Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

SKÚŠOBNÉ PRÍSTUPY

Testovací prístup do 30. júna 2018

Skúšobný online prístup k časopisom vydavateľstva De Gruyter je dostupný na adrese https://www.degruyter.com/journals.

Prístup je BEZPLATNÝ.


Bezplatná vyhľadávacia služba Ovid Insights umožňuje na jednom mieste sledovať novinky z konkrétneho odboru. Výber odborov a vzhľad úvodnej stránky si prispôsobí každý používateľ podľa svojich potrieb, stačí si vytvoriť osobný účet.

Sleduje vyše 5000 odborných časopisov excerpovaných v databáze Medline (od roku 2011 po súčasnosť) a spravodajské portály. Výsledky sa radia podľa relevantnosti. 


Skúšobný prístup do databázy Biomedical & Life Sciences Collection, ktorý sprístupňuje viac ako 2000 animovaných audiovizuálnych prezentácií, je dostupný na adrese www.hstalks.com/access/.

Prístup je BEZPLATNÝ.