Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH

Vitajte na stránke

Detskej otorinolaryngologickej kliniky LFUK a NÚDCH

Veríme, že nájdete informácie, ktoré hľadáte. Na stránke sú informácie o klinike, jej histórii, zamestnancoch a kontaktoch na nich. Súčasťou sú tiež informácie pre pacientov o ambulanciách, o lôžkovej časti kliniky, informácie o hospitalizácii a operačných výkonoch a poradňa pre rodičov. Pre študentov sú k dispozícii rozvrhy, odporúčaná štúdijná literatúra, otázky na praktickú skúšku, či témy vypísaných diplomových prác. Súčasťou je aj prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti.

Kolektív detskej otorinolaryngologickej kliniky.

AKTUÁLNE - II. Jakubíkovej deň - 15.2.2019

  • II._Jakub._den_def..pptxPozývame vás na odborné podujatie organizované našou klinikou súčasťou ktorého bude poďakovanie MUDr. Romanovi Staníkovi za celoživotnú prácu na DORLK LF UK a NÚDCH pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku.
  • Program_II_JD_def...pdf

2% z daní

Milí rodičia, kolegyne, kolegovia a sympatizanti,

blíži sa čas podávania 2%  z daní.  Uchádzame sa o Vašu priazeň a o možnosť podporiť nás v našej práci na Detskej otorinolaryngologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave a tým investovať do zdravia detí, ktoré to potrebujú najviac. Budeme radi, ak sa rozhodnete poukázať  Vaše 2%  do neziskovej organizácie ORLík.

OZ ORLík NÚDCH

Limbová 2643/1 83101 Bratislava
IČO: 50099191
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: SK80 0900 0000 0051 1846 8955

S vďačnosťou

Ing. Viera Kyselová
Predsedkyňa združenia ORLík DFNsP Bratislava

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Prednostka DORLK LF UK a NÚDCH Bratislava

O nás

Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NÚDCh je klinickým pracoviskom, ktoré poskytuje vysokošpecializovanú zdravotnícku službu v liečbe chorôb v ORL oblasti u detí pre celé Slovensko. Prebieha tu výučba študentov 5. ročníka a 6. ročníka LFUK a SZU. Pracovisko sa zameriava i na vedeckovýskumnú činnosť ako aj na postgraduálne vzdelávanie lekárov.

Informácie pre študentov

Prebieha tu výučba študentov 5. ročníka a 6. ročníka LFUK a SZU.

info: https://www.fmed.uniba.sk/?id=12893

Informácie pre rodičov a pacientov

info: https://www.fmed.uniba.sk/?id=12908

Dávame do pozornosti

Zázračný prípravok, čo vracia sluch?

Rozhovor s prednostkou kliniky MUDr. Irinou Šebovou, CsC., MPH, ktorá vyvracia klamstvá: 

http://www.preventivne.sk/zaujalo-nas/zazracny-pripravok-co-vracia-sluch-lekarka-vyvracia-klamstva.html