SKÚŠOBNÉ PRÍSTUPY

V súvislosti so súčasnou situáciou šírenia COVID-19 viacero vydavateľstiev poskytlo bezplatný prístup k odborným a vedeckým článkom súvisiacim s koronavírusmi (súhrn na stránkach Albertina icome).

COVID-19 od Accucoms – voľný prístup k vedeckým článkom zameraným na výskum koronavírusu.


Testovací prístup do 5. 6. 2020

GIDEON (Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network) – komplexná databáza globálnych infekčných chorôb. GIDEON obsahuje viac ako 30 000 grafov a obrázkov, producentom je vydavateľstvo Ovid a Wolters Kluwer.

Databáza je dostupná po registrácii na adrese:

Prístup je BEZPLATNÝ.


Testovací prístup do 5. 6. 2020

Visible Body – anatomický atlas obsahuje interaktívne trojrozmerné modely ľudského tela. Slúži predovšetkým ako online program na výučbu a samoštúdium. 

Prístup je BEZPLATNÝ.


Databáza Biomedical & Life Sciences Collection sprístupňuje viac ako 2000 animovaných audiovizuálnych prezentácií, je dostupný na adrese www.hstalks.com/access/.

Prístup je BEZPLATNÝ.