MEDICAMENTA NOVA

2015

Liekové Informačné Centrum

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK

Sasinkova 4; 813 72  Bratislava; Tel.: +421 2 59357 229

farmakologia.sekretariatfmed.uniba.sk

 

ÚSTAV FARMAKOLÓGIE A KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LF UK

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÁ FARMAKOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

SLOVENSKÁ LEKÁRNICKA KOMORA

 

MEDICAMENTA NOVA

32. seminár                                                          29. januára 2015 o 13.30 hod.

Veľká poslucháreň NTÚ LF UK;  Sasinkova 4, Bratislava

Organizačný výbor:

V. Kristová; M. Mušková; J. Tisoňová; M. Laššánová; M. Wawruch

Program:

Súčasné problémy antiinfekčnej liečby

2013

31.01.2013:   30. seminár

Špecifiká farmakologickej liečby v geriatrii (M. Wawruch)

Nové možnosti prevencie pneumokokových infekcií vo vyššom veku (Š. Laššán, M. Laššánová)

Liečba vybraných ochorení gastrointestinálneho traktu a pečene vo vyššom veku (J. Glasa a spol.)

Klinika a farmakoterapia depresií vo vyššom veku (V. Kořínková)

Nežiaduce účinky antipsychotík vo vyššom veku (Š. Krajčík, P. Mikuš)

Mýty a skutočnosť vo farmakoterapii Alzheimerovej choroby (Ľ. Vražda)

Nové lieky (T. Foltánová, J. Tisoňová, M. Petrová)

2012

26.01.2012:   29. seminár

Terapeutický prínos fixných kombinácii v liečbe  hypertenzie (M. Kriška)

Fixná antihypertenzívna terapia u diabetikov 2. typu (ASCOT, ADVANCE) (S. Filipová)

Kombinované liečivá a compliance  u diabetikov (J. Tisoňová)

Riziká a prínosy kombinovaných liečiv (M. Kriška) 

 

Novoregistrované liečivá (J. Klimas)

2008

31.01.2008:   25. seminár

Nové lieky a antimikrobiálna farmakoterapia (M. Kriška)

2004

29.01.2004:   21. seminár

Kardiovaskulárne lieky v ambulantnej praxi (M. Kriška)

Edukačný cyklus CME (J. Gajdošík)

Protidoštičkové liečivá – teória a prax (R. Nosáľ)

Význam a uplatnenie β-blokátorov (A. Dukát)

Význam a uplatnenie diuretík (S. Filipová)

Aktuálne postavie ACE inhibítorov a sartanov (V. Bada)

Novoregistrované liečivá (M. Wawruch, Z. Baťová, M. Kuželová)

2003

30.01.2003:   20. seminár

Používanie antimikrobiálnych látok v širokej praxi (M. Kriška)

Racionálna farmakoterapia antibiotikami v ambulantnej praxi (J. Gajdošík)

Význam mikrobiolog. vyšetrenia pre racionálnu farmakoterapiu (D. Kotulová, L. Slobodníková)

Vízia antimikrobiálnej terapie do budúcnosti (V. Krčméry)

Farmakoekonomika antimikrobiálnej terapie s aspektom na nozkomiálne infekcie (D. Zverková)

Racionálna farmakoterapia ATB v pediatrii (M. Brezina)

Novoregistrované liečivá (L. Božeková, M. Kuželová)

2001

25.01.2001:   18. seminár

Hodnota lieku v terapii  (M. Kriška)

Súčasné názory na ekológiu a epidemiológiu vírusu chrípky (A. Sabó)

Bronchodilatačná liečba pri CHOCHP (P.Krištúfek)

Liečba akútnych exacerbácií CHOCHP (M. Hájková)

Profylaktické opatrenia pri vírusových respiračných ochoreniach (Z. Krištúfková)

Novoregistrované liečivá (L. Božeková, M. Kuželová)