Rozvrhy, špecializačná skúška

Termíny špecializačných skúšok, špecializačných kurzov, vzdelávacích aktivít

 

Špecializačná skúška - pokyny k prihláseniu

Prihláška na špecializačnú skúšku

Prihláška na kurz pred špecializačnou skúškou

Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci

Zadanie záverečnej práce

 

Povinnou súčasťou špecializačnej skúšky vo všetkých špecializačných odboroch je skúška zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva. Nutné absolvovať na LF UK, resp. dokladovať kópiou absolvovanie skúšky na inej vzdelávacej ustanovizni v SR po roku 2008.

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva - kurz -

- účasť na kurze je na základe prihlášky doručenej na adresu referátu; pozvánka na kurz sa nezasiela

       - prihláška na kurz

anestéziológia a intenzívna medicína

Špecializačný kurz

kurz 

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

dermatovenerológia

Špecializačná skúška

termín:     

čas:            

miesto:     Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB - knižnica, Mickiewiczova 13, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity

20.5. - 25.5.2018 - program

19.11. - 23.11.2018 - program

 

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu.

 

 

 

detská chirurgia

Špecializačná skúška

termín:     

čas:           

miesto:    Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, knižnica doc. Žuchu, Limbová 1, Bratislava

detská psychiatria

Špecializačná skúška

termín:    27.6.2018 (praktická časť)

                 28.6.2018 (teoretická časť)

čas:          9.00 hod.               

miesto:   Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

endokrinológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:          

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB (zasadačka), Ružinovská 6, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 

 

Vzdelávacie aktivity 

Kurz 1     30.4. - 25.5.2018 - program

Kurz 2     3.4. - 25.4.2018 - program

 

Prihlásenie sa na kurz zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu.

foniatria

Vzdelávacie aktivity

Poruchy sluchu    

Poruchy reči         12.11. - 12.12.2018 (max. 3 účastníci)

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Foniatrické odd. UNB, Antolská 11, Bratislava

 

 

Špecializačná skúška

termín:    24.4.2018 o 15.00 hod. - obhajoba špecializačnej práce

                 6.6.2018 o 8.00 hod. - teoretická skúška

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, Bratislava

gastroenterológia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:         

miesto:    V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie, seminárna miestnosť, Ružinovská 6, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

miesto:  V. interná klinika LF UK a UNB, Gastroenterologické a hepatologické oddelenie

čas:        denne od 8.00 hod.

lektor:   doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. 

-prihlásenie - prihláška na vzdelávaciu aktivitu, zaslanie na adresu referátu

 

abdominálna ultrasonografia 

1.2. - 15.2.2018

1.8. - 15.8.2018


gastroskopia

1.3. - 31.3.2018

1.9. - 30.9.2018

 

 kolonoskopia

 1.4. - 30.4.2018

 1.10. - 31.10.2018

 

Špecializačný kurz - 5.11. - 9.11.2018 - program

-kurz je povinný pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internoistického kmeňa

geriatria

Špecializačná skúška

termíny:

čas:

miesto:


gynekológia a pôrodníctvo

Špecializačná skúška

termín:  26.4.2018 o 8.00 hod. (praktická časť)

               27.4.2018 o 9.00 hod. (teoretická časť)

 

               22.11.2018 o 8.00 hod. (praktická časť)

               23.11.2018 o 9.00 hod. (teoretická časť)

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

Kurz pred skúškou v termíne 19.3. - 20.4.2018 - program


Prihlásenie sa na kurzy zaslaním prihlášky na adresu referátu - prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Kurz č. 1 - pre účastníkov špecializačného štúdia zaradených 1.10.2017 a 1.2.2018

termín kurzu      18.6. - 22.6.2018

Kurz č. 2 - pre účastníkov špecializačného štúdia zaradených 1.10.2016 a 1.2.2017 

termíny kurzov  11.6. - 15.6.2018

                                3.9. - 7.9.2018

 

 

chirurgia

Špecializačná skúška 

termín:     jún a október 2018 (presný termín podľa počtu záujemcov)

čas:           

miesto:    I. chirurgická klinika LF UK a UNB, knižnica, Mickiewiczova 13, Bratislava

klinická mikrobiológia

Vzdelávacie aktivity - 4. - 8.6.2018 - program

 

prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

klinická onkológia

Špecializačná skúška

termín:     11.6.2018 o 9.00 hod. (test), o 10.00 hod. (praktická časť)

                  12.6.2018 o 10.00 hod. (obhajoba, teoretická časť)

miesto:   II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Klenová 1, Bratislava, 3. poschodie seminárna miestnosť 

 

 

Vzdelávacie aktivity - konzultačné dni - program

 

 

materno-fetálna medicína

Špecializačná skúška


termín:     14.6.2018 o 8.00 hod. (praktická časť)

                 15.6.2018 o 8.00 hod. (teoretická časť)

                 

                 11.10.2018 o 8.00 hod. (praktická časť)

                 12.10.2018 o 8.00 hod. (teoretická časť)

miesto:    I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka,  Antolská 11, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

3. rok štúdia   21.5. - 25.5.2018

2. rok štúdia   28.5. - 1.6.2018

1. rok štúdia   4.6. - 8.6.2018

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

maxilofaciálna chirurgia (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:     

čas:

miesto:

               

neurochirurgia

Špecializačná skúška

termín:  9.3.2018

čas:        11.00 hod.

miesto:   výučbová miestnosť Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB, Limbová 5, Bratislava

neurológia

Špecializačná skúška

termín:               

čas:        

miesto:  

oftalmológia

Špecializačná skúška

termín:   28.3.2018

čas:          9.00 hod.   

miesto:   Klinika oftalmológie LF UK a UNB, 7. poschodie, knižnica, Nemocnica Ružinov, Bratislava

onkológia v gynekológii

Špecializačná skúška

termín:  26.4.2018 o 8.00 hod. (praktická časť)

               27.4.2018 o 8.00 hod. (teoretická časť)

 

               22.11.2018 o 8.00 hod. praktická časť)

               23.11.2018 o 8.00 hod. (teoretická časť)

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, Antolská 11 , Bratislava

 

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

3. rok štúdia   2.4. - 6.4.2018

2. rok štúdia   9.4. - 13.4.2018

1. rok štúdia   16.4. - 20.4.2018

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

ortopédia

Špecializačná skúška

termín:    7. - 8.6.2018         

čas:          8.00 hod.

miesto:   I. OTK LF UK a UNB, Ružinovská 6, Bratislava

(maximálne 10 účastníkov)

 

 

Kurz -

otorinolaryngológia

Špecializačná skúška

termín:         

čas:             

obhajoba: 

miesto:    Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

patologická anatómia

Špecializačná skúška

termín:    13.4.2018 od 9.00 hod.

                 14.11.2018              

miesto:    Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Sasinkova 4, Bratislava

pediatria

Špecializačná skúška

termín:   15.5.2018

                20.11.2018

čas:         8.30 hod.

miesto:  Detská klinika LF UK a NÚDCH, knižnica, 4. poschodie, Limbová 1, Bratislava

 

 

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:   

 

Kurz 28. - 30.5.2018 - program

prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

Špecializačná skúška

termín:   

čas:          

miesto:     Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

pediatrická gynekológia

Špecializačná skúška

termín:

čas:

miesto: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

pediatrická hematológia a onkológia

Špecializačná skúška

termín:   22.11.2018 

miesto:   Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

 

kurz - 11.6. - 14.6.2018

pediatrická kardiológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:                           

miesto:    knižnica Kliniky detskej kardiológie LF UK a DKC, Limbová 1, Bratislava

pediatrická neurológia

Špecializačná skúška

termín:    12.6.2018 (predbežný termín)

miesto:    Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

 

kurz - 12. - 14.11.2018

plastická chirurgia

Špecializačná skúška

termín:   31.5.2018

                6.12.2018

čas:         8.00 hod.

miesto:  Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB, Ružinovská 6, Bratislava

psychiatria

Špecializačná skúška

termín:     28.2.2018 (praktická časť) o 9.00 hod.

                  1.3.2018 (teoretická časť) o 11.00 hod.                    

miesto:      Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie, Bratislava

 

 

 

Kurz

Semináre -

 

Vzdelávacia aktivita - prihláška

 

 

rádiológia

Špecializačná skúška

termín:    28.9.2018

čas:          9.00 hod.

miesto:  seminárna miestnosť Rádiologickej kliniky LF UK, SZU a UNB                                   Mickiewiczova 13, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou: 3.9. - 28.9.2018 - program

-začiatok kurzu o 9.00 hod., Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, seminárna miestnosť

 

 

 

reprodukčná medicína

Špecializačná skúška

termín:     26.4.2018 o 8.00 hod. (praktická časť)

                  27.4.2018 o 12.00 hod. (teoretická časť)

 

                 22.11.2018 o 8.00 hod. (praktická časť)

                 23.11.2018 o 12.00 hod. (teoretická časť)

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

3. rok štúdia     2.4. - 6.4.2018

2. rok štúdia     9.4. - 13.4.2018

1. rok štúdia   16.4. - 20.4.2018

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

spoločný internistický kmeň

Termín kurzu: 19.2. - 1.3.2018 - program

prihláška na kurz  po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

 

overenie vedomostí: 2.3.2018 o 10.00 hod., V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, 8. poschodie

vnútorné lekárstvo

Špecializačná skúška

praktická časť:  3.5.2018 o 10.00 hod.

teoretická časť: 4.5.2018 o 10.00 hod.

miesto: V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, 8. poschodie

 

Kurz pred špecializačnou skúškou: 12.3. - 4.5.2018 - program

ZMENA - 19.3.2018 o 7.00 hod., I. interná klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

zdravotnícky manažment a financovanie (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:    19. - 21.3.2018

čas:           9.00 hod.

miesto:    Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Sasinkova 2, III. poschodie