Aktuality

Výsledok volieb zástupcov akademickej obce Lekárskej...22. 10. 2019

do Akademického senátu UK

Naša univerzita16. 10. 2019

100 rokov vzdelanosti (špeciálne vydanie)

LETNÁ STÁŽ V USA NA FLORIDE16. 10. 2019

LFUK vyhlasuje konkurz na stáž na Floride (Fort Lauderdale)

Informačné stretnutie o štipendiách DAAD do Nemecka15. 10. 2019

17.10.2019 o 18:00 hod. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Gondova 2, miestnosť G11.

VÝZVA - "BURZA POBYTOV 2020"15. 10. 2019

Výzva na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty pre rok 2020

Rektorské voľno11. 10. 2019

31. októbra 2019 (štvrtok)

Slávnostná imatrikulácia03. 10. 2019

17. októbra 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. v priestoroch Auly Univerzity Komenského (Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava)

Deň akademickej mobility a internacionalizácie03. 10. 2019

Konferencia sa bude konať 26. 11. 2019 v priestoroch Hotela Tatra v Bratislave

Diabetes mellitus - vieme ovplyvniť kardiovaskulárnu...20. 09. 2019

WEBIMED - nová webová platforma, pilotný internistický webinár - 24. septembra 2019 o 19.00 hod - živé vysielanie s profesorom Jánom Murínom a doktorkou...

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium13. 09. 2019

na študijné, výskumné a prednáškové pobyty počas letného semestra akademického roku 2019/2020.

Biologická liečba v teórii a praxi V.13. 09. 2019

Bratislava, Dúbravská cesta 9, 25. september 2019

Akcia Rakúsko – Slovensko13. 09. 2019

výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku

Oslavy 100. výročia založenia LF UK16. 08. 2019

V mene dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS si Vás dovoľujeme pozvať na oslavy 100. výročia...

„Výživa a zdravé starnutie“ - NUTRIAGING27. 06. 2019

Projekt EU, z programu cezhraničnej spolupráce SR-AT, Interreg V-A sa rieši prvým rokom na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v spolupráci s Univerzitou vo...

Publikácia "Štipendiá a granty 2020/2021"24. 06. 2019

na webovej stránke SAIA

Vedci skúmajú, ako predĺžiť zdravý vek seniorov21. 06. 2019

Bratislava 20. júna 2019: Priemerná dĺžka života Slovákov je takmer 74 rokov, avšak priemerná dĺžka „zdravého života“ Slovákov je 54,5 roka u mužov a 57 rokov...

Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie 10. 06. 2019

Uzávierka podávania prihlášok je 14.októbra 2019.