Vedecká rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Členovia vedeckej rady LF UK v Bratislave

Členovia Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Predseda – dekan LF UK:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Členovia -  prodekani

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH, MHA

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MHA, MPH

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

Členovia z LF UK a UK

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, MPH

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA

doc. MUDr. Dušan Hirjak, CSc.

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.,

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

doc. MUDr. Adriana Liptáková, PhD., MPH

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin:,

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.

prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., FESVM

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.

Externí členovia

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP, FEFIM

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

prof. MUDr. Martin Repko, Ph. D.

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.

prof. MUDr.Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

prof. MUDr. Peter Zvara, PhD.

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

 

 

Termíny zasadnutia vedeckej rady LF UK v Bratislave

 


 

         Termíny zasadnutia Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK  v Bratislave  v r. 2024       

                                8. február 2024

                                7. marec   2024

                              16. máj       2024

                                3. október 2024 

                              21. november 2024

 

  • V prípade doplnenia programu do Vedeckej rady treba materiál písomne predložiť najneskôr 2 týždne pred zasadnutím Vedeckej rady LF UK.
  • Žiadosti o habilitačné konanie a inauguračné konanie je potrebné predložiť   3 týždne pred zasadnutím Vedeckej rady LF UK.