Veda a výskum

Riešené projekty a granty

Vedecko-výskumná činnosť na pracovisku:

- Štúdium asociácie polymorfizmov v génoch pre cytokíny, adhezívne a membránové molekuly a transkripčné faktory so vznikom vybraných autoimunitných chorôb (psoriasis vulgaris, pemphigus vulgaris, M. Crohn, sclerosis multiplex)

-  Skúmanie genetickej predispozície k vzniku infekcií močového traktu a ich komplikácií, analýza dynamiky hladín cytokínov a iných markerov v moči a v sére  

- Štúdium polymorfizmov vybraných génov a hladín cytokínov, TREM-1 a HMGB-1 u pacientov s asthma bronchiale, CHOCHP a sarkoidózou 

- Detekcia protilátok proti MICA u príjemcov transplantovaných obličiek a ich vzťah k prežívaniu transplantátu. Analýza MICA aliel v slovenskej populácii

 

Riešené grantové projekty (za posledných 5 rokov):

 

VEGA 1/0212/17: TREM-1, TREM-2 testy ako nové diagnostické a diferenciálno-diagnostické testy pre sarkoidózu a ďalšie difúzne parenchýmové pľúcne choroby. Snaha o imunologickú klasifikáciu pľúcnych chorôb.

VEGA 1/0240/16: Imunogenetické markery u slovenských pacientov s Alzheimerovou chorobou.

VEGA 1/0833/13: Imunogenetická determinácia a zápal pri chronických chorobách pľúc (vedúci projektu: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.)

KEGA 080UK-4/2013: Autoimunita a autoimunitné choroby (vedúci projektu: prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)

UK/252/2018 (riešiteľ: MUDr. Kristína Klučková)

UK/279/2018 (riešiteľ: MUDr. Michaela Olejárová)

UK/346/2017 (riešiteľ: MUDr. Michaela Olejárová)

UK/375/2017 (riešiteľ: MUDr. Lenka Maruščáková)

UK/301/2017 (riešiteľ: Mgr. Beáta Gajdošechová)

UK/451/2016 (riešiteľ: MUDr. Michaela Olejárová)

UK/202/2016 (riešiteľ: Mgr. Beáta Gajdošechová)

UK/339/2015: Asociácia FOXP3 polymorfizmu a cytokínov IL-10, IL-35 a TGF-ß s klinickým stavom pacientov so sclerosis multiplex (riešiteľ: Mgr. Beáta Gajdošechová)

UK/402/2015: Úloha moderných zápalových molekúl vo včasnej diagnostike a monitorovaní sepsy (riešiteľ: MUDr. Michaela Olejárová)

UK/186/2014: Molekuly TREM-1 a TREM-2 a ich génový polymorfizmus u pacientov so Sclerosis multiplex (riešiteľ: Mgr. Beáta Gajdošechová)

 

 

Publikačná činnosť pracovníkov ústavu

Zoznam najvýznamnejších vedeckých publikácií pracovníkov ústavu za posledné roky

 

Babinská K, Bucová M, Ďurmanová V, Lakatošová S, Jánošíková D, Bakoš J, Hlavatá A, Ostatníková D. Increased plasma levels of the high mobility group box 1 protein (HMGB1) are associated with a higher score of gastrointestinal dysfunction in individuals with autism. Physiol Res 2014, 63(Suppl 4): S613-618.

Buc M, Dzurilla M, Vrlik M, Bucova M. Immunopathogenesis of bronchial asthma. Arch Immunol Ther Experimentalis (Warsz) 2009, 57: 331-344. 

Buc M, Rovenský, J. Systémový lupus erythematosus - súčasný pohľad na genetickú determináciu, imunopatogenézu a terapiu. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2009, 58: 3-14.

Buc M. Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex. Neurol 2010, 5: 112-114.

Buc M, Dzurilla M. γδ T-lymfocyty a NKT-bunky - charakteristika a biologický význam. Klin Imunol Alergol 2010, 20: 9-14.

