Akademický senát

Akademický senát si plní povinnosti  dané zákonom 131/2002 z.z.  a Štatútom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Je najvyšším zastupiteľským orgánom akademickej samosprávy fakulty. Rozhoduje o zásadných otázkach činnosti fakulty, schvaľuje koncepciu a otázky týkajúce sa ďalšieho rozvoja LFUK.

Akademický senát tvoria  dve časti:

Zamestnaneckú časť  

tvoria členovia akademickej obce zamestnanci, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas zvolení v priamych tajných voľbách. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty je štvorročné.

Študentskú časť

tvoria študenti doktorského a doktorandského štúdia na fakulte zapísaní v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte zvolení v priamych tajných voľbách. Funkčné obdobie členov študentskej časti akademického senátu fakulty je dvojročné.

 

 

Členovia AS LF UK

1. Funkčné obdobie od 30.5.2023 do 31.1.2027


Zamestnanecká časť

 1. MUDr. Natália Andrýsková
 2. prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
 3. MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.
 4. doc. MUDr. Jozef Babala, PhD.   
 5. prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 6. prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
 7. doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim.prof.
 8. MUDr. Miroslav Budaj, PhD.
 9. doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH
 10. doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MPH, MHA
 11. doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
 12. doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
 13. doc. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
 14. doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
 15. MUDr. Martin Dubovský, PhD.
 16. Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, MPH
 17. MUDr. Olia El Hassoun, PhD.
 18. PhDr. Adrián Fabiny
 19. doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.
 20. MUDr. Monika Gromová, PhD.
 21. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
 22. PhDr. Tomáš Hamar, PhD.
 23. doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
 24. doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD.
 25. doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
 26. doc. MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.
 27. Mgr. Martina Kotrbancová, PhD.
 28. doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
 29. MUDr. Paulína Kubičková
 30. prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
 31. doc. MUDr. Adriána Liptátková, PhD., MPH, mim.prof.
 32. Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD.
 33. MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD.
 34. doc. MUDr. Viliam Mojto CSc., MPH, MHA
 35. doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.
 36. MVDr. Katarína Ondičová, PhD.
 37. prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
 38. doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
 39. MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
 40. prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
 41. doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
 42. MUDr. Lucia Solčániová
 43. prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM
 44. doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.
 45. MUDr. Rastislav Tahotný, PhD.
 46. MUDr. Peter Tisovský, PhD.
 47. doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
 48. doc. MUDr. Branislav Trebatický, PhD.
 49. RNDr. Michal Trnka, PhD.
 50. prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN
 51. prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.
 52. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.
 53. MUDr. Rastislav Važan, PhD.
 54. PaedDr. Róbert Važan, PhD.
 55. prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
 56. MUDr. Momen Yaghy, PhD.
 57. prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.

 

 

Študentská časť

 1. Salim Al Khoury
 2. Miroslava Bajcsi
 3. Michal Bašo
 4. Conrad Baumeister
 5. Michal Birás
 6. Anna Brunnerová
 7. Lucia Calle
 8. Steven Calle
 9. Michal Dolnák
 10. Fabián Dudás
 11. MUDr. Ivan Fuljer, MPH
 12. Barbora Gavurníková
 13. Phillip Geringer
 14. Lucia Ilavská
 15. Christine Maria Jahn
 16. MUDr. Martin Jankovský
 17. Mária Johanesová
 18. Angelika Kissová
 19. Vanessa Kiššová
 20. Denisa Kostelníková
 21. Kitty Kublihová
 22. MUDr. Samuel Nachtmann
 23. Sofia Nichtová
 24. Samuel Palkovič
 25. René Marin Pandurovič
 26. Adam Rajčáni
 27. Jana Sláviková
 28. Jozefína Tothová
 29. Simona Tothová
 30. Elisabeth Zaki