Pedagogická činnosť

Pregraduálne vzdelávanie

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky zabezpečuje výučbu predmetu "Biológia a humánna genetika" pre študentov všeobecného a zubného lekárstva, ako aj pre študentov biomedicínskej fyziky.

Rozpis prednášok a praktických cvičení - Zimný semester

Rozpis prednášok a praktických cvičení - Letný semester

Podklady na samoštúdium

Konkrétne informácie vám budú zaslané na univerzitný e-mal.

Elektronická učebnica - Lekárska biológia a genetika 1

Elektronická učebnica - Lekárska biológia a genetika 2

Elektronická učebnica - Molekulárne metódy aktuálne používané v klinickej genetike

Konzultačné hodiny

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. pondelok 13,30 – 15,00 hod.
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD. pondelok 09,00 – 10,00 hod.
doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD. pondelok 10,00 – 11,00 hod.
doc. Ing. Helena Gbelcová, Ph.D. streda 10,00 – 11,00 hod.
MUDr. Martina Čulenová, PhD. štvrtok 12,00 – 14,00 hod.
RNDr. Marcela Kuniaková, PhD. pondelok 10,00 – 11,00 hod.
RNDr. Jana Malová, PhD. pondelok 10,00 – 11,00 hod.
RNDr. Andrea Pastoráková, PhD. štvrtok 09,00 – 10,00 hod.
Mgr. Petra Priščáková, PhD. streda 10,30 – 13,30 hod.
Mgr. Zuzana Feketová pondelok 10,00 – 13,00 hod.