Buc M, Kantárová D. Vzorkové receptory a autozápalové choroby. Slov Lekár 2011, 21: 225-231.

Buc M, Dzurilla M. Populácie prirodzených imunitných buniek. Alergie 2012, 14: 41-44.

Buc M. Role of regulatory T cells in pathogenesis and biological therapy of multiple sclerosis. Mediators Inflamm 2013, 2013: 963748.

Buc M. Sjögrenov syndróm - súčasný pohľad na imunopatogenézu, genetickú determináciu a biologickú liečbu. Rheumatol 2014, 28: 45-50.

Buc M. Liečba autoimunitných chorôb regulačnými T-lymfocytmi. Rheumatologia 2015, 29(3): 63-68.

Buc M , Rovenský J. Imunologická syndromológia autoimunitných chorôb (SLE, systémová skleróza, dermatomyozitída/polymyozitída). Česká revmatologie 2016, 24(3): 96-97.

Buc M. Juvenilná idiopatická artritída - súčasný pohľad na jej patogenézu, genetickú determináciu a biologickú liečbu. Rheumatologia 2016, 30(1): 1-6.

Buc M. Idiopatické zápalové myopatie - súčasný pohľad na genetickú determináciu, imunopatogenézu a biologickú liečbu. Rheumatologia 2017, 31(1): 5-11.

Buc M. Charakteristika a funkcia ILC-buniek človeka za fyziologických a patologických okolností. Alergie (Praha) 2017, 19(1): 24-30.

Buc M. Crohnova choroba a ulcerózna kolitída - súčasný pohľad na genetickú determináciu, imunopatogenézu a biologickú liečbu. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2017, 66(4): 189-197.

Buc M. New biological agents in the treatment of multiple sclerosis. Bratisl Lek Listy 2018, 119(4): 191-197.

Buc M. Súčasné a perspektívne biologiká a malé molekuly v liečbe idiopatických zápalových chorôb čreva. Vnitr Lek 2018, 64(3): 280-289.

Bucová M. Zápal a genetika zápalovej odpovede pri kardiovaskulárnych chorobách. Cardiol 2008, 17: 15-22.  

Bucova M, Bernadic M, Buckingham T. C-reactive protein, cytokines and inflammation in cardiovascular diseases. Bratisl Lek Listy 2008, 109: 333-340. 

Bucova M, Lietava J, Mrazek F, Petrkova J, Bernadic M,  Buckingham T. Association of chronic stable angina pectoris with MCP-1-1518 A/G single nucleotide polymorphism in the Slovak population. Clin Chim Acta 2008, 392: 71-72. 

Bucova M, Lietava J, Mrazek F, Petrkova J, Penz P, Bernadic M,  Buckingham TA, Petrek M. The MCP-1 -1518 A/G single nucleotide polymorphism is associated with ischemic heart disease and myocardial infarction in men in the Slovak population. Bratisl Lek Listy 2009, 110: 385-389.

Bucova M, Lietava J, Penz P, Mrazek F, Petrkova J, Bernadic M, Petrek M. Association of MCP-1-1518 A/G single nucleotide polymorphism with the serum level of CRP in Slovak patients with ischemic heart disease, angina pectoris and hypertension. Mediators Inflamm 2009, 2009: 390951.

Bucova M, Suchankova M, Dzurilla M, Vrlik M, Novosadova H, Tedlova E, Urban S, Hornakova E, Seligova M, Durmanova V, Penz P, Javor J, Paulovicova E. Inflammatory marker sTREM-1 reflects the clinical stage and respiratory tract obstruction in allergic asthma bronchiale patients and correlates with number of neutrophils. Mediators Inflamm 2012, 2012: 628754.

Bucova M, Suchankova M, Tibenska E, Majer I, Novosadova H, Urban S. Diagnostic value of TREM-1 and TREM-2 expression in bronchoalveolar lavage fluid in sarcoidosis and other lung diseases. Bratisl Lek Listy 2015, 116: 707-713.

Bucova M, Suchankova M, Tibenska E, Tedlova E, Demian J, Majer I, Novosadova H, Tedla M. TREM-2 Receptor Expression Increases with 25(OH)D Vitamin Serum Levels in Patients with Pulmonary Sarcoidosis. Mediators Inflamm 2015, 2015: 181986.

Bucová M, Klučková K, Buc M. Mechanizmy imunitného systému v boji proti nádorom a príčiny ich zlyhania. Onkológia (Bratisl) 2018, 13(2): 87-93.

Budaj M, Poljak Z, Ďuriš I, Kaško M, Imrich R, Kopáni M, Maruščáková L, Hulín I. Microparticles: a component of various diseases. Pol Arch Med Wewn 2012, 122 Suppl 1: 24-29.

Čierny D, Michalik J, Škereňová M, Kantorová E, Sivák Š, Javor J, Kurča E, Dobrota D, Lehotský J. ApaI, BsmI and TaqI VDR gene polymorphisms in association with multiple sclerosis in Slovaks. Neurol Res 2016, 38(8): 678-684.

Čierny D, Lehotský J, Kantorová E, Sivák Š, Javor J, Kurča E, Dobrota D, Michalik J. The HLA-DRB1 and HLA-DQB1 alleles are associated with multiple sclerosis disability progression in Slovak population. Neurol Res 2018, 40(7): 607-614.

Dallos T, Krivosíková M, Chorazy-Massalska M, Warnawin E, Zánová E, Rudnicka W, Radzikowska A, Maśliński W. BAFF from bone marrow-derived mesenchymal stromal cells of rheumatoid arthritis patients improves their B-cell viability-supporting properties. Folia Biol (Praha) 2009, 55: 166-176. 

Dzurilla M, Vrlík M, Buc M. Asthma bronchiale. 1. časť - Imunopatogenéza - súčasný pohľad. Alergie 2009, 3: 213-222. 

Dzurilla M, Vrlík M, Buc M. Asthma bronchiale. 2. časť - Epitel dýchacích ciest, remodelácia, heterogénnosť choroby a liečba. Alergie 2009, 4: 271-278.

Dzurilla M, Vrlík M, Homolová M, Buc M. No association between bronchial asthma and HLA-DRB1, -DQB1 alleles in the Slovak population. Bratisl Lek Listy 2013, 114: 93-95.

Durmanová V, Sapák M, Kosovský J, Rezuchová I, Kúdelová M, Buc M, Rajcáni J: Immune response and cytokine production following immunization with experimental herpes simplex virus 1 (HSV-1) vaccines. Folia Microbiol (Praha) 2008, 53: 73-83.

Durmanová V, Tirpakova J, Stuchlikova M, Shawkatova I, Kuba D, Sapak M, Buc M. Characterization of MICA gene polymorphism of HLA complex in the Slovak population. Ann Hum Biol 2011; 38: 570-576.

Ďurmanová V, Dzurilla M, Vrlík M, Suchánková M, Buc M, Bucová M. HLA-G polymorfizmus a astma bronchiale. Alergie 2012, 14: 180-184.

Durmanova V, Homolova M, Drobny J, Shawkatova I, Buc M. Role of HLA-G and other immune mechanisms in pregnancy. Cent Eur J Biol 2013, 8: 226-239.

Ďurmanová V, Drobný J, Sapák M, Bucová M, Buc M. Analýza polymorfizmov v géne pre HLA-G a ich využitie v diagnostike preeklampsie. Klin Imunol Alergol 2014, 24: 4-8.

Ďurmanová V, Shawkatová I, Javor J, Párnická Z, Čopíková-Cundráková D, Turčáni P, Lisá I, Gajdošechová B, Buc M, Bucová M. VLA4 Gene Polymorphism and Susceptibility to Multiple Sclerosis in Slovaks. Folia Biol (Praha) 2015; 61: 8-13.

Ďurmanová V, Bandžuchová H, Žilinská Z, Tirpáková J, Kuba D Buc M, Poláková K. Impact of HLA-G 14bp polymorphism and soluble HLA-G level on kidney graft outcome. Open Life Sciences 2016, 11(1): 372-379.

Durmanova V, Drobny J, Shawkatova I, Dlhopolcek J, Bucova M. Analysis of HLA-G gene polymorphisms in Slovak women with pre-eclampsia. Bratisl Lek Listy 2017, 118(9): 517-522.

Durmanova V, Parnicka Z, Javor J, Minarik G, Vrazda L, Vaseckova B, Gmitterova K, Kralova M, Pecenak J, Filipcik P, Shawkatova I. A Novel Association of Polymorphism in the ITGA4 Gene Encoding the VLA-4 α4 Subunit with Increased Risk of Alzheimer's Disease. Mediators Inflamm 2018, 2018: 7623823.

Fislová T, Gocník M, Sládková T, Durmanová V, Rajcáni J, Varecková E, Mucha V, Kostolanský F. Multiorgan distribution of human influenza A virus strains observed in human mouse model. Arch Virol 2009, 154: 409-419.

Horvathova L, Tillinger A, Sivakova I, Mikova L, Mravec B, Bucova M. Chemical sympathectomy increases neutrophil-to-lymphocyte ratio in tumor-bearing rats but does not influence cancer progression. J Neuroimmunol 2015, 278: 255-261.

Cholujová D, Jakubíková J, Kubes M, Arendacká B, Sapák M, Robert I, Sedlák J. Comparative study of four fluorescent probes for evaluation of natural killer cell cytotoxicity assays. Immunobiology 2008, 213: 629-640.

Jakuš V, Sapák M, Kostolanská J. Circulating TGF-β1, glycation, and oxidation in children with diabetes mellitus type 1. Exp Diabetes Res 2012, 2012: 510902.

Javor J, Chmurova N, Parnicka Z, Ferencik S, Grosse-Wilde H, Buc M, Svecova D. TNF-alpha and IL-10 gene polymorphisms show a weak association with pemphigus vulgaris in the Slovak population. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010, 24: 65-68. 

Javor J, Ferencik S, Bucova M, Stuchlikova M, Martinka E, Barak L, Strbova L, Grosse-Wilde H, Buc M. Polymorphisms in the genes encoding TGF-β1, TNF-α, and IL-6 show association with type 1 diabetes mellitus in the Slovak population. Arch Immunol Ther Exp(Warsz) 2010, 58: 385-393.

Javor J, Bucova M, Cervenova O, Kralinsky K, Sadova E, Suchankova M, Liptakova A. Genetic variations of interleukin-8, CXCR1 and CXCR2 genes and risk of acute pyelonephritis in children. Int J Immunogenet 2012; 39: 338-345.

Javor J, Dzurilla M, Vrlík M, Suchánková M, Bucová M, Buc M. Asociácia polymorfizmov v géne pre transformujúci rastový faktor-β1 s atopickou asthma bronchiale. Alergie 2013, 15: 9-14.

Javor J, Králinský K, Sádová E, Červeňová O, Bucová M, Olejárová M, Buc M, Liptáková A. Association of interleukin-10 gene promoter polymorphisms with susceptibility to acute pyelonephritis in children. Folia Microbiol (Praha) 2014, 59: 307-313.

Javor J, Párnická Z, Michalik J, Čopíková-Cudráková D, Shawkatová I, Ďurmanová V, Gmitterová K, Klímová E, Bucová M, Buc M. The +190 G/A (rs1799864) polymorphism in the C-C chemokine receptor 2 (CCR2) gene is associated with susceptibility to multiple sclerosis in HLA-DRB1*15:01-negative individuals. J Neurol Sci 2015, 349:138-142.

Javor J, Shawkatová I, Ďurmanová V, Párnická Z, Čierny D, Michalik J, Čopíková-Cudráková D, Smahová B, Gmitterová K, Peterajová Ľ, Bucová M. TNFRSF1A polymorphisms and their role in multiple sclerosis susceptibility and severity in the Slovak population. Int J Immunogenet 2018, 45(5): 257-265.

Jeseňák M, Petrisková J, Kapustová L, Repko M, Bánovčin P, Buc M. Imunoglobulín D v zdraví a chorobe. Klinická imunológia a alergológia 2018, 28(1): 4-7.

Kantárová D, Buc M. T-lymfocyty, ich subpopulácie, biologický význam a účasť v imunopatologických procesoch. Interná Med 2011, 11: 541-544.

Kantárová D, Buc M, Linceni M, Vrlík M. Možnosti liečby autoimunitného DM monoklonovými protilátkami. Slov Lekár 2012, 22: 3-9.

Kantárová D, Vrlík M, Buc M. Genetic determination and immunopathogenesis of type 1 diabetes mellitus in humans. Acta Med Mart 2012, 12: 19.

Kantárová D, Prídavková D, Ságová I, Vrlík M, Mikler J, Buc M. Genetický a molekulový podklad vývoja autoimunitného diabetes mellitus. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2015, 64(3): 121-129.

Kopani M, Kopaniova A, Caplovicova M, Maruscakova L, Sisovsky V, Jakubovsky J. Iron and its relation to glycoconjugates in human globus pallidus. Bratisl Lek Listy 2014, 115: 362-366.

Krivosikova M, Dallos T, Maslinski W, Buc M. B cell activating factor, its role in autoimmunity, and targeting in autoimmune diseases. Bratisl Lek Listy 2009, 110: 137-145. 

Kuka P, Bucova M, Penz P, Paulovicova E, Blazicek P, Atalay M, Lietava J. HSP60, oxidative stress parameters and cardiometabolic risk markers in hypertensive and normotensive Slovak females. Bratisl Lek Listy 2010, 111: 527-534.

Lietava J, Vohnout B, Penz P, Kuka P, Bucova M, Kosmalova V, Atalay M. Relationship of self-reported exercise tolerance with inflammatory markers in women with stable ischemic heart disease. Neuro Endocrinol Lett 2012, 33 Suppl 2: 50-54.

Michalik J, Čierny D, Kantorová E, Kantárová D, Javor J, Párnická Z, Kurča E, Dobrota D, Lehotský J. The association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 alleles with genetic susceptibility to multiple sclerosis in the Slovak population. Neurol Res 2015, 37: 1060-1067.

Madaric J, Klepanec A, Valachovicova M, Mistrik M, Bucova M, Olejarova I, Necpal R, Madaricova T, Paulis L, Vulev I. Characteristics of responders to autologous bone marrow cell therapy for no-option critical limb ischemia. Stem Cell Res Ther 2016; 7(1): 116.

Madaric J, Valachovicova M, Paulis L, Pribojova J, Mateova R, Sebekova K, Postulkova L, Madaricova T, Bucova M , Mistrik M, Vulev I. Improvement in asymmetric dimethylarginine and oxidative stress in patients with limb salvage after autologous mononuclear stem cell application for critical limb ischemia. Stem Cell Res Ther 2017, 8(1): 165.

Naglova H, Bucova M. HMGB1 and its physiological and pathological roles. Bratisl Lek Listy 2012; 113: 163-171.

Navratilova Z, Lukac J, Mrazek F, Kriegova E, Bucova M, Bosak V, Petrek M. MCP-1 -2518 Single nucleotide polymorphism in Slovak Patients with Systemic Sclerosis. Mediators Inflamm 2008, 2008: 204063.

Patente TA, Monteiro MB, Vieira SM, Rossi da Silva ME, Nery M, Queiroz M, Azevedo MJ, Canani LH, Parisi MC, Pavin EJ, Mainardi D, Javor J, Velho G, Coimbra CN, Corrêa-Giannella ML. Linkage disequilibrium with HLA-DRB1-DQB1 haplotypes explains the association of TNF-308G>A variant with type 1 diabetes in a Brazilian cohort. Gene 2015; 568: 50-54.

