Aktuality

XV. ANGIOLOGICKÝ DEŇ LFUK v Bratislave26. 04. 2018

16. máj 2018 - Malá poslucháreň NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie26. 04. 2018

Štipendijný program je určený odborníkom s ukončeným PhD vzdelaním, ktorí môžu žiadať o 3 – 6 mesačné štipendium na americkej hosťovskej inštitúcii.

Comenius University Once Again Financially Supports the...19. 04. 2018

Bratislava, 19 April 2018: The scientific, educational, and artistic projects of doctoral students aged under thirty years have been supported by a total of €...

MEDIKOM ROKA 2018 je študent z Jesseniovej lekárskej...16. 04. 2018

Medikom roka 2018 sa stal študent Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK) Lukáš Urban.

Comenius University is in the top 400 universities in the...09. 04. 2018

Bratislava, 9 April 2018: Comenius University in Bratislava has once again made it into the list of the top 500 universities in the world. This year the Round...

VÝZVA APVV „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja...09. 04. 2018

Lehota na predkladanie žiadostí : 29.marca 2018 - 31.októbra 2018

International & Erasmus Day09. 04. 2018

Zároveň vyhlasujem Fotosúťaž „Capture your best Erasmus+ moment“.

Medzinárodný výskum o zdraví školákov – HBSC Slovensko...03. 04. 2018

Health Behavior in School Aged Children

Erasmus+ súťaž plagátov 201819. 03. 2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK aj tento rok vyhlasuje súťaž plagátov na tému „Erasmus+“.

Na univerzite otvorili Centrum pre deti s poruchami sluchu05. 03. 2018

V piatok 2. marca 2018 otvorili prvé Centrum pre deti s poruchami sluchu na Slovensku. Centrum je súčasťou Detskej otorinolaryngologickej kliniky Lekárskej...

Úskalia riešenia aktuálnych problémov praktickej výučby na...01. 03. 2018

(Plánovanie rekonštrukcie horiaceho domu počas hasenia požiaru)

Vyšlo februárové číslo časopisu Naša univerzita23. 02. 2018

Ak chcete vedieť, čím aktuálne žije Univerzita Komenského, určite siahnite po februárovom čísle Našej univerzity. Prináša informácie o najnovších výskumoch...

Stáž pre absolventov a postgraduálnych študentov22. 02. 2018

Inkubátor Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave & MERCK SHARP & DOHME

Študijné a výskumné pobyty v Číne24. 01. 2018

Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky

Akcia Rakúsko – Slovensko24. 01. 2018

výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku

Profesori UK Lukáš Plank a Juraj Šteňo získali ocenenie...22. 01. 2018

Jedenásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu si v nedeľu večer na javisku Slovenského národného divadla prevzalo ocenenie...

Podklady na prijímacie skúšky17. 01. 2018

oznam študijného oddelenia LFUK

Súťaž mladých onkológov 201811. 01. 2018

Uzávierka zasielania prihlášok 15.1.2018

MEDICAMENTA NOVA10. 01. 2018

35. seminár - Aktuálne problémy liečby ochorení CNS

Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné...10. 01. 2018

Otvára od 1. februára 2018 jednoročné špecializačné štúdium „Zdravotnícky manažment a financovanie“