VZDIALENÝ PRÍSTUP

Vzdialený prístup k informačným zdrojom UK je určený výhradne pre akademickú obec UK.


Na vzdialený prístup k externým informačným zdrojom je potrebné:


1. 
Získať osobné prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje, tzv. prístupový kód do Integrovaného informačného a komunikačného systému Univerzity Komenského (IIKS UK), získate po zadaní údajov z preukazu zamestnanca, resp. študenta UK do formulára na stránke https://cdo.uniba.sk/public/findPK (systém na počkanie vygeneruje príslušné prihlasovacie údaje).

2.  Nastaviť si v rámci webového prehliadača tzv. proxy server. Návod nastavenia proxy pre vybrané prehliadače nájdete v nasledovných PDF dokumentoch.