Aktuality

66. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY

13.9.2016 - 15.9.2016 BRNO

Aula, Univerzitný kampus Bohunice, Lekárska fakulta, Masarykova Univerzita

Spolok slovenských lekárov - 23.5.2016 Večer Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie LF UK

Spolok slovenských lekárov v Bratislave a Slovenská lekárska spoločnosť Vás pozýva na odborné večery, ktoré sa konajú v Malej posluchárni NTÚ LFUK, Bratislava, Sasinkova 4, vždy v pondelok o 17,00 hodine.

23.5.2016 Večer Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie LF UK
Predsedá: Prof.MUDr.V.Kristová,CSc.
Kriška M., Gajdošík J., Dukát A., Bernadič M.: Možnosti prevencie zlyhania farmakoterapie v bežnej praxi.
Wawruch M., Kuželová L.: Farmakoterapia u starších pacientov z pohľadu klinickej farmakológie.
Tišoňová J., Laššanová M.: Hormonálna antikoncenpcia – rizikový faktor aterosklerózy.
Raganová A., Kristová V.: Liek ako potenciálny teratogén.

Odborné semináre

 

...