Náš tím

Náš tím sa skladá z odborných asistentov LFUK. Väčšina členov nášho tímu získala certifikát inštruktora simulačného vyučovania buď priamo v Centre medicínskych simulácií New York University (NYSIM) v New Yorku, USA, alebo na kurzoch usporiadaných touto renomovanou inštitúciou na Slovensku.

 

MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

vedúci CMS, odborný asistent Detskej kliniky LFUK a NÚDCH

kontakt: 02/59371326, dallos@dfnsp.sk

 

Tím medicínskych simulácií

MUDr. Katarína Prochotská, PhD.

zástupca vedúceho CMS pre medicínske simulácie

odborný asistent Detskej kliniky LFUK a NÚDCH

kontakt: 02/59371301, prochotska@dfnsp.sk

MUDr. Alžbeta Čagalová

asistent Detskej kliniky LFUK a NÚDCH

MUDr. Daniela Staníková, PhD.

asistent Detskej kliniky LFUK a NÚDCH

 

Tím klinických zručností

MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.

zástupca vedúceho CMS pre Učebňu klinických zručností

odborný asistent Detskej kliniky LFUK a NÚDCH

kontakt: 02/59371301, vitariusova@dfnsp.sk

MUDr. Katarína Prochotská, PhD.

odborný asistent Detskej kliniky LFUK a NÚDCH

MUDr. Zuzana Blusková, PhD.

asistent Detskej kliniky LFUK a NÚDCH

MUDr. Katarína Krivošíková

asistent Detskej kliniky LFUK a NÚDCH

MUDr. Ivana Trochanová

asistent Detskej kliniky LFUK a NÚDCH