Ambulancie

••Objednávanie na ambulantné vyšetrenie:

1) cez online ambulantný rezervačný systém NÚDCH: https://rezervacie.dfnsp.sk/

2) telefonicky v čase: 7:00 - 8:30 alebo 13:00 - 14:30 na tel. čísle: 
-02 /59371 132 (termín na ambulantné vyšetrenie a operácie)

-02 /59371 866 (termín na vyšetrenia sluchu - VRA, Audiometria, skríning sluchu)

objednávanie na amb. vyšetrenia možné len týmito dvoma spôsobmi

 

•Konziliárna ambulancia a ambulancia ústavnej pohotovostnej služby
Prízemie, blok A, vedľa lôžkovej časti kliniky, 02 / 59371 553


•Endoskopická ambulancia

Prízemie, blok A, vedľa lôžkovej časti kliniky, 02 / 59371 621

•Audiocentrum pre skríning sluchu (audiometria, VRA a skríningové vyšetrovanie sluchu u novorodencov a malých detí)
-
Objednávanie a audiometrická miestnosť, VRA: 1.poschodie, blok C nemocnice, 02 / 59371 866
-Skríningové vyšetrovanie sluchu u novorodencov a malých detí: -1. poschodie, blok A nemocnice  

•ORL ambulancia 1
1.poschodie, blok C nemocnice, 02 / 59371 839

•ORL ambulancia 2
Prízemie, blok A, vedľa lôžkovej časti kliniky