Aktuality

71. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY

14.6.2023 - 16.6.2023 PLZEŇ

Lékařská fakulta - Univerzita Karlova

Spolok slovenských lekárov - 20.2.2023 Večer Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie LF UK

Spolok slovenských lekárov v Bratislave a Slovenská lekárska spoločnosť Vás pozýva na odborné večery, ktoré sa konajú v Malej posluchárni NTÚ LFUK, Bratislava, Sasinkova 4, vždy v pondelok o 17,00 hodine.

20.2.2023 Večer Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie LF UK
Predsedá: Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

  1. Kriška M., Laššánová M., Tisoňová J., Petrová M.: Percepcia rizika biologických liekov – problémy jej hodnotenia
  2. Hudecová K.: Možnosti liečby srdcového zlyhávania v ambulantnej praxi
  3. Vojtko R.: Účinok sulodexidu na reaktivitu diabetických ciev v experimentálnom modeli