Aktuality

Nastavenie stránkových dní a úradných hodín29. 01. 2020

pre súčasti Ekonomického oddelenia LF

Stanovisko ku problematike nedostatočného počtu lekárov v SR24. 01. 2020

Nutné zmeny pre zlepšenie situácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v SR

MEDICAMENTA NOVA13. 01. 2020

37. seminár - 30. januára 2020 o 13.30 hod., Veľká poslucháreň NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

10th UNICA Student Conference 202020. 12. 2019

v dňoch 28. 6 - 1. 7. 2020 na UNIVERSIDADAE NOVA DE LISBOA

Mesačná stáž v Brazílii a v Taiwane11. 12. 2019

deadline - 31. 1. 2020 !!!

LF UK v Bratislave organizovala Študentskú vedeckú...09. 12. 2019

pod záštitou pána dekana LF UK, prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. v dňoch 7. a 8. novembra 2019 v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Medický ples 202009. 12. 2019

1. február 2020, Incheba Bratislava

ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITU03. 12. 2019

pre akademický rok 2020/2021

Študenti LF UK ocenení rektorom UK02. 12. 2019

18. novembra 2019 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

INFO DAY EMBL 201902. 12. 2019

9. 12. 2019, 10:00 - 16:30, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8, Bratislava

DEŇ NOVORODENCA29. 11. 2019

6. 12. 2019 o 9.00 hod., Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK v Bratislave, Sasinkova 4

Traja ocenení lekári z UK26. 11. 2019

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská odovzdala v piatok 22. novembra 2019 pacientske ocenenie Môj lekár a Moja sestra desiatim lekárom a desiatim...

Jazykové testy pre študentov v rámci programu Erasmus+21. 11. 2019

Výzva na podávanie si prihlášky

MediClin - STÁŽ V NEMECKU21. 11. 2019

konkurz

73. chirurgický deň Kostlivého - program19. 11. 2019

6. december 2019, Hotel SUZA, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava

Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné...19. 11. 2019

Žiadosť pošlite o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2020

Traja ocenení odborníci z UK za vedu a techniku08. 11. 2019

Ceny za vedu a techniku si za rok 2019 prevzali traja vedci z UK. Tibor Katriňák z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Michal Mego z Lekárskej fakulty...

Profesorská prednáška: Od Leonarda da Vinciho cez Alberta...06. 11. 2019

V rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok sa v stredu 6. novembra 2019 konala v Aule UK prednáška prorektorky UK Viery Štvrtinovej z LF UK o...