História a súčasnosť

História a súčasnosť

 

1919 – založený Farmakologický ústav

1921 – založený Ústav pre farmakológiu a farmakognóziu
          (Štátna nemocnica, Mickiewiczova ulica)

Súčasnosť – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie
                 (Sasinkova 4)

 

 

Vedúci pracovníci, prednostovia:

Prof. MUDr. Bohuslav Polák     1919-1938

 

 

 

 

Prof. MUDr. František Švec, DrSc.     1939-1948

 


MUDr. Alojz Hasík  1948-1964  (bez obr.)


 Doc. MUDr. Vladimír Kovalčík, CSc.     1964-1988

 


MUDr. Ida Huzuláková, CSc.  1988-1991  (bez obr.)


 

Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.     1991-2006

 

 

 

 

Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.     2006-2020

 

 

 

 

Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.     2020-