Simulácie

Kde nás nájdete

Pavilón C NÚDCH, -3. poschodie dv. 311  (pod posluchárňami NUDCH pri šatniach študentov)

Rozvrh hodín

Na tomto mieste nájdete aktuálny rozvrh Simulačnej miestnosti.

Kompletný rozvrh Detskej kliniky nájdete tu.

Základné princípy

Je známe, že teoretické vedomosti nenahradia praktické skúsenosti: inak povedané byť fanúšikom futbalu neznamená, že viete kopnúť do lopty. Podobne aj v medicíne, ani rozsiahle vedomosti nestačia na to, aby bol absolvent štúdia aj kompetentným lekárom. V minulosti sa študentom medicíny, ktorí pociťovali už počas štúdia potrebu získať praktické zručnosti, často hovorilo, že všetko sa naučia v praxi. Ukazuje sa, že študenti vždy vnímali svoje potreby intuitívne správne a dnes už aj medicínska prax očakáva absolventov schopných postaviť sa k problémom pacienta.

 

Medicínske simulácie majú za úlohu študentom čo najvernejšie priblížiť každodennú prax lekára. V „chránenom“ prostredí Simulačného centra poskytujú študentom príležitosť získavať informácie, analyzovať situáciu a robiť vlastné diagnostické a terapeutické rozhodnutia a sledovať aj ich vplyv na pacienta. Cielene vyberáme prípady, ktoré sú časté, a teda aj klinicky relevantné. Na rozdiel od teoretického rozoberania prípadov, pri simulácii študenti situáciu naozaj prežijú a odchádzajú s emocionálnym zážitkom, ktorý je hlavným dôvodom, prečo vedomosti a  skúsenosť v nich ostávajú hlboko zakorenené. Navyše simulácia presahuje len získavanie teoretických vedomostí a ich praktickú aplikáciu a učí študenta aj praktickým zručnostiam ako je komunikácia s pacientom resp. rodičom a práca v medicínskom tíme.

 

Dôležité informácie/zásady

 Medicínska simulácia je vzdelávacia jednotka, ktorá je jasne definovaná a ktorej priebeh je dopredu dôkladne pripravený a štruktúrovaný. Napriek tomu je každá simulácia iná a k jej úspešnému priebehu prispievajú najmä zúčastňujúci sa študenti. Na to, aby sa aj pre Vás stala simulácia jedinečnou a prínosnou aktivitou, odporúčame a prosíme účastníkov a dodržiavanie nasledovných zásad.

1)      Buďte otvorení pre novú skúsenosť.

2)      Dovoľte nám, aby sme vo Váš vzbudili dojem, že ide o reálnu situáciu.

3)      Nehanbite sa. Ste v spoločnosti svojich kolegov a kamarátov, ktorí Vás už dobre poznajú.

4)      Buďte aktívni. Čím aktívnejšie sa budete zapájať, tým lepšou skúsenosťou bude simulácia pre Vás a Vašich kolegov.

5)      Povedzte svoj názor, diskutujte. Pri diskusii sa najviac naučíte.

6)      Ak máte zlý deň a na simuláciu nemáte vôbec náladu, nevadí to. Ale prosím, nepokazte túto skúsenosť svojim kolegom.

7)      O tom, čo ste zažili nediskutujte so spolužiakmi, ktorí na tejto konkrétnej simulácii ešte neboli – ak im prezradíte dôležité detaily, pokazíte im možnosť sa niečo nové naučiť.

8)      Povedzte nám, čo sa Vám páčilo a čo nie. To nám umožní to v budúcnosti robiť lepšie.

9)      Na hodinu príďte načas! K prebiehajúcej simulácii sa nedá „pridať“.

10)   Je vhodné, ak študenti absolvujú simuláciu v spoločnosti kolegov, s ktorými sa dlhodobo poznajú. Z tohto dôvodu, ale aj z kapacitných dôvodov sú možnosti pridať sa k inej skupine výrazne limitované a presuny študentov do iných skupín umožňujeme len výnimočne. Prosíme, aby študenti toto zvážili pri organizácii Vášho štúdia.

Príprava na výučbu

Táto aktivita väčšinou nevyžaduje na jej zvládnutie zo strany študenta osobitnú prípravu. Avšak výnimočne Vás môžeme požiadať, aby ste si pred simuláciou preštudovali medicínsku tému, alebo konkrétne materiály. V takom prípade Vás prosíme, aby ste sa simuláciu pripravili podľa našich odporúčaní, lebo to zvýši prínos simulácie pre Vás, resp. ak tak neurobíte, môže byť simulácia pre Vás nezvládnuteľná.