Pedagogická činnosť

Študijný program: Všeobecné lekárstvo:
Mikrobiológia
Povinne voliteľný predmet: Klinická mikrobiológia, Tropická parazitológia

Študijný program: Zubné lekárstvo:
Lekárska mikrobiológia

Študijný program: Biomedicínska fyzika:
Lekárska mikrobiológia

Termíny obhajob diplomových prác

Termíny obhajob diplomových prác na Mikrobiologickom ústave pre študentov 6. ročníka nájdete v oznamoch:

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny: po dohovore s vyučujúcim