Online prenosy zo zadaní vedeckej rady LFUK

OZNÁMENIE

Dekan LF UK v Bratislave oznamuje, že sa uskutočnia dňa 2. marca 2023 verejné habilitačné prednášky  a  verejné obhajoby habilitačných prác  v  posluchárni M6,   Lekárskej  fakulty UK, ul. Moskovská č. 2 v Bratislave

10.00 h  habilitačná prednáška  JUDr. MUDr. Patrika Palacku, PhD., MPH, MBA, LL. M,  odborného asistenta na II. onkologickej klinike  LF UK a NOÚ v Bratislave,  na tému: „ Aktuálne možnosti liečby pacientov s pokročilými urotelovými karcinómami“  a obhajoba habilitačnej práce, na tému: „Identifikácia nových biomarkerov pri pokročilých urotelových karcinómoch“. (odbor habilitačného konania a inauguračného konania onkológia).

11.00 h  habilitačná prednáška  MUDr. Zuzany Košutzkej, PhD.,  odbornej asistentky na II. neurologickej klinike  LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „ Úloha botulotoxínu v modernej liečbe neurologických ochorení“  a obhajoba habilitačnej práce, na tému: „Hlboká mozgová stimulácia v liečbe neurologických ochorení“ (odbor habilitačného konania a inauguračného konania neurológia).

Verejnosť bude mať  možnosť sa pripojiť na prednášky aj obhajoby habilitačných prác.