Aktuality

HOSPODÁRENIE LFUK A JEJ ROZVOJ V ROKOCH 2015 – 2017 (2018)28. 06. 2018

informácia dekana zo zasadnutia AS LFUK (22.5.2018) a zo zasadnutia VR LFUK (14.6.2018)

SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ UNIVERZITNEJ STAROSTLIVOSTI V...28. 06. 2018

Materiál z tlačovej besedy pracovnej skupiny pre novú UNB

VI. Neuropsychiatrický kongres04. 06. 2018

Austria Trend Hoteli Bratislava, 7. - 9. júna 2018

Falling Walls Lab Slovakia 201828. 05. 2018

Vo štvrtok 31. mája 2018 o 15.00 hod. sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční Falling Walls Lab Slovakia - inšpiratívny a interdisciplinárny...

Inkubátor UVP - májové workshopy18. 05. 2018

17. 5. 2018, 24. 5. 2018, 30. 5. 2018

Veľvyslanectvo mladých17. 05. 2018

Víťazom je študent II. ročníka všeobecného lekárstva našej fakulty Martin Pekarčík s tímom

52. slovensko-české dni detskej neurológie a XXVIII....10. 05. 2018

31. 5. - 2. 6. 2018 hotel Atrium, Starý Smokovec

XV. ANGIOLOGICKÝ DEŇ LFUK v Bratislave26. 04. 2018

16. máj 2018 - Malá poslucháreň NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie26. 04. 2018

Štipendijný program je určený odborníkom s ukončeným PhD vzdelaním, ktorí môžu žiadať o 3 – 6 mesačné štipendium na americkej hosťovskej inštitúcii.

MEDIKOM ROKA 2018 je študent z Jesseniovej lekárskej...16. 04. 2018

Medikom roka 2018 sa stal študent Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK) Lukáš Urban.

VÝZVA APVV „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja...09. 04. 2018

Lehota na predkladanie žiadostí : 29.marca 2018 - 31.októbra 2018

International & Erasmus Day09. 04. 2018

Zároveň vyhlasujem Fotosúťaž „Capture your best Erasmus+ moment“.

Medzinárodný výskum o zdraví školákov – HBSC Slovensko...03. 04. 2018

Health Behavior in School Aged Children

Erasmus+ súťaž plagátov 201819. 03. 2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK aj tento rok vyhlasuje súťaž plagátov na tému „Erasmus+“.

Na univerzite otvorili Centrum pre deti s poruchami sluchu05. 03. 2018

V piatok 2. marca 2018 otvorili prvé Centrum pre deti s poruchami sluchu na Slovensku. Centrum je súčasťou Detskej otorinolaryngologickej kliniky Lekárskej...

Úskalia riešenia aktuálnych problémov praktickej výučby na...01. 03. 2018

(Plánovanie rekonštrukcie horiaceho domu počas hasenia požiaru)

Vyšlo februárové číslo časopisu Naša univerzita23. 02. 2018

Ak chcete vedieť, čím aktuálne žije Univerzita Komenského, určite siahnite po februárovom čísle Našej univerzity. Prináša informácie o najnovších výskumoch...

Stáž pre absolventov a postgraduálnych študentov22. 02. 2018

Inkubátor Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave & MERCK SHARP & DOHME

Študijné a výskumné pobyty v Číne24. 01. 2018

Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky

Akcia Rakúsko – Slovensko24. 01. 2018

výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku