Informácie o hospitalizácii

Informácie o realizácii vyšetrení pred operačným výkonom

Najviac 10 dní pred termínom operácie urobí Váš pediater  predoperačné vyšetrenia, ktoré    vyhodnotí (výsledky vyšetrení musia byť v norme). Výsledky predoperačných vyšetrení, ktoré nie sú v norme, rieši obvodný pediater.

Predoperačné vyšetrenia:

  • interné predoperačné vyšetrenie (urobí ho pediater)
  • kompletný krvný obraz
  • hemokoagulačné vyšetrenie: INR (Quick), APTT, fibrinogén
  • krvná skupina
  • FW alebo CRP

Výsledky vyšetrení sú platné max. 10 dní!

Keď sú všetky vyšetrenia v norme, pacienta zaradíme do operačného programu.

Dieťa má byť pred operáciou 14 dní zdravé. V prípade choroby sa treba odhlásiť alebo zmeniť termín na tel. č. 02/59371 132.

V prípade jednodňovej chirurgie:

Pred samotným zákrokom, t.j. deň pred plánovaným termínom operácie medzi 10:00-11:00 prídete na ORL príjmovú ambulanciu, kde lekár zhodnotí výsledky vyšetrení a pošle Vás na anesteziologickú ambulanciu (1. poschodie č. dverí 105, tel. č. 02/59371 626).

Keď sú všetky vyšetrenia v norme, pacienta zaradíme do operačného programu a odchádzate domov.

V deň zákroku prichádzate ráno o 7.00 na ORL oddelenie. Pacient musí byť nalačno (nesmie nič jesť ani piť). Podvečer, ak je dieťa bez komplikácii po výkone je prepustené službukonajúcim lekárom do domácej starostlivosti.

 V prípade, ak zákrok Vášho dieťaťa vyžaduje hospitalizáciu:

Prichádzate deň pred samotným zákrokom medzi 10:00-11:00 na ORL príjmovú ambulanciu, kde lekár zhodnotí výsledky vyšetrení a pošle Vás na anesteziologickú ambulanciu (1. poschodie č. dverí 105, tel. č. 02/59371 626).

Keď sú všetky vyšetrenia v norme, prijímame Vaše dieťa na naše oddelenie, zaradíme ho do operačného programu a na nasledovný deň sa vykoná operačný zákrok. Pacient musí byť v deň zákroku nalačno (nesmie nič jesť ani piť).

 

Informácie o hospitalizácii

Sprievodca dieťaťa sa prijíma na oddelenie len k deťom mladším ako 6 rokov. Mobilné lôžko sa poskytne len v prípade voľného miesta na oddelení (do 3 rokov dieťaťa zadarmo, od 3 rokov za cenu 3,32 euro na noc.) Pacienti starší ako 6 rokov môžu mať na oddelení cez deň jedného z rodičov, ktorý na noc opustí oddelenie (nariadenie sa nevzťahuje na deti, ktoré potrebujú zvýšenú špeciálnu starostlivosť).

Pacientovi treba priniesť pyžamo, papuče, hygienické potreby.

Vyžadujeme potvrdiť dátum hospitalizácie 3 dni vopred na hore uvedenom tel. čísle: 02/59371 132 (volať od 8.00-13.00).

 V prípade operačného zákroku v lokálnej anestézii:

V deň zákroku prichádzate ráno o 7.00 na príjmovú ORL ambulanciu, kde lekár zhodnotí výsledky vyšetrení. Keď sú všetky vyšetrenia v norme, prijímame Vaše dieťa na naše oddelenie. Pacient musí byť nalačno (nesmie nič jesť ani piť). Približne 4-5 hodín po výkone, ak je dieťa bez komplikácii, je prepustené lekárom do domácej starostlivosti.

Základné informácie potrebné k hospitalizácii pacienta dostanú rodičia a zákonní zástupcovia dieťaťa pri plánovaní termínu hospitalizácie. Viac informácií dostanú na tel. kl. 132. Objednať nadštandardnú izbu odporúčame čo najskôr po naplánovaní termínu hospitalizácie. Viac informácií ohľadne ubytovania sprievodcu dieťaťa poskytne vedúca sestra DORLK na tel. čísle 02/59371 207. 

Na adresu orllekardfnsp.sk môžete adresovať svoje otázky alebo pripomienky.

 

Poučenie pred výkonom v anestézii

Všetky operácie u detí sú uskutočňované v celkovej anestézii (CA). CA znamená podanie kombinácie liekov, ktoré navodia hlboký spánok a odstránenia vnímanie bolesti počas operácie. Anestéziu vykonáva lekár-špecialista v odbore anestéziológia a resuscitácia, asistuje mu špeciálne školená sestra. CA je udržiavaná špecializovanými medicínskymi prístrojmi, určenými na podávanie anestézie a zabezpečenie pacienta počas anestézie o ktoré sa stará anestéziológ. Životné funkcie pacienta sú po celý čas nepretržite monitorované.

