Aktuality

Evidence-based Research06. 09. 2022

pozvánka na prednášky a panelovú diskusiu

Výsledky prijímacieho konania - aktualizácia dňa 11.7.202211. 07. 2022

na akademický rok 2022/2023

Výzva na výberové konania v rámci programu Erasmus+21. 06. 2022

pre uchádzačov o STAFF mobility na nadchádzajúci akademický rok 2022/2023

Falling Walls Lab Slovakia 202209. 06. 2022

Uzávierka prihlasovania do 11. septembra 2022

Fulbright Slovak Scholar Program07. 06. 2022

nový cyklus podávania prihlášok + pozvánka na webinár

Vyhodnotenie vnútrofakultných projekt LFUK31. 05. 2022

V rámci výzvy bolo v termíne podaných celkovo 19 projetových žiadostí v celkovej žiadanej sume 3.315.064,31€.

ČO ROBIŤ PO POSLEDNEJ ŠTÁTNICI26. 05. 2022

Informácia pre absolventov Lekárskej fakulty UK

Výsledky ŠVOČ 202219. 05. 2022

Vysoké štátne ocenenie pre prof. MUDr. Michala Mega, DrSc.09. 05. 2022

Prezidentka Zuzana Čaputová dňa 8. mája 2022 udelila štátne vyznamenania 25 osobnostiam spoločenského života pri príležitosti 29. výročia vzniku Slovenskej...

60. ročník fakultnej konferencie Študentskej vedeckej...03. 05. 2022

dňa 5. mája 2022 (štvrtok) od 08:00 hod. vo Veľkej a Malej posluchárni Nových teoretických ústavov LF UK na Sasinkovej ulici 4.

XVIII. ANGIOLOGICKÝ DEŇ03. 05. 2022

Termín konania: 25. máj 2022

UK podporila výskum mladých vedcov27. 04. 2022

Bratislava 27. apríla 2022: Dlhoročná tradícia Univerzity Komenského v Bratislave finančne podporovať vedecký výskum mladých vedcov pokračuje aj v tomto roku....

COVID-19 - úprava opatrení25. 04. 2022

od 21. apríla 2022

Vedkyne môžu prihlásiť svoje práce do L'Oréal - UNESCO Pre...21. 04. 2022

Program L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede ocení tri talentované vedkyne, z ktorých každá získa sumu 5000 eur. Prihlásiť sa musia do 31. mája 2022.

Denný doktorand LF UK MUDr. Miroslav Tibenský11. 04. 2022

bol podľa časopisu FORBES zaradený medzi 30 NAJTALENTOVANÝCH SLOVÁKOV POD 30 ROKOV

Voľba kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty UK31. 03. 2022

na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027

NOVO ZÍSKANÉ GRANTY NA LF UK25. 03. 2022

15 NOVÝCH PROJEKTOV VEGA A 6 PROJEKTOV KEGA

Zrušenie samosprávy fakúlt – „trojský kôň“ v novele...09. 03. 2022

Pozrite si tlačovú konferenciu