Informácie pre študentov 1. ročníka

Prezentácia pracovísk

Anatomický ústav LF UK
Predmet: Anatómia
Prezentuje: doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD, MPH
https://www.youtube.com/watch?v=FMJ5iMEo-dw


Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB
Predmet: Lekárska biológia a genetika
Prezentuje: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., prednosta ústavu
https://www.youtube.com/watch?v=UHsSiVd0HqM


Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK
Predmet: Lekárska biofyzika
Prezentuje: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., prednosta ústavu
https://www.youtube.com/watch?v=-We03QAEeP0


Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK
Predmet: Lekárska chémia
Prezentuje: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., zástupkyňa prednostu
https://www.youtube.com/watch?v=X9gIpyuJbAo


Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK
Predmet: Ošetrovateľstvo
Prezentuje: PhDr. Eva Dobiášová, PhD
https://www.youtube.com/watch?v=xyDVFs7OVT4

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK
Predmet: Medicínska etika
Prezentuje: MUDr. Mária Kolesárová, PhD
https://www.youtube.com/watch?v=LWVcxycfltE&feature=youtu.be


Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK
Predmet: Latinský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk
Prezentuje: PhDr. Tomáš Hamar, PhD., prednosta ústavu
https://www.youtube.com/watch?v=wkELIo_CxlQ


V priebehu semestra budeme postupne predstavovať aj ďalšie pracoviská.

Lokalizácia jednotlivých pracovísk - ústavov

Lekárska fakulta UK - mapa

Staré teoretické ústavy


Dekanát


Nové teoretické ústavy
Moskovská