ACVA - Akademické centrum výskumu autizmu

22.10. 2013 vzniklo Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA) na Fyziologickom ústave LF UK.

 

Misia

Cieľom tohto centra je integrovať výskumné aktivity zamerané na choroby autistického spektra na Slovensku do jednej spolupracujúcej siete pracovísk, ktorá bude zavádzať diagnostické a terapeutické protokoly podľa medicíny založenej na dôkazoch, a koordinovať interakciu s pacientmi, ich rodinami a relevantnými inštitúciami.

Vízia

Za 5 rokov bude ACVA inštitúciou uznávanou ako komunitou rodín autistických pacientov, tak aj odborníkov zaoberajúcich sa autizmom na Slovensku i v zahraničí. ACVA bude predstavovať kontaktný bod pre pacientov a ich rodiny, kde dostanú komplexnú starostlivosť vrátane aktuálnej diagnostiky choroby, ale aj behaviorálnych a farmakologických intervencií. Zároveň bude ACVA partnerom pre medzinárodné vedecké projekty zamerané na odhalenie etiopatogenézy autizmu a možných terapeutických modalít.

Prax

Interprofesionálny komplexný prístup k autistickým pacientom a ich rodinám z jedného „centrálneho bodu“, ktorým bude ACVA na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. ACVA zabezpečí kontakt pre autistických pacientov a ich rodiny na špecializované klinické pracoviská, špeciálne pedagogické a sociálne inštitúcie. ACVA bude centrom pre riešenie interprofesionálnych výskumných projektov, zabezpečí komunikáciu a iniciuje výskumné partnerstvo s vedeckými pracovníkmi Univerzity Komenského a jej Univerzitnej nemocnice, SAV a iných univerzít na Slovensku aj v zahraničí.

Klinický servis – evaluácia a diagnostika, medicínsky manažment (lekár – špecialista, klinický psychológ, špeciálny pedagóg, farmakológ/farmaceut)

Edukácia – odborné prednášky pre všetky partnerské inštitúcie, edukácia študentov druhého aj tretieho stupňa vzdelávania, konzultácie a tréningy pre rodičov, behaviorálna intervencia, rečové/jazykové poradenstvo, kontakt na komunity (lekár – špecialista, psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, sociálny pracovník)

Výskum – interprofesionálny výskum etiopatogenetických mechanizmov vzniku autizmu v rámci domácich aj zahraničných grantových projektov s prepojením na klinickú prax a farmakologickú intervenciu (neurológ, psychiater, fyziológ a patologický fyziológ, histológ, molekulový biológ, genetik, imunológ, gastroenterológ, psychológ, farmakológ/farmaceut).

 

Viac informácii o práci centra najdete tu