Odborné semináre a podujatia

Podujatia v roku 2023

 

 

XXI. Martinské dni imunológie

Martin, Slovensko, 19. - 21. apríl 2023

www.mdi-martin.com

 

Večer Mikrobiologického ústavu LF UK a UNB a Imunologického ústavu LF UK venovaný pamiatke akademika prof. MUDr. Jána Štefanoviča, DrSc. a prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. (Odborný večer Spolku slovenských lekárov)

Bratislava, Slovensko, 19. jún 2023

https://www.sslba.sk/odborny-vecer/vecer-mikrobiologickeho-ustavu-lf-uk-a-unb-a-imunologickeho-ustavu-lf-uk-venovany-pamiatke-akademika-prof-mudr-jana-stefanovica-drsc-a-prof-mudr-vladimira-krcmeryho-drsc/

 

XL. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov

Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 18. - 21. október 2023

https://www.ssaki.eu/

 

IUIS 2023 - 18th International Congress of Immunology

Kapské Mesto, Juhoafrická republika, 27. november - 02. december 2023

https://iuis2023.org/

 


Iné podujatia v 2023:

https://www.efis.org/immunology-meetings/upcoming-meetings/index.html

https://www.nature.com/nri/conferences