Aktuality

Vedci UK patria medzi najznámejšie osobnosti slovenskej vedy21. 03. 2019

Dve najznámejšie osobnosti súčasnej slovenskej vedy sú z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

Informačné stretnutie zástupcov Ministerstva zdravotníctva...19. 03. 2019

zo dňa 4. 3. 2019 - doplnenie liniek

Medzi ocenených patrí aj doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.,...19. 03. 2019

Ocenení pedagógovia pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Uznesenie Vedeckej rady LFUK15. 03. 2019

zo dňa 28. 2. 2019

Dodatočná výzva pre uchádzačov o Staff mobilitu (STA, STT)04. 03. 2019

v prebiehajúcom akad. roku 2018/2019 deadline na prihlasovanie - 31. 3. 2019

Národný štipedijný program - nová výzva04. 03. 2019

Štipendiá a granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov

Uznesenie mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu...27. 02. 2019

konaného dňa 26. 2. 2019

Vyhlásenie Študentskej časti Akademického senátu LFUK21. 02. 2019

zo dňa 19. februára 2019 - reakcia k otvorenému listu rektora UK a dekanov lekárskych fakúlt SR ministerke zdravotníctva SR.

Výzva na Vyšehradské štipendium19. 02. 2019

pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium

2. ročník 24-hodinového maratónu so sclerosis multiplex 201918. 02. 2019

1. 3. 2019 18:00 - 2. 3. 2019 18:00 FTVŠ Lafranconi Bratislava

65 rokov našej práce06. 02. 2019

Ústav cudzích jazykov - pozvánka na výstavu

Otvorený list rektora Univerzity Komenského v Bratislave 05. 02. 2019

a dekanov lekárskych fakúlt Slovenskej republiky ministerke zdravotníctva SR - 5. februára 2019

ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITU PRE ak.r....04. 02. 2019

Prihláška bude otvorená do 28. 02. 2019

Budúcnosť nevidím len v entuziastoch, ale aj v investíciách30. 01. 2019

Rozhovor s dekanom LF UK prof. MUDr. Jurajom Šteňom, DrSc. pri príležitosti 100. výročia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského uverejnenom v Lekárskych...

98. Medický ples25. 01. 2019

9. február 2019, Incheba Bratislava

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní18. 01. 2019

aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku

MEDICAMENTA NOVA - 36. seminár14. 01. 2019

31. januára 2019 o 13.30 hod. Veľká poslucháreň NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné...10. 01. 2019

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2019

Mesačná stáž - Nemecko, Brazília a Taiwan09. 01. 2019

Deadline na prihlásenie 15. 2. 2019

Dotazník pre študentov08. 01. 2019

Chceš zo svojho vzdelávania na UK vyťažiť maximum? Zisti, ako funguje svet podnikania s podporou novovznikajúceho inkubátora vo Vedeckom parku UK.