Aktuality

Prednáška Združenia pre pomoc vzdelávania a zdravotníctva v...25. 02. 2020

v utorok 25.2.2020 v čase od 14:30 do 15:30 vo Veľkej posluchárni LF UK, Sasinkova 4

Predvolebné rektorské voľno25. 02. 2020

piatok 28. februára 2020 od 12:00 hod

Vyhlásenie dekana LF UK 25. 02. 2020

k parlamentným voľbám 2020

9. pracovný veľtrh Študenti a Podniky20. 02. 2020

dňa 3. marca 2020

Spoločné vyhlásenie rektora UK a rektora STU k parlamentným...17. 02. 2020

Rektori UK a STU vyzývajú: poďme voliť v duchu našich univerzitných hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie. Na piatok 28. februára 2020 od poludnia...

PhD. na LF UK17. 02. 2020

10. marca 2020 16:00, Veľká poslucháreň, Sasinkova 4

ŠTIPENDIÁ FRANCÚZSKEJ VLÁDY 2020/202114. 02. 2020

Výzva na predkladanie žiadostí otvorená do 29. 2. 2020

Bulletin SAIA 2/202014. 02. 2020

Témou čísla je Národný štipendijný program (zmena podmienok od roku 2020)

Vyšlo tretie číslo časopisu Naša univerzita13. 02. 2020

ČO PLÁNUJE NOVÝ AKADEMICKÝ SENÁT UK?

Dodatok k reakcii dekana LF UK na dlhodobú negatívnu kampaň...07. 02. 2020

Vážené kolegyne a kolegovia, za dekana LF UK som kandidoval, pretože som považoval za nevyhnutné zvýšiť kvalitu vzdelávania budúcich lekárov a tým...

Odber krvi mobilnou jednostkou Národnej transfúznej služby06. 02. 2020

Odber sa uskutoční 9. 3. 2020 od 8:00 do 11:00 v budove LFUK, Moskovská 2 v miestnosti č.112

Podporte s nami Svetový deň proti rakovine!31. 01. 2020

4. februára 2020 v prednáškovej sále Slovenskej akadémie vied na Patrónke

Výskumný grant Utrecht Network Young Researchers' Grant31. 01. 2020

určený pre Mgr./PhD. študentov

Reakcia dekana LF UK na dlhodobú negatívnu kampaň zo strany...31. 01. 2020

Vážené kolegyne a kolegovia, včera opäť zasadala Pracovná skupina pre medicínske plánovanie novej univerzitnej nemocnice Rázsochy, ktorej som bol iniciátorom....

Nastavenie stránkových dní a úradných hodín29. 01. 2020

pre súčasti Ekonomického oddelenia LF

Stanovisko ku problematike nedostatočného počtu lekárov v SR24. 01. 2020

Nutné zmeny pre zlepšenie situácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v SR

MEDICAMENTA NOVA13. 01. 2020

37. seminár - 30. januára 2020 o 13.30 hod., Veľká poslucháreň NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

10th UNICA Student Conference 202020. 12. 2019

v dňoch 28. 6 - 1. 7. 2020 na UNIVERSIDADAE NOVA DE LISBOA

Mesačná stáž v Brazílii a v Taiwane11. 12. 2019

deadline - 31. 1. 2020 !!!

LF UK v Bratislave organizovala Študentskú vedeckú...09. 12. 2019

pod záštitou pána dekana LF UK, prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. v dňoch 7. a 8. novembra 2019 v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave