WEBINÁRE

Na webinároch môžete získať užitočné informácie súvisiace s publikovaním vo vedeckých časopisoch, vyhľadávaním v bibliometrických citačných databázach a pod.

____________________________________________________________

Web of Science - Clarivate / training microweb
- webináre určené užívateľom produktov Web of Science

____________________________________________________________

Názov: Zodpovedná akademická umelá inteligencia (AI) pre výskumníkov Web of Science

Termín: 22. mája 2024, 9:00 - 10:00

Registrácia

Webinár bude v slovenskom jazyku.

____________________________________________________________

Názov: Vyhľadávanie v otvorených zdrojoch (CVTI SR)

Cieľom webinára je prezentovať vyhľadávanie rôznych typov dokumentov a informácií v otvorených zdrojoch.

Termín: 23. mája 2024 o 10:00 hod.

Link: https://video.nti.sk/live/?279087UDOQZ00N66

Facebook: https://www.facebook.com/events/3827358417485799/

Registrácia nie je potrebná.

____________________________________________________________

Spoločnosť Albertina icome Bratislava pozýva na webináre zamerané na podporu vedeckého písania a publikovania:

  • 16. 5. 2024 Learn how to use SciFlow Publish: From importing a document to refining your publication
  • 23. 5. 2024 Learn how to use SciFlow Authoring: Make academic writing effortless and save time with automatic formatting

Prihlášky a viac informácií nájdete na www.aib.sk/podpora/nastroje/2584-pre-autorov-redakcie-a-vydavatelstva

____________________________________________________________

Záznam z webinára Citovanie elektronických dokumentov (CVTI) z 24. 4. 2024

Záznam z webinára Vyhľadávanie audio a video dokumentov (CVTI) z 6. 12. 2023

Záznam z webinára Profil výskumníka - vedecký vplyv a komunikácia (CVTI) z 10. 10. 2023.

Záznam z webinára Ako pristupovať do databáz v našej knižnici? (CVTI) z 12. 9. 2023.

Záznam z webinára Vedecký časopis - záruka prezentácie hodnotného výskumu z 30. 3. 2023.

Záznam z webinára Vyhľadávanie záverečných prác z 28. 2. 2023.

Záznam z webinára Prehľad citačných manažérov z 21. 2. 2023.