E-KNIHY LF UK

A

AKO PUBLIKOVAŤ V BIOMEDICÍNSKYCH VEDÁCH
autor: Peter Celec
rok vydania: 2012

ANALÝZA MOZGOVOMIEŠNEHO MOKU V DIAGNOSTIKE NEURODEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ
autor: Karin Gmitterová
rok vydania: 2018

ATLAS ULTRAŠTRUKTÚRY ĽUDSKÝCH ORGÁNOV V RASTROVACOM ELEKTRÓNOVOM MIKROSKOPE
OBRAZOVÁ ČASŤ
autor: Štefan Polák a kol.
rok vydania: 2022

B

BASIC LABORATORY METHODS OF BIOMEDICAL RESEARCH
autor: Veronika Borbélyová
rok vydania: 2023

BIOCHEMICKÉ MECHANIZMY NEUROTRANSMISIE VO VEGETATÍVNOM NERVOVOM SYSTÉME
autor: Monika Ďufrinová, Marta Brechtlová
rok vydania: 2019

BODY NA ZAPAMÄTANIE Z DETSKEJ REUMATOLÓGIE
autor: Tomáš Dallos
rok vydania: 2018

BURNS
autor: Jan Koller
rok vydania: 2014

D

DEMENCIE
autor: Mária Králová
rok vydania: 2017

DEPRESÍVNA PORUCHA V DETSKOM A ADOLESCENTNOM VEKU
autor: Jana Trebatická
rok vydania: 2017

DETSKÁ NEUROLÓGIA V KAZUISTIKÁCH
autor: Miriam Kolníková
rok vydania: 2016

DIABETES A OBEZITA U DETÍ
autor: Juraj Staník, Ľubomír Barák, Iwar Klimeš a kol.
rok vydania: 2015

DISEASES OF THE ENDOCRINE SYSTEM
LECTURES FROM ENDOCRINOLOGY
autor: Stanislav Oravec 
rok vydania: 2018

E

EPIBULBÁRNE NÁDORY
autor: Alena Furdová
rok vydania: 2016

EPIDEMIOLOGICKÉ METÓDY A ICH UPLATNENIE V EPIDEMIOLÓGII VYBRANÝCH OCHORENÍ
autor: Alexandra Bražinová
rok vydania: 2020

F

FEATURED TRANSLATIONAL AND INTERVENTIONAL STRATEGIES IN THE MULTIDISCIPLINARY MANAGEMENT OF HEART FAILURE
autor: Jozef Bartunek et al.
rok vydania: 2015

FETÁLNA TERAPIA
autor: Vladimír Ferianec
rok vydania: 2014

FUNKČNÁ HISTOLÓGIA, VÝVIN A EVOLÚCIA LYMFATICKÉHO SYSTÉMU ČLOVEKA
(S KLINICKO-ANATOMICKÝMI KORELÁCIAMI)
autor: Štefan Polák, Ivan Varga
rok vydania: 2013

G

GENETIC ASPECTS OF THE NORMAL AND PATHOLOGICAL TRAITS IN HUMANS
autor: Daniel Böhmer, Vanda Repiská
rok vydania: 2009

H

HOJENIE RÁN
autor: Peter Bukovčan
rok vydania: 2019

HYPERLIPOPROTEINÉMIE
ÚVOD DO PROBLEMATIKY PORÚCH METABOLIZMU LIPOPROTEÍNOV
autor: Stanislav Oravec
rok vydania: 2012


CH

CHIRURGICKÁ LIEČBA PRIMÁRNYCH A SEKUNDÁRNYCH MALÍGNYCH NÁDOROV PEČENE
autor: Martin Sabol
rok vydania: 2017 

CHOROBY PEČENE
autor: Ladislav Kužela
rok vydania: 2013

I

INFEKČNÉ KOMPLIKÁCIE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV - vybrané kapitoly
FEBRILNÁ NEUROPÉNIA, INVAZÍVNE MYKOTICKÉ INFEKCIE
autor: Ľuboš Drgoňa
rok vydania: 2013

AN INTRODUCTION TO BREAST DISEASES
autor: Kamil Pohlodek
rok vydania: 2014

INTRODUCTION TO MEDICAL AND MOLECULAR BIOLOGY
autor: Daniel Böhmer, Vanda Repiská, Ľuboš Danišovič
rok vydania: 2010

