Aktuality

NOVO ZÍSKANÉ GRANTY NA LF UK25. 03. 2022

15 NOVÝCH PROJEKTOV VEGA A 6 PROJEKTOV KEGA

Zrušenie samosprávy fakúlt – „trojský kôň“ v novele...09. 03. 2022

Pozrite si tlačovú konferenciu

Stanovisko Študentskej Časti AS23. 02. 2022

k uzneseniu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)

Prezidentka SR ZuzanA Čaputová navštívila študentov LF UK21. 02. 2022

Dňa 17. februára sme mali česť privítať na našej Lekárskej fakulte UK vzácnu návštevu.

Organizácia Letného semestra 2021/202215. 02. 2022

Komisia krízového riadenia LF UK - 15. 2. 2022

ŠTUDUJ NA LF UK V BRATISLAVE10. 02. 2022

Informácie pre uchádzačov o štúdium

ŠTUDENTI LF UK V BRATISLAVE10. 02. 2022

Informácie pre študentov doktorského štúdia (MUDr., MDDr.)

PhD ŠTÚDIUM10. 02. 2022

Informácie pre študentov doktorandského štúdia (PhD.)

O fakulte10. 02. 2022

Hlavným poslaním Lekárskej fakulty UK je vychovávať lekárov, ktorí chápu svoju profesiu predovšetkým ako poslanie. Takýto prístup zaväzuje LFUK stať sa nielen...

VEDA A VÝSKUM10. 02. 2022

Veda a výskum na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Novinky zo života fakulty10. 02. 2022

Informácie z novovzniknutého PR oddelenia LF UK.

Študijné skúsenosti a stratégie vysokoškolákov a...07. 02. 2022

Pozvánka k účasti vo výskume

Občianske združenie Cesta k mentálnemu zdraviu pri...07. 02. 2022

Pridajte sa k výzve s nami!

Zahraničná stáž s programom Erasmus+07. 02. 2022

STÁŽ V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023

The Biomania Student Scientific Meeting on Biotechnology,...07. 02. 2022

pozvánka na študentskú vedeckú konferenciu

Informácia o výučbe v letnom semestri02. 02. 2022

akademického roka 2021/2022

MEDICAMENTA NOVA24. 01. 2022

38. seminár 27. januára 2022 o 13,30 hod. Digitálna konferencia live