Aktuality

Zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium22. 03. 2023

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2023 do 16:00 hod.

Prihláste svoj projekt do Falling Walls Lab Slovakia 202316. 03. 2023

Podujatie sa uskutoční dňa 21. septembra 2023 (štvrtok) popoludní. Prihlasovanie prostredníctvom online prihlášky sa uzavrie dňa 7. júla 2023.

prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.10. 03. 2023

S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že nás 6. marca 2023 po ťažkej chorobe opustila vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka bude v pondelok 13. marca 2023 o 12:30 v...

Pozvánka na prednášky ŠVOČ27. 02. 2023

Úvod do vedy a prečo robiť vedu na LF UK - 27.2.2023, 15:30, veľká poslucháreň Moskovská M6

ŠVOČ 202326. 02. 2023

Deadline na prihlásenie práce na konferenciu - 3. apríl 2023

Dekanské voľno22. 02. 2023

v súvislosti s konaním Beánie medikov

Akademický senát LF UK schválil návrh dekana15. 02. 2023

na vymenovanie navrhovaných kandidátov do funkcie prodekanov LF UK v Bratislave na funkčné obdobie od 14. februára 2023 do 31. januára 2027.

Prihláste sa do súťaže Veľvyslanectvo mladých15. 02. 2023

Ak študujete na vysokej škole, môžete sa so svojím projektom prihlásiť do súťaže Veľvyslanectvo mladých. Každoročne ju pripravuje agentúra Star production,...

Lekárskej fakulte UK v Bratislave bolo priznané právo...04. 02. 2023

Informácie pre záujemcov špecializačného štúdia

Tlačová konferencia o hodnotení Univerzity Komenského v...02. 02. 2023

pozvánka na tlačovú konferenciu - piatok 3. februára 2023 o 9.00 h v Infocentre UK (Štúrova 9, Bratislava)

L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede02. 02. 2023

REGISTRÁCIA PREDĹŽENÁ do 15.2.2023

Rektor UK vymenoval členov vedenia univerzity a fakúlt30. 01. 2023

Bratislava 30. januára 2023: Zajtra sa končí funkčné obdobie súčasného vedenia Univerzity Komenského v Bratislave. Od 1. februára bude v rektorskej funkcii...

Štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych...16. 01. 2023

Termín podávania žiadostí bol predĺžený na 31. 1. 2023 do 16.00 hod.

Významné ocenenie V KATEGÓRII VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA10. 01. 2023

tím prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP z Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné...10. 01. 2023

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2023

Medicamenta Nova 202309. 01. 2023

pozvánka na seminár, 26. januára 2023 od 14,00 hod v Ladzianskeho posluchárni LFUK, Sasinkova 2

Bulletin SAIA 12/202229. 12. 2022

Témou čísla sú štipendiá s priebežnou uzávierkou podávania žiadostí.

Deň novorodenca - Technika a teória – prax a klinická...13. 12. 2022

Termín: 19. 12. 202 o 9.00 hod.