E-JOURNALS

ELEKTRONICKÉ ČASOPISY - PLATENÉ ZDROJE

Informačné zdroje sú dostupné mimo priestorov UK cez vzdialený prístup.
Ikona e-časopisu Oxford University Press
Ikona e-časopisu ScienceDirect - Elsevier
Ikona e-časopisu SpringerLink
Ikona e-časopisu Wiley Online Library
Ikona e-časopisov Springer Nature

ELEKTRONICKÉ ČASOPISY - OPEN ACCESS

Ikona e-časopisu Cambridge University Press
Ikona e-časopisu Oxford Academic
Ikona e-časopisu DOAJ Directory of Open Access Journals
Ikona e-časopisu BioMed Central
Ikona e-časopisov Taylor and Francis Open Access
Ikona e-časopisov Scientific Research

ELEKTRONICKÉ ČASOPISY – VOĽNE DOSTUPNÉ

 
Ikona e-časopisu Free Medical Journals
Ikona e-časopisu Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Ikona e-časopisu PubMed Central
Ikona e-časopisu Kraus and Pachernegg

LEKÁRSKE ELEKTRONICKÉ ČASOPISY – VOĽNE DOSTUPNÉ

ZOZNAM ČASOPISOV – MASTER JOURNAL LIST
Ikona zoznamu časopisov Index Copernicus
Ikona zoznamu časopisov Clarivate Analytics

PORTÁL  E-ČASOPISOV UK
Ikona portálu e-časopisov Scientia

Možnosť zistiť dostupnosť e-časopisov na UK
(v ktorých databázach a ktoré čísla daného časopisu sú dostupné)