K

KAPITOLY Z OTORINOLARYNGOLÓGIE: DUTINA ÚSTNA, HLTAN, HRTAN, KRK
autor: Patrik Štefanička
rok vydania: 2018

KARCINÓM PRSNÍKA
autor: Jozef Mardiak a kol.
rok vydania: 2012

KLASIFIKÁCIA V PSYCHIATRII
autor: Ján Pečeňák
rok vydania: 2014

KOMPENDIUM MEDICÍNY KATASTROF PRE ŠTUDENTOV MEDICÍNY
autor: Oto Masár a kol.
rok vydania: 2016

KOMPENDIUM VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE MEDIKOV
autor: Oto Masár a kol.
rok vydania: 2015

L

LABORATÓRNE METÓDY I
SKRIPTUM K PRAKTICKÝM KURZOM BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU PRE DOKTORANDOV
autori: Veronika Borbélyová, Barbora Konečná, Michal Pastorek, Mária Suchoňová, Barbora Vlková
rok vydania: 2019

LEKÁRSKA BIOLÓGIA A GENETIKA I
autori: Daniel Böhmer, Ľuboš Danišovič, Vanda Repiská
rok vydania: 2020
2. dopl. vyd.

LEKÁRSKA BIOLÓGIA A GENETIKA II
autori: Vanda Repiská, Daniel Böhmer, Tatiana Braxatorisová, Jana Malová
rok vydania: 2020

LIPOPROTEÍNY PLAZMY
autor: Stanislav Oravec
rok vydania: 2011

M

MALÍGNE NÁDORY MIHALNÍC A VNÚTORNÉHO KÚTIKA OKA
autor: Alena Furdová, Pavlína Justusová, Kristína Horkovičová
rok vydania: 2016

MANAŽMENT BOLESTI V URGENTNEJ MEDICÍNE
autor: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová
rok vydania: 2013

MEDICÍNA KATASTROF PRE MEDIKOV
autor: Oto Masár a kol.
rok vydania: 2013

MECHANICKÉ PODPORNÉ SYSTÉMY A TOTÁLNA NÁHRADA SRDCA
V KARDIOCHIRURGII DOSPELÉHO VEKU

autor: Michal Hulman
rok vydania: 2020

MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA V UROLÓGII
1.časť
autor: Stanislav Žiaran, Frederico M. Goncalves, Branislav Trebatický
rok vydania: 2018

MODERNÁ DIAGNOSTIKA, SIMULÁCIE A 3D TLAČ V ZUBNOM LEKÁRSTVE
autor: Andrej Thurzo a kol.
rok vydania: 2021

MOLEKULÁRNE METÓDY AKTUÁLNE POUŽÍVANÉ V KLINICKEJ GENETIKE
autor: Andrea Pastoráková, Robert Petrovič
rok vydania: 2016

MOLEKULOVÉ MECHANIZMY PATOGENÉZY NÁDOROV
autori: Beata Mladosievičová, Soňa Čierniková, Michal Mego
rok vydania: 2023

MOLEKULOVÉ MECHANIZMY PATOGENÉZY NÁDOROV
autor: Beata Mladosievičová a kol.
rok vydania: 2011

MOŽNOSTI 3D TLAČE V MEDICÍNE
autor: Denisa Jurenová, Andrej Thurzo, Adriána Furdová, Alena Furdová
rok vydania: 2020

MOŽNOSTI LIEČBY VNÚTROOČNÉHO MALÍGNEHO MELANÓMU
autor: Alena Furdová, Vladimír Krásnik
rok vydania: 2016

MYELOIDNÉ NEOPLÁZIE
autor: Martin Mistrík
rok vydania: 2014

N

NÁDORY GENITOURINÁRNEHO TRAKTU
autor: Jozef Mardiak a kol.
rok vydania: 2013

NÁDORY SLINNÝCH ŽLIAZ
autor: Pavol Janega
rok vydania: 2020

NÁHLE BRUŠNÉ PRÍHODY
autor: Ľudovít Danihel
rok vydania: 2020

NERVOVÝ SYSTÉM I
MORFOLOGICKÝ A FUNKČNÝ PODKLAD SIGNALIZÁCIE
autor: Boris Mravec
rok vydania: 2013

