Prehľad operačných výkonov

Operačné výkony vykonávané na DORLK DFNsP v Bratislave

- Ústna dutina, nosohltan a ústna časť hltana 

 • endoskopická adenotómia, adenotómia v analgosedácii
 • tonzilektómia
 • tonzilotómia
 • uvulopalatoplastika
 • frenulotómia
 • exstirpácia tumoróznych útvarov
 • operácie vrodených vývojových chýb

 

Nos

 • funkčná endoskopická operácia nosa a prínosových dutín  (FESS)
 • turbinoplastika
 • dakryocystorinostómia
 • septoplastika
 • septorinoplastika
 • rekonštrukcia perforácie nosového septa
 • operačné riešenie stenózy a strézie choán
 • exstirpácia tumoróznych útvarov a vrodených vývojových chýb

 

- Krk

 • exstirpácia lymfatickej uzliny
 • exstirpácia tumoróznych útvarov (hemangiómy, lymfangiómy a iné)
 • exstirpácia vrodených vývojových chýb (laterálna krčná fistula a cysta, mediálna krčná cysta a iné)
 • drenáž hlbokej krčnej infekcie
 • tracheotómia
 • plastika tracheostómie
 • plastika tracheokutánnej fistuly

 

- Hrtan

 • laryngoskopia diagnostická alebo za účelom odstránenia cudzieho telesa
 • laryngomikrochirugia – odstránenie benígnych tumorov hrtana (papilomatóza a iné)
 • operačné riešenie vrodených vývojových chýb hrtana (supraglotoplastika a iné)

 

Trachea a bronchy

 • tracheoskopia diagnostická
 • tracheoskopia s extrakciou cudzieho telesa
 • bronchoskopia diagnostická alebo za účelom odstránenia cudzieho telesa
 • bronchoskopia za účelom bronchoalveolárnej laváž

 

- Ucho

 • myringotómia
 • transmyringická drenáž so zavedením ventilačnej trubičky
 • sanačné operácie chronických zápalov stredného ucha
 • rekonštrukčné operácie stredného ucha
 • meatoplastiky (stenóza a atrézia vonkajšieho zvukovodu)
 • myringoplastiky
 • tympanoplastika s protézou
 • tympanoplastika bez protézy
 • exstirpácia preaurikulárnej fistuly
 • extrakcia cudzieho telesa vonkajšieho a stredného ucha
 • aurikuloplastika
 • exstirpácia tumoróznych útvarov vonkajšieho a stredného ucha

 

- Pažerák

 • ezofagoskopia diagnostická
 • ezofagoskopia s extrakciou cudzieho telesa