Sociálne lekárstvo

Výučba predmetu Sociálne lekárstvo pre študentov všeobecného lekárstva prebieha vo 4.ročníku v letnom semestri (12 h prednášok, 24h seminárov) a pre študentov zubného lekárstva v 6.ročníku v zimnom semestri (6h prednášok, 12h seminárov)a to v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Cieľom predmetu je naučiť študentov chápať človeka v jednote s prostredím, v ktorom sociálno-ekonomické faktory determinujú kvalitu a úroveň zdravia ľudí a formy zdravotnej starostlivosti.