VZDIALENÝ PRÍSTUP

Vzdialený prístup k informačným zdrojom UK je určený výhradne pre akademickú obec UK.


Na vzdialený prístup k externým informačným zdrojom je potrebné:


1.  Získať osobné prihlasovacie meno a heslo.
Tieto údaje, tzv. prístupový kód do Integrovaného informačného a komunikačného systému Univerzity Komenského (IIKS UK), získate po zadaní univerzitných používateľských údajov do formulára na stránke https://identity.uniba.sk/wifi (systém na počkanie vygeneruje príslušný prístupový kód – prihlasovacie heslo).

2.  Nastaviť si v rámci webového prehliadača tzv. proxy server. Návod nastavenia proxy pre vybrané prehliadače nájdete v nasledovných PDF dokumentoch.