Starostlivosť o duševné zdravie

Téma starostlivosti o duševné zdravie sa dostáva čoraz viac do popredia a pre nás na Lekárskej fakulte UK je tiež veľmi aktuálna.

Uvedomujeme si, že štúdium na vysokej škole je pre mnohých študentov zásadnou a nie vždy jednoduchou zmenou. Mení sa kolektív, spôsob a množstvo učenia, pre mnohých to znamená aj sťahovanie do iného mesta, nového, neznámeho prostredia, záťaž z nutnosti osamostatniť sa od svojej rodiny. Nároky na praktické aj teoretické vedomosti sú vysoké a tempo učenia sa je náročné. Stáva sa preto, že študenti zabúdajú, že je potrebné sa starať nielen o svoje fyzické zdravie, ale aj o to psychické. To všetko môže viesť k problémom so zvládaním povinností, depresiám, úzkostiam, poruchám prijímania potravy, poruchám spánku, problémom s koncentráciou alebo iným nepriaznivým stavom.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského pre vás pripravila niekoľko projektov, ktoré podporujú starostlivosť o vašu dušu a psychickú pohodu. Našim cieľom je pomôcť vám prekonať či zvládnuť tlak, ktorý so sebou štúdium, ale aj rôzne životné okolnosti prinášajú.

Hovorme o duševnom zdraví

Starať sa svoju psychiku je rovnako dôležité ako starať sa o fyzické zdravie a rozprávanie sa o duševnom zdraví našťastie už dávno nie je tabu. Dôležitosť týchto tém si uvedomujeme aj my, preto Ústav epidemiológie LF UK pre študentov pripravil podujatie s názvom Hovorme o duševnom zdraví. Uskutočnilo sa 19. marca 2024 o 13:30 vo Veľkej posluchárni NTÚ a na účastníkov čaká bohatý program.

,,Doba je náročná a aj na mladých ľudí sú často kladené vysoké nároky, a to nielen počas štúdia. Prostredníctvom tohto podujatia by sme študentom chceli priblížiť tému duševného zdravia, ako sa starať o to svoje, ale aj ako pomôcť iným, spolužiakom či blízkym,“ vysvetľuje prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, študijná prodekanka LF UK.

Súčasťou podujatia boli prezentácie plné zaujímavých informácií, vedomostný kvíz a moderovaná diskusia. Diskutujúcimi boli prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., ktorá je psychiatričkou na LF UK, riaditeľka a spoluzakladateľka projektu Odpútaj sa Mgr. Juliana Gubišová, psychológ Mgr. Michal Bača z Ligy za duševné zdravie a psychológ a prorektor UK doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. z FSEV UK.

Prvá pomoc pre duševné zdravie

Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UK v spolupráci s Ligou za duševné zdravie vyškolil skupinu 25 študentov v rôznych aspektoch problematiky duševného zdravia. Študenti, ktorých trápia rôzne psychické problémy alebo sa necítia dobre, tak nájdu v radoch svojich rovesníkov oporu a pomoc. Cieľom tohto projektu je vybudovať sieť rovesníckej podpory na Lekárskej fakulte UK, a tým zlepšiť duševné zdravie našich študentov.

Odborníci počas seminárov vyškolili dobrovoľníkov v rozličných témach, ako napríklad príznaky duševných porúch, ako správne komunikovať s človekom v psychickej kríze a kde vyhľadať odbornú pomoc. ,,Podobne ako mnohí zo študentov dokážu poskytnúť prvú pomoc pri zdravotných komplikáciách alebo úrazoch, v tomto kurze sa 25 dobrovoľníkov naučilo poskytovať prvú pomoc svojim spolužiakom v oblasti duševného zdravia. Pomôžu tak ohrozenému človeku dostať sa k podpore alebo k odbornej pomoci, ak je to potrebné,“ uviedla prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, študijná prodekanka LF UK. Princípom tohto programu je učiť ľudí hovoriť o duševnom zdraví, vedieť sa zdôveriť s psychickými problémami, rozumieť duševnému zdraviu a prejavom jeho narušenia a celkovo zvyšovať povedomie verejnosti o tejto dôležitej téme. 

BUĎ BUDDY A STAŇ SA OPOROU PRE SVOJICH ROVESNÍKOV

Lekárska fakulta UK v spolupráci s Psychologickou poradňou UK, spúšťa v apríli 2024 projekt rovesníckej podpory v oblasti duševného zdravia Buddy. Prvým krokom v rámci programu je vyškolenie dobrovoľníkov/čok z radov medikov/čiek, ktorí/é chcú pomáhať svojim spolužiakom/čkam s ich problémami počas štúdia. Ak máte záujem sa stať ‚buddym‘, čítajte ďalej a dozviete sa viac o tom, ako sa prihlásiť aj čo vás ako ‚buddies‘ čaká.   

