Zamestnanci

doc. MUDr. Martin Boháč, PhD., MHA, MPH

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
docent
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Tatiana Braxatorisová, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Michaela Čeháková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
odborný asistent
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
docent
Telefón
02/593 57 215
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Feketová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
asistent vysokej školy, univerzity

doc. Ing. Helena Gbelcová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
docent
Publikačná činnosť

MUDr. Lajos Gergely

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

MUDr. Štefan Harsányi, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť