Inštrukcie pre spustenie prezentácie

Inštrukcie pre členov akademickej obce Univerzity Komenského:

Na spustenie prezentácie a možnosti pridania diskusného príspevku sa prihláste prostredníctvom svojho univerzitného prihlasovacieho mena a hesla, ktorý používate do systému AIS (resp. univerzitného Office 365).

 

Inštrukcie pre hostí konferencie, ktorí nie sú členmi akademickej obce Univerzity Komenského:

Na spustenie prezentácie a možnosti pridania diskusného príspevku použite nasledujúce prístupové údaje:

meno: lfsvoc1@uniba.sk

heslo: streamSvoc