Výsledky konferencie

XV. vedecká konferencia doktorandov

Sekcia základného a aplikovaného výskumu

1. miesto
Jana Plavá

Funkčná a molekulárna charakterizácia mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva zdravých donorov a pacientov s karcinómom prsníka
2. miesto
Štefan Harsányi

Prognostická a prediktívna hodnota E-kadherínu a Ki-67 v porovnaní so štandardným histopatologickým vyšetrením pri povrchových nádoroch močového mechúra
3. miesto
Alena Černáčková

Expresia vybraných zápalových faktorov v hypotalame v modeli kachexie potkanov s BP6-TU2 fibrosarkómom

Sekcia klinického výskumu

1. miesto
Juraj Masaryk

Možnosti ovplyvnenia krvných strát pri totálnej náhrade bedrového kĺbu použitím kyseliny tranexámovej
2. miesto
Dávid Miláček

Odhad kardiometabolického rizika u dospelých bez metabolického syndrómu pomocou kontinuálneho skóre metabolického syndrómu
3. miesto
Monika Siváková

Oxidačný stres a endoteliálna dysfunkcia u pacientov s novodiagnostikovanou roztrúsenou sklerózou

59. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti

Sekcia inovatívnych diagnostických postupov, základného a aplikovaného výskumu

1. miesto
Matúš Čentéš

Prínos PET/CT s 18 FDG v diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe IBD
2. miesto
Michaela Karelová

Proteíny sytému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v karcinóme endometria
3. miesto
Daniela Kelleyová

Zmeny sialyzácie proteínov v nádoroch prostaty

Sekcia neurologicko-chirurgická

1. miesto
Peter Budaváry

Chirurgický manažment pacientov s hyperkalcitonínemiou
2. miesto
Stella Mányová

Impulzívne poruchy pri Parkinsonovej chorobe
3. miesto
Jaroslav Meluš

Antiepileptiká tretej generácie v prídavnej liečbe u nekontrolovanej fokálnej epilepsie