E-JOURNALS

ELEKTRONICKÉ ČASOPISY - PLATENÉ ZDROJE

Informačné zdroje sú dostupné mimo priestorov UK cez vzdialený prístup.
Ikona e-časopisu Oxford University Press
Ikona e-časopisu ScienceDirect - Elsevier
Ikona e-časopisu SpringerLink
Ikona e-časopisu SpringerNature
Ikona e-časopisu Wiley Online Library
Ikona e-časopisu Zentralblatt für Chirurgie
 
 

ELEKTRONICKÉ ČASOPISY – VOĽNE DOSTUPNÉ

 
Ikona e-časopisu BioMed Central
Ikona e-časopisu DOAJ
Ikona e-časopisu FreeMedical Journals
  
Ikona e-časopisu Elektronische ZeitschrifteBibliothek
Ikona e-časopisu HighWire
Ikona e-časopisu Kraus and Pachernegg
Ikona e-časopisu PubMed Central

ELEKTRONICKÉ ČASOPISY - OPEN ACCESS

LEKÁRSKE ELEKTRONICKÉ ČASOPISY – VOĽNE DOSTUPNÉ

ZOZNAM ČASOPISOV – MASTER JOURNAL LIST
Ikona zoznamu časopisov Index Copernicus
Ikona zoznamu časopisov Clarivate Analytics

PORTÁL  E-ČASOPISOV UK
Ikona portálu e-časopisov Scientia

Možnosť zistiť dostupnosť e-časopisov na UK
(v ktorých databázach a ktoré čísla daného časopisu sú dostupné)


PUBLIKÁCIE WHO a IPCS

World Health Organization
International Programme on Chemical Safety

Publikácie WHO a IPCS sú k dispozícií v časopiseckej študovni na prízemí.