Online obhajoby dizertačných prác - 27. 4. 2021 a 28.4.2021

27. 4. 2021 o 14:00 h  obhajoba dizertačnej práce 

doktorand:     MUDr. Jozef Szabó

obhajoba je online - verejná

Link na pripojenie


28. 4. 2021 o 12:30 h  online  obhajoba dizertačnej práce 

doktorandka:     MUDr. Jana Ďurková

obhajoba je online -  verejná

Link na pripojenie


28. 4. 2021 o 14:00 h  obhajoba dizertačnej práce

doktorandka:     MUDr. Michaela Jezberová 

obhajoba je online -  verejná

Link na pripojenie