Prípravný kurz

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium

Oznam pre záujemcov o prípravný kurz na prijímacie skúšky v akademickom roku 2023/2024

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave organizuje pre ľahšiu a kvalitnejšiu prípravu uchádzačov o štúdium na prijímacie skúšky pre akademický rok 2023/2024 Prípravný kurz z biológie a lekárskej chémie pre štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva. Prípravný kurz bude prebiehať  výlučne prezenčnou formou.

Obsahová náplň kurzu:  Kapitoly z biológie a lekárskej chémie

Rozsah výučby:                 6 hod. týždenne  (biológia a chémia po 3 hod.)

Termín konania:               vždy v sobotu od 14.1.2023 - 6.5.2023 od 9.00 - 15.30 hod.
                                              (okrem 8.4.2023 - veľkonočné sviatky)

Miesto konania:              Veľká poslucháreň LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

Výučbu vykonávajú: skúsení pedagógovia LFUK, ktorí sa autorsky podieľali na príprave podkladov pre prijímacie skúšky

Rozpis prednášok z chémie

Rozpis prednášok zbiológie

Informácia k prihláške

Prihláška na prípravný kurz

Termín podania prihlášky:  do 30. novembra 2022 (max 300 prihlásených)

Poplatok:                           150 € (75 €  v prípade záujmu o 1 jeden predmet)
                                              V cene kurzu sú aj podklady na prijímacie skúšky

Číslo účtu:                          SK65 8180 0000 0070 0013 5249
Variabilný symbol:          20231
Konštantný symbol:       0308

Poznámka k platbe:        do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka kurzu.

Prihlášky zasielajte na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
študijné oddelenie
Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Bližšie informácie k prípravnému kurzu:
tel.: 02/9011 9865
e-mail: michaela.reismullerovafmed.uniba.sk