NERVOVÝ SYSTÉM: PATOFYZIOLÓGIA
autor: Boris Mravec
rok vydania: 2013

NERVUS VAGUS
autor: Boris Mravec, Katarína Ondičová
rok vydania: 2010

NEUROBIOLÓGIA CHORÔB PERIFÉRNYCH TKANÍV
autor: Boris Mravec
rok vydania: 2008

NEUROTRANSMITERY
autor: Boris Mravec
rok vydania: 2007

O

O VEDECKOM BÁDANÍ V MEDICÍNE
autor: Ivan Hulín, Daniela Ostatníková et al.
rok vydania: 2014

OCHORENIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU
autor: Stanislav Oravec
rok vydania: 2012

OCHORENIA SPOJOVKY A ROHOVKY - VYBRANÉ KAPITOLY
autor: Alena Furdová, Adriána Kalužáková, Martin Amrich, Pavol Mozolík
rok vydania: 2016

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA V DETSKOM VEKU
autor: Alexandra Kolenová
rok vydania: 2014

OXIDAČNÝ STRES A ATEROSKLERÓZA
autor: Martin Čaprnda
rok vydania: 2014

P

PÁDY U SENIOROV
autor: Zuzana Košutzká
rok vydania: 2022

PATOLÓGIA TESTIKULÁRNYCH GERMINATÍVNYCH NÁDOROV
autor: Zuzana Čierna
rok vydania: 2018

PATOLÓGIA VITREORETINÁLNEHO ROZHRANIA
autor: Martin Černák
rok vydania: 2014

PRAKTICKÉ CVIČENIA Z EPIDEMIOLÓGIE
editor: Alexandra Bražinová
rok vydania: 2022

PRAKTICKÉ NÁVODY PRE DIAGNOSTIKU A LIEČENIE POPÁLENÍN
autor: Ján Koller
rok vydania: 2013

PREMALÍGNE LÉZIE PRSNÍKOV
autor: Kamil Pohlodek
rok vydania: 2014

PRINCÍPY RECEPTÚRNEJ PROPEDEUTIKY
autor: Andrea Gažová, Ján Kyselovič
rok vydania: 2020

PRVÁ POMOC PRE MEDIKOV
autor: Oto Masár a kol.
rok vydania: 2012

R

REKONŠTRUKCIA PRSNÍKA
autor: Martin Boháč
rok vydania: 2017

S

SCHIZOFRÉNIA
KONCEPTY, SYMPTÓMY, DIAGNOSTICKÉ KRITÉRIÁ
autor: Ján Pečeňák
rok vydania: 2014

SRDCOVÁ FREKVENCIA A KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO
autor: Tomáš Baka, Kristína Repová
rok vydania: 2021

STRES A ADAPTÁCIA
autor: Boris Mravec
rok vydania: 2011

SÚDNE LEKÁRSTVO
LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V SÚDNOM LEKÁRSTVE
autor: Roman Kuruc
rok vydania: 2022

SÚDNE LEKÁRSTVO
PITVA 
autor: Jozef Šidlo
rok vydania: 2020

SÚDNE LEKÁRSTVO
PREHLIADKA MŔTVEHO TELA NA MIESTE ÚMRTIA / NÁLEZU
SÚDNOLEKÁRSKA IDENTIFIKÁCIA
autor: Jozef Šidlo
rok vydania: 2020

SÚDNE LEKÁRSTVO
SÚDNOLEKÁRSKA TANATOLÓGIA, SÚDNOLEKÁRSKA TRAUMATOLÓGIA
autor: Jozef Šidlo
rok vydania: 2020

SÚDNE LEKÁRSTVO
ZOBRAZOVACIE A ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA V SÚDNOM LEKÁRSTVE
autor: Roman Kuruc
rok vydania: 2022

SÚDNOLEKÁRSKE ASPEKTY UŽÍVANIA / ZNEUŽÍVANIA PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK
autor: Jozef Šidlo
rok vydania: 2020

SYNDRÓM NEPOKOJNÝCH NÔH
autor: Michal Minár, Peter Valkovič
rok vydania: 2014

 

U

UČEBNÁ POMÔCKA K ŠTÚDIU PEDIATRIE
autor: László Kovács
rok vydania: 1998-1999

URGENTNÁ MEDICÍNA PRE MEDIKOV
autor: Oto Masár a kol.
rok vydania: 2012

ÚVOD DO ČEĽUSTNEJ ORTOPÉDIE
autor: Juraj Lysý
rok vydania: 2022

ÚVOD DO CHIRURGICKÉHO RIEŠENIA KATARAKTY
autor: Ivajlo Popov a kol.
rok vydania: 2022

