E-BOOKS

Informačné zdroje sú dostupné mimo priestorov UK cez vzdialený prístup.
Ikona databázy EBSCOhost

 

Databáza plnotextových kníh z rôznych vedných odborov.

Ikona Ebrary - Academic Complete

Multiodborová kolekcia elektronických kníh od ebrary Academic
Complete/ProQuest
.

Ikona e-book Clinical Medicine

CLINICAL MEDICINE - Sign up process
autor: Parveen Kumar, Michael Clark
rok vydania: 2017