Aktuálne oznamy

Zasadnutie Akademického senátu LF UK

Výsledok doplňujúcej voľby do zamestnaneckej časti AS LFUK

Novým členom Akademického senátu LFUK za volebný obvod 39 - III. interná klinika LF UK a UNB sa stala

                      doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.