ÚVOD DO IMUNOLÓGIE A PATOGENÉZA VYBRANÝCH AUTOIMUNITNÝCH OCHORENÍ
autor: Richard Imrich
rok vydania: 2016

ÚVOD DO NEMOCNIČNEJ MEDICÍNY
autor: Jozef Kalužay
rok vydania: 2018

ÚVOD DO PEDIATRIE
SKRIPTÁ PRE NELEKÁRSKE SMERY
autor: Ľudmila Košťalová, László Kovács, Tenczerová Andrea a kol.
rok vydania: 2005

ÚVOD DO VEDECKEJ PRÁCE PRE ŠTUDENTOV MEDICÍNY
A DOKTORANDOV MEDICÍNSKYCH ODBOROV

autor: Zuzana Zelinková
rok vydania: 2012

V

VENÓZNE VSTUPY U DETÍ
autor: Barbora Nedomová
rok vydania: 2023

VŠEOBECNÁ UROLÓGIA PRE MEDIKOV
autor: Juraj Fillo, Ján Breza, ml.
rok vydania: 2015

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY CYTOPATOLÓGIE
autor: Henrieta Šidlová, Jozef Šidlo
rok vydania: 2021

VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ CHIRURGIE
autor: František Horn
rok vydania: 2020

VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ KARDIOLÓGIE
CT- ANGIOGRAFIA V DETSKEJ KARDIOLÓGII
autor: Peter Olejník, Zuzana Berecová, Peter Bořuta, Jozef Mašura
rok vydania: 2012

VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ KARDIOLÓGIE
INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ O DETI S OCHORENÍM SRDCA
autor: Ľubica Kováčiková
rok vydania: 2011

VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ KARDIOLÓGIE
MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
autor: Peter Olejník, Zuzana Berecová, Peter Bořuta, Jozef Mašura
rok vydania: 2015

VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ KARDIOLÓGIE
SÚČASNÉ TRENDY V DETSKEJ INVAZÍVNEJ KARDIOLÓGII
autor: Jozef Mašura, Zuzana Venczelová
rok vydania: 2010

VYBRANÉ KAPITOLY Z OFTALMOLÓGIE
autor: Dana Tomčíková, Vladimír Krásnik, Ivajlo Popov, Jela Valášková
rok vydania: 2020

VYBRANÉ KAPITOLY Z ONKOLÓGIE
autor: Patrik Palacka, Ján Slopovský
rok vydania: 2022

VYBRANÉ KAPITOLY Z RÁDIOLÓGIE
TRAKTOGRAFIA - ZÁKLADY ZOBRAZENIA NERVOVÝCH DRÁH
A KOMPLEXNÉ ZOBRAZENIE SRDCA V RÁDIOLÓGII
autor: Jana Poláková Mištinová, Jozef Bilický
rok vydania: 2013

VYBRANÉ KAPITOLY ZO VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA 
PRE ŠTUDENTOV MEDICÍNY

autor: Oto Masár a kol.
rok vydania: 2014

VYŠETROVACIE METÓDY V OSTEOLÓGII
autor: Martin Kužma, Peter Jackuliak, Zdenko Killinger a Juraj Payer
rok vydania: 2018

VÝZNAM POZNANIA PATOMORFOLÓGIE SLEZINY
V KONTEXTE CHIRURGICKEJ LIEČBY OCHORENÍ A TRAUMY SLEZINY

autor: Štefan Durdík
rok vydania: 2012

Z

ZÁKLADY BUNKOVÝCH TRANSPORTNÝCH A SIGNÁLNYCH PROCESOV
autor: Mária Chomová
rok vydania: 2020

ZÁKLADY FYZIOLÓGIE A PORÚCH SPÁNKU
autor: Katarína Klobučníková
rok vydania: 2021

ZÁKLADY MAMOLÓGIE
autor: Kamil Pohlodek
rok vydania: 2014

ZÁKLADY PLASTICKEJ CHIRURGIE
1. časť
autor: Drahomír Palenčár
rok vydania: 2018

ZÁKLADY VYŠETROVANIA V REUMATOLÓGII
autor: Emőke Šteňová
rok vydania: 2012

ZÁVAŽNÉ STAVY PRI NÁDOROCH Z GERMINATÍVNYCH BUNIEK
autor: Katarína Rejleková
rok vydania: 2022

ZLOMENINY KONDYLÁRNEHO VÝBEŽKU SÁNKY
autor: Dušan Hirjak
rok vydania: 2020