Čo je BUDDY SYSTÉM?

Buddy systém vznikol ako projekt Ministerstva zdravotníctva SR na základe analýzy duševnej pohody mladých ľudí počas pandémie. Pilotný program bol realizovaný na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pričom do projektu sa zapojilo 23 študentov všetkých fakúlt. O pomoc následne požiadalo 76 študentov, najčastejšie išlo o riešenie problémov so štúdiom, nadmerný stres alebo problémy s učením.

PREČO SA ZAPÁJAME?

,,Uvedomujeme si dôležitosť starostlivosti o duševné zdravie, a tiež vieme, že štúdium býva pre medikov často veľmi náročným životným obdobím. Preto sme sa rozhodli aj na našej fakulte spustiť program Buddy, vďaka ktorému si rovesníci a spolužiaci navzájom poskytnú rady, podporu a pomoc,“ uviedla prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, študijná prodekanka LF UK. Úlohou  ‚buddies‘ bude poskytovať podporu a pomoc svojim spolužiakom/čkam v oblasti adaptácie na univerzitné prostredie a v oblasti duševného zdravia a pohody. Program v neposlednom rade vytvára vzťahy, priateľstvá a podporné prostredie na pôde Lekárskej fakulty UK. Po vyškolení ‚buddies‘ sa budú môcť na nich obrátiť študenti/ky, ktorí/é potrebujú pomoc alebo psychickú podporu. Naši ‚buddies‘ budú pracovať pod supervíziou a s podporou Psychologickej poradne UK.

ČO SA ‚BUDDIES‘ NAUČIA?

Počas dvojdňového workshopu, ktorý sa uskutoční v apríli 2024, odborné pracovníčky vyškolia dobrovoľníkov/čky – záujemcov/kyne o rolu ‚buddyho‘. Naučia ich komunikovať nielen o praktických akademických otázkach, ale aj o strese a zvládaní záťaže, ktorú môže spôsobovať napríklad skúškové obdobie. Ďalej sa ‚buddies‘ naučia, ako pracovať s vyčerpaním – teda dýchacie cvičenia, rôzne prospešné formy uvoľnenia sa, ale aj to, ako správne relaxovať. Po vyškolení budú tiež ‚buddies‘ lepšie rozumieť mechanizmom sociálnej úzkosti a problémom v partnerských či rodinných vzťahoch. Rozvinú svoje ,,soft skills“, teda asertivitu, komunikáciu, tímovú prácu, osvoja si zručnosti, ako viesť pomáhajúci rozhovor a oboznámia sa s rôznymi duševnými stavmi a duševnými ochoreniami.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Veľmi jednoducho! Stačí vyplniť nasledujúci formulár a dostanete všetky potrebné informácie:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-dgYMwVE_z9Fu8SiJ2vhRThURU1DMU43UklYMk9MUExGVElTVDdJQVM1TS4u.

Cítiš, že potrebuješ pomoc? Naši BUDDIES sú tu pre teba

Projekt rovesníckej podpory v oblasti duševného zdravia Buddy je spustený a prvých ,,buddies“ sme už vyškolili. Ak sa cítiš na svoje problémy sám a potrebuješ pomoc, stačí nás kontaktovať a rovesníci ti poskytnú potrebnú podporu.

Máš pocit, že to už sám nezvládneš? Valcuje ťa stres? Pociťuješ vyhorenie či vyčerpanie? Uvedomujeme si, že štúdium medicíny môže byť pre mladých ľudí náročným životným obdobím a študentkám a študentom sa nevyhýbajú ani citové či rodinné problémy. Starostlivosť o duševné zdravie je mimoriadne dôležitá, preto sme aj my na Lekárskej fakulte UK spustili v spolupráci s Psychologickou poradňou UK projekt Buddy. Prví záujemcovia o rolu ,,buddyho“ boli počas apríla vyškolení a sú pripravení pomôcť svojim spolužiakom a spolužiačkam.

Neboj sa požiadať o pomoc. Prihlásiť sa môžeš veľmi jednoducho, prostredníctvom tohto formulára https://forms.office.com/e/Y8CxuiQDmf. Po vyplnení ťa bude kontaktovať dostupný ,,buddy“ a na problémy už nebudeš sám.