.v., CŽK, základy NI
 • základy KPR
 • anamnéza, špecifiká u detských pacientov
 • status praesens generalis, status praesens localis: chirurgické vyšetrenie hlavy, hrudníka a brucha, špecifiká u detských pacientov
 • rany: typy, ošetrenie rán, sutúra – techniky, oboznámenie s jednotlivými druhmi šicích materiálov, základné operačné prístupy, chirurgické umývanie rúk
 • obväzové techniky
 • základné typy zlomenín, ošetrenie zlomenín, sadrovanie
 • nácvik praktických zručností so základným laparoskopickým inštrumentáriom na trenažéri

 4. ročník

 •  náhle brušné príhody: klinické vyšetrenie, zobrazovacie a laboratórne vyšetrenia, diferenciálna diagnostika, všeobecne + špecifiká detského veku, nácvik a prezentácia u konkretných pacientov
 • chirurgické inštrumentárium
 • oboznámenie sa s laparoskopickou technikou a prístupom, základy laparoskopického uzlenia
 • videozáznamy  a prezentácia základných laparoskopických operácií: appendektómia, cholecystektómia a pod.
 • nácvik praktických zručností so základným laparoskopickým inštrumentáriom na trenažéri
 • NPB vseobecne
 • Drenaz hrudnika

5. ročník

 •  vrodené vývojové chyby gastrointestinálneho traktu: symptomatológia, diagnostika, diferenciálna diagnostika, terapia + chirurgické riešenie, prezentácia konkrétnych pacientov
 • výber vhodnej operácie z denného operačného programu, prezentácia výkonu
 • nácvik praktických zručností so základným laparoskopickým inštrumentáriom na trenažéri
 • brušná chirurgia - akútne brucho
 • klinické vyšetrenie brucha, zhodnotenie pacienta s náhlou príhodou brušnou
 • trauma v detskom veku 
 • hernia, hydrokéla, fimóza 
 • urazy hrudníka, demonštrácia úrazových pacientov, rtg diagnostika
 • NPB v detskom veku
 • Vrodene cievne anomalie - hemangiomy a cievne malformacie
 • Miniinvazivna chirurgia v detskom veku
 • Spina bifida, Hydrocephalus, Kraniosynostózy, Chirurgická liečba Spasticity - Baclofen pumpa a selektívna dorzálna Rizotomia, Kraniotrauma

 6. ročník 

 

 •  VVCH GITu - atrézie pažeráku, aktrézie duodena a jejunailea
 • gastroschízy a omfalokély
 • nekrotizujúca enterokolitída (NEC)
 • CDH (kongenitálna diafr. hernia - komplexný pohľad na peri-, pred- a poop. starostlivosť, chirurgická liečba)
 • ďalšie aktuálne témy podľa požiadaviek študentov
 • Detská traumatológia - seletárny systém - metodika riešenia - demonštrácia pacientov
 • vrodené chyby mozgu a miechy
 • trauma CNS
 • deformity prednej hrudnej steny - pectus excavatum, pectus carinatum
 • vrodené a získané ochorenia pľúc, mediastína a pleurálneho priestoru
 • kongenitálna diafragmatická hernia
 •  anorektálne malformácie
 • Hirschsprungova choroba
 • Detské zlomeniny -rozdiely od dospelého veku, fyzárne poranenia, poruchy rastu, remodelácia, úskalia diagnostiky, možnosti liečby, systematicky zlomeniny končatín
 • Vrodene vyvojove chyby GIT-u
 • Vrodene malformacie zlcovych ciest
 • Vrodene plucne malformacie - lobarny emfyzem, sekvestracia, adenomatoidna malformacia
 • Atrezia pazeraku
 • Spina bifida, Hydrocephalus, Kraniosynostózy, Chirurgická liečba Spasticity - Baclofen pumpa a selektívna dorzálna Rizotomia, Kraniotrauma