Prijímacie konanie

Informácia o prijímacom konaní bude zverejnená koncom decembra 2022.