Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

E-BOOKS

Informačné zdroje sú dostupné mimo priestorov UK cez vzdialený prístup.
Ikona databázy EBSCOhost

 

Databáza plnotextových kníh z rôznych vedných odborov.

Ikona Ebrary - Academic Complete

    Multiodborová kolekcia elektronických kníh od ebrary Academic Complete /
    ProQuest
.

Ikona e-book Clinical Medicine

CLINICAL MEDICINE
autor: Parveen Kumar, Michael Clark
rok vydania: 2017