Objednávanie na ambulantné vyšetrenie

Objednávanie na ambulantné vyšetrenie:

1) cez online ambulantný rezervačný systém NÚDCH: https://rezervacie.dfnsp.sk/

2) telefonicky v čase: 7:00 - 8:30 alebo 13:00 - 14:30 na tel. čísle: 
-02 /59371 132 (termín na ambulantné vyšetrenie a operácie)

-02 /59371 866 (termín na vyšetrenia sluchu - VRA, Audiometria, skríning sluchu)

objednávanie na amb. vyšetrenia možné len týmito dvoma spôsobmi