E-BOOKS

Informačné zdroje sú dostupné mimo priestorov UK cez vzdialený prístup.
Ikona databázy EBSCOhost

 

Databáza plnotextových kníh z rôznych vedných odborov.

Ikona ProQuest - Ebook Central

Multiodborová kolekcia elektronických kníh od ebrary Academic
Complete/ProQuest
.

Directory of Open Access Books
poskytuje otvorený prístup k odborným, recenzovaným knihám.

Ikona e-book Clinical Medicine

Kumar and Clark's Clinical Medicine 10th ed. - Sign up process
Edited by: Adam Feather; David Randall; Mona Waterhouse
rok vydania: 2021