Prípravný kurz

OZNAM !!!

Oznamujeme účastníkom prípravného kurzu, že termín začiatku prípravného kurzu sa z technických príčin posúva o týždeň, t . j. od 16. 01. 2021.

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave organizuje pre ľahšiu a kvalitnejšiu prípravu uchádzačov o štúdium na prijímacie skúšky pre akademický rok 2021/2022  Prípravný kurz z biológie a lekárskej chémie pre štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa prípravný kurz bude realizovať dištančnou formou (online).

Obsahová náplň kurzu:  Kapitoly z biológie a lekárskej chémie

Rozsah výučby:                 6 hod. týždenne  (biológia a chémia po 3 hod.)

Termín konania:               vždy v sobotu od 9.1.2021 - 24.4.2021 od 9.00 - 15.30 hod.
                                              (okrem 3.4.2021 - veľkonočné sviatky)

Miesto konania:               Veľká poslucháreň NTÚ, Sasinkova 4, Bratislava

 

Výučbu vykonávajú: skúsení pedagógovia LFUK, ktorí sa autorsky podieľali na príprave podkladov pre prijímacie skúšky.

Každý účastník kurzu dostane Podklady na prijímacie skúšky z chémie a biológie zdarma.

Prihláška

Termín podania prihlášky:  do 13. novembra 2020 (max. 200 prihlásených)

Poplatok:                           150 € (75 €  v prípade záujmu o 1 jeden predmet)

Číslo účtu:                          SK65 8180 0000 0070 0013 5249

Variabilný symbol:          20211

Konštantný symbol:       0308

BIC - swiftový kód:          SPSRSKBA

Prihlášky zasielajte na adresu fakulty. Bližšie informácie k prípravnému kurzu: Ing. L. Magdolenová

Prihláška na prípravný kurz