Klinické zručnosti

Od zimného semestra 2018/2019 sme zriadili tzv. Učebňu klinických zručností, v ktorej prebieha časť praktickej výučby študentov

Kde nás nájdete

Detská klinika NÚDCH, 4. poschodie dv. 405 (pred Oddelením 4B, „ZAJAC“)

Rozvrh hodín

Na tomto mieste nájdete aktuálny rozvrh Učebne klinických zručností.

Kompletný rozvrh Detskej kliniky nájdete tu.

Základné princípy

Cieľom Učebne klinických zručnosti je na jednom mieste koncentrovať učebné pomôcky na prezentáciu a nácvik vybraných klinických zručností, ktoré by sa mal naučiť každý absolvent štúdia odboru pediatria na DK NUDCH a LFUK. Výučba klinických zručností je vhodná pre študentov všetkých klinických ročníkov štúdia všeobecného lekárstva na LFUK  (4.-6. ročník). V akademickom roku 2018/2019 ju chceme už v zimnom semestri zaradiť do študijného programu štúdia pediatrickej propedeutiky (4. ročník) a pediatrie (5. ročník).

 

Výučba klinických zručnosti je organizovaná do jednotlivých „staníc“. Pri každej z nich je pripravená 1  didaktická pomôcka. Pri stanici študent okrem učebnej pomôcky a potrebného zdravotníckeho materiálu nájde aj inštrukcie s postupom správneho vykonávania daného úkonu. Okrem inštrukcií je pre celú skupinu k dispozícii pedagóg, ktorý individuálne študentom vysvetlí postup ev. asistuje pri prvých pokusoch o zvládnutie výkonu. Študenti postupne menia pracovné stanice a posúvajú sa k ďalšej úlohe. Takto efektívne využijú čas alokovaný na túto pedagogickú jednotku a prakticky si nacvičia viaceré dôležité klinické zručnosti.

 

Príprava na výučbu

 

Táto aktivita nevyžaduje na jej zvládnutie zo strany študenta osobitnú prípravu. Avšak najmä v prípade náročnejších klinických zručností (v nasledovnom zozname vyznačené hviezdičkou) odporúčame, aby si študent správny postup pri výkone prečítal z odporúčanej literatúry resp. podľa priloženého postupu.

 

Zoznam klinických zručností

 

V Učebni klinických zručnosti t.č pripravujeme výučbu nasledovných klinických zručnosti. Písomné materiály s odporúčaným postupom k jednotlivým výkonom budeme postupne uverejňovať na tomto mieste.

 

Dezinfekcia rúk

Obliekanie sterilných rukavíc

Extrakcia stehov

Venózny odber krvi

Kapilárny odber krvi

Zavedenie intravenóznej kanyly

Príprava infúzie

Príprava transfúzie

Subkutánna injekcia

Intramuskulárna injekcia

Intraoseálny vstup

Lumbálna punkcia

Sfygmomanometrické merania tlaku krvi

 

Pripravujeme:

Zavedenie nasogastrickej/orogastrickej sondy

Zavedenie perkutánnej endoskopickej gastrostómie

Auskultácia zvukových fenoménov na hrudníku