Pedagogická činnosť

Študijný program: Všeobecné lekárstvo:
Mikrobiológia
Povinne voliteľný predmet: Klinická mikrobiológia, Tropická parazitológia

Študijný program: Zubné lekárstvo:
Lekárska mikrobiológia

Študijný program: Biomedicínska fyzika:
Lekárska mikrobiológia

Diplomové práce a diplomanti

Pred obhajobou diplomovej práce:

1. Lívia Gernátová, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Med v liečbe infekčných chorôb

 

2. Sára Čorbová, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Úloha baktérií pri chronických ranách

 

3. Csaba Haver, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Úloha mikrobiologického vyšetrenia pri infekciách močových ciest

 

4. Linus Ritter, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Difficult-to-treat Infections - Causes and Solutions

 

5. Michael Klass, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Catheter-Related Bloodstream Infections

Obhájené diplomové práce:

školský rok 2022/2023

školský rok 2021/2022

školský rok 2020/2021

školský rok 2019/2020

školský rok 2018/2019

školský rok 2017/2018

školský rok 2016/2017

školský rok 2015/2016

školský rok 2014/2015

Termíny obhajob diplomových prác

Termíny obhajob diplomových prác na Mikrobiologickom ústave pre študentov 6. ročníka nájdete v oznamoch:

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny: po dohovore s vyučujúcim