SKÚŠOBNÉ PRÍSTUPY


Skúšobný prístup do plnotextovej databázy AccessPharmacy vydavateľstva McGraw-Hill.

Prístup je aktívny v internetovej sieti a cez vzdialený prístup Univerzity Komenského v Bratislave
do 14. 4. 2024.

Dostupné novinky:

     -  12. vydanie DiPiro´s Pharmacotherapy Handbook
     -  nové kapitoly v Topics in Evidence-Based Pharmacy Practice
     -  Top 300 Pharmacy Drug Cards 2022–2023
     -  Top 300 Prescription Drug Challenge

Prístup je rozšírený o publikáciu Pharmacotherapy Principles & Practice, 6. vydanie.

Návody pre používateľov:

     -  https://www.accessusercenter.com/videos/myaccess-profile
     -  https://www.accessusercenter.com/channels/1610-accesspharmacy

Odporúčame vytvoriť si osobný účet MyAccess, ktorý umožňuje:

     -  vzdialený prístup cez meno a heslo,
     -  ukladať si odkazy na texty, videá, tabuľky a ilustrácie, ku ktorým sa chcete vrátiť,
     -  pracovať s prípadovými štúdiami,
     -  využiť interaktívne kvízy.

____________________________________________________________

Databáza Biomedical & Life Sciences Collection sprístupňuje viac ako 2000 animovaných audiovizuálnych prezentácií, je dostupný na adrese www.hstalks.com/access/.

Prístup je BEZPLATNÝ.