Pracovníci

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 57 576
Publikačná činnosť

RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Mária Brathová, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
dokumentarista

prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 416
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Monika Dvořáková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Miriam Ebringerová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný sekretár, sekretárka, i. n.

Alžbeta Haršányová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve

Mgr. Lenka Horňáková

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Martina Horváthová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Hrobárová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Rozália Chmelová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve

doc. Ing. Mária Chomová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mária Chrappová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
administratívny sekretár

doc. PharmDr. Vladimír Jakuš, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 558
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Janubová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Miriama Ježovičová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Barbora Katrenčíková

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Mgr. Marián Koláček, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Katarína Koňariková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ľubica Kudryová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Mgr. Ľubomír Kuračka, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/901 19 567
02/901 19 286
VoIP
31567
Publikačná činnosť

RNDr. Milada Laššánová, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Lucia Laubertová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Branislav Líška, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 560
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 411
Publikačná činnosť

Daniela Opálená

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
laborant v biológii a príbuzných odboroc
Telefón
02/593 57 290
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Orešanská

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
asistent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 291
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Országhová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 412
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Paduchová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Pazderová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

MUDr. Martin Prievalský

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Viera Rendeková, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 282
Publikačná činnosť

Mgr. Marcel Repiský

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Szentesiová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Gabriela Šuttová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve

doc. RNDr. Eva Uhlíková, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 573
Publikačná činnosť

Viera Ujlakyová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
laborant v biológii a príbuzných odboroc
Publikačná činnosť

RNDr. Alena Viktorínová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/593 57 574
Publikačná činnosť

doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť