WEBINÁRE

Na webinároch môžete získať užitočné informácie súvisiace s publikovaním vo vedeckých časopisoch, vyhľadávaním v bibliometrických citačných databázach a pod.

____________________________________________________________

Web of Science - Clarivate / training microweb
- webináre určené užívateľom produktov Web of Science

____________________________________________________________

Názov: Najdôležitejšie rozšírenia na Web of Science a InCites v roku 2023

Termín: 14. decembra 2023, 10:00 - 11:00

Registrácia

Webinár bude v slovenskom jazyku.

____________________________________________________________

Názov: Otvorená veda v praxi - modul Infraštruktúra otvorenej vedy
             (akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania)

Termín: 26.-27. 4. 2023, 9:00-15:00, online

Registrácia: https://forms.gle/wFRmRdrxBjNeUuVm8 do 21. 4. 2023

Účasť na kurze je bezplatná.

____________________________________________________________

Záznam z webinára Vyhľadávanie audio a video dokumentov (CVTI) z 6. 12. 2023

Záznam z webinára Profil výskumníka - vedecký vplyv a komunikácia (CVTI) z 10. 10. 2023.

Záznam z webinára Ako pristupovať do databáz v našej knižnici? (CVTI) z 12. 9. 2023.

Záznam z webinára Vedecký časopis - záruka prezentácie hodnotného výskumu z 30. 3. 2023.

Záznam z webinára Vyhľadávanie záverečných prác z 28. 2. 2023.

Záznam z webinára Prehľad citačných manažérov z 21. 2. 2023.