Prečo je potrebná CA? Aby bolo možné bezpečne uskutočniť operáciu Vášho dieťaťa, musí byť v stave, kedy sa nehýbe a má uvoľnené svaly. Bezpečný spôsob ako to dosiahnuť je podanie celkovej anestézie.

Ako sa podáva CA? Dieťa uvedieme do CA podaním lieku do žily, ktorý zaúčinkuje do 30 sekúnd. Podávanie tohto lieku občas sprevádza malá bolesť, ktorá však rýchlo vymizne. Druhou možnosťou je vdychovanie zmesi inhalačných anestetík tvárovou maskou, ktoré zaúčinkujú počas 30-60 sekúnd. Je to najčastejšie volený spôsob úvodu do CA u detí v predškolskom veku a kanylácia žily sa uskutočňuje až po uspatí dieťaťa. Ďalej bude dieťa udržiavané v hlbokom spánku buď podávaním anestetík do žily, alebo vdychovaním zmesi inhalačných anestetík počas celého trvania operácie (vyšetrenia). Celý čas bude starostlivo sledované anestéziológom a hladina anestetík monitorovaná prístrojmi. Po skončení operácie sa prívod anestetík ukončí a dieťa odsledujeme až do zobudenia na pooperačnej izbe.

Prečo musí byť dieťa nalačno? Jedným z rizík CA je zvracanie a vdýchnutie žalúdočného obsahu pri úvode do anestézie. Aby bol žalúdok prázdny, dieťa nesmie jesť, ani piť 6 hodín pred operáciou. Povolené je malé množstvo čistej vody, alebo čaju 2 hodiny pred operáciou.

Sú iné alternatívy k CA? V závislosti od typu výkonu a veku dieťaťa môže anestéziológ zvážiť aj iné formy anestézie. Avšak, vzhľadom na požiadavku nestresovať dieťa, regionálne blokády vykonávame v tlmení a len u spolupracujúcich pacientov. U ostatných detí tieto techniky používame za účelom adekvátneho tlmenia pooperačnej bolesti. Viď nižšie.

Je CA bezpečná? Pre väčšinu pacientov áno. Riziko stúpa v prípade pridružených ochorení (respiračný infekt, ochorenia srdca, pľúc, imunitného a nervového systému, obličiek, pečene...) a pri urgentných neodkladných výkonoch. Anestéziológ urobí všetko preto, aby anestézia u Vášho dieťaťa prebehla tak bezpečne, ako je to len možné. Napriek tomu určité komplikácie rôznej závažnosti môžu nastať. Niektoré môžu byť aj veľmi závažné až smrteľné (riziko 1:200.000), viazanými na určité, menej časté výkony (zavedenie centrálneho žilového katétra, podávanie antibiotík, transfúzia krvi a pod.), ktoré podliehajú zo strany lekára prísnym indikačnýžm kritériám.

Ako zabezpečíme pooperačnú bolesť u Vášho dieťaťa? Operácie spôsobujú bolesť, ale správne zvolená stratégia liečby bolesti ju dokáže minimalizovať. Okrem bežných analgetík (Paracetamol, Ibuprofen..), najúčinnejšou metódou na prevenciu pooperačnej bolesti je regionálna anestézia (RA). U detí sa podáva až po uspatí , tak aby nezažili na operačnej sále žiadny stres a zobudili sa bez bolestí. Anestéziológ sa na základe rozsahu, miesta operačného výkonu a veku dieťaťa rozhodne o najvhodnejšom type RA. Najčastejšie používanými typmi RA sú blokády periférnych nervov a centrálne blokády. Blokády periférnych nervov zabezpečíme jednoduchým podaním lokálneho anestetika ihlou (až po uspatí pacienta) do podkožia v blízkosti nervu, ktorý vedie bolesť z operovanej oblasti. Tento typ bloku predstavuje minimálne riziko komplikácií (malá modrina v mieste vpichu, podanie lokálneho anestetika do svalu -blok neúčinný), (1:10). Blokády centrálnych nervov – najčastejšie používanými sú epidurálny a kaudálny blok. V oboch prípadoch ide o podanie lokálneho anestetika do priestoru okolo miechy v ktorom prebiehajú miechové nervy. Lokálne anestetikum sa podá za sterilných podmienok jednorázovo ihlou, alebo cez dlhodobejšie zavedenú tenučkú hadičku.

Ktoré lieky môže dieťa pred operáciou užiť? Ak užíva Vaše dieťa lieky dlhodobo, spýtajte sa anesteziológa, či ich má užiť aj pred operáciou. Dohliadnite, aby boli u užité len s minimálnym množstvom vody.

Ďalšie upozornenia: Pred operáciou je potrebné odstrániť snímateľné zubné strojčeky, náhrady, očné šošovky, šperky a odstrániť líčidlá a laky z nechtov.

Prosíme oznámte nám: Akékoľvek alergie, ak dieťa už bolo operované, ako znášalo anestéziu, aké problémy sa v súvislosti s anestéziou vyskytli.