SKÚŠOBNÉ PRÍSTUPY


Dentistry & Oral Sciences Source - plnotextová databáza na platforme EBSCO.

Databáza ponúka prístup k vedeckým časopisom v oblasti dentálneho výskumu. 

Prístup je aktívny v internetovej sieti a cez vzdialený prístup Univerzity Komenského v Bratislave 
do 31. 5. 2024.

Databáza zahŕňa:

   - viac ako 280 aktívnych plnotextových časopisov a časopisov,
   - viac ako 260 aktívnych plnotextových, recenzovaných časopisov,
   - viac ako 220 aktívnych plnotextových, recenzovaných časopisov bez embarga,
   - viac ako 160 aktívnych plnotextových časopisov indexovaných vo Web of Science alebo Scopus.

____________________________________________________________

Databáza Biomedical & Life Sciences Collection sprístupňuje viac ako 2000 animovaných audiovizuálnych prezentácií, je dostupný na adrese www.hstalks.com/access/.

Prístup je BEZPLATNÝ.