Párnická Z, Rakovan N, Švecová D, Buc M. Asociácia HLA-DR a -DQ aliel s pemphigus vulgaris v slovenskej populácii. Čes-slov Derm 2010, 85: 148-152.

Párnická Z, Švecová D, Javor J, Shawkatová I, Buc M. High susceptibility to pemphigus vulgaris due to HLA-DRB1*14:54 in the Slovak population. Int J Immunogenet 2013, 40: 471-475.

Penz P, Bucova M, Lietava J, Blazicek P, Paulovicova E, Mrazek F, Bernadic M, Buckingham TA, Petrek M. MCP-1 -2518 A/G gene polymorphism is associated with blood pressure in ischemic heart disease asymptomatic subjects. Bratisl Lek Listy 2010, 111: 420-425.

Rajčáni J, Szenthe K, Durmanová V, Tóth A, Asványi B, Pitlik E, Stipkovits L, Szathmary S, Epstein-Barr virus (HHV-4) inoculation to rabbits by intranasal and oral routes results in subacute and/or persistent infection dissimilar to human disease. Intervirology 2014, 57: 254-269.

Rajec J, Kriska M, Vojtko R, Dukat A, Risnyovszki Z, Sapak M. Biochemical evaluation of the antiplatelet effect of aspirin in patients at different levels of cardiovascular risk. Bratisl Lek Listy 2008, 109: 160–163. 

Repiská V, Shawkatová I, Bohmer D, Hatzibougias D, Sisovský V, Danihel L. Gestational choriocarcinoma analyzed by polymerase chain reaction amplification of polymorphic VNTR and human leukocyte antigen regions. Int J Gynecol Obstet 2010, 110: 152-154.

Sapák M, Chreňová S, Tirpáková J, Žilinská Z, Ďurmanová V, Shawkatová I, Jakuš V, Kuba D, Buc M. Donor non-specific MICA antibodies in renal transplant patients. Immunobiology 2014, 219: 109-112.

Shawkatová I,  Javor J, Párnická Z, Vražda Ľ, Novák M, Buc M. No association between cytokine gene polymorphism and risk of Alzheimer´s disease in Slovaks. Acta Neurobiol Exp (Wars) 2010, 70: 303-307.

Shawkatová I, Javor J, Párnická Z, Kozub P, Zilínková M, Frey P, Ferenčík S, Buc M. HLA-C, DRB1 and DQB1 alleles involved in genetic predisposition to psoriasis vulgaris in the Slovak population. Folia Microbiol (Praha) 2013, 58: 319-324.

Shawkatová I, Javor J, Párnická Z, Bucová M, Čopíková-Cudráková D, Michalík J, Gmitterová K, Čierny D, Buc M, Ďurmanová V. Analysis of ICAM1 gene polymorphism in Slovak multiple sclerosis patients. Folia Microbiol (Praha) 2017, 62(4): 287-293.

Suchankova M, Bucova M, Tibenska E, Demian J, Majer I, Novosadova H, Tedlova E, Durmanova V, Paulovicova E. sTREM-1 in bronchoalveolar lavage fluid in patients with pulmonary sarcoidosis, effect of smoking and inflammation. Bratisl Lek Listy 2013, 114: 702-707.

Suchankova M, Bucova M, Tibenska E, Tedlova E, Demian J, Majer I, Novosadova H, Tedla M, Paulovicova E, Kantarova D. Triggering receptor expressed on myeloid cells-1 and 2 in bronchoalveolar lavage fluid in pulmonary sarcoidosis. Respirology 2013, 18: 455-462.

Suchankova M, Paulovicova E, Paulovicova L, Majer I, Tedlova E, Novosadova H, Tibenska E, Tedla M, Bucova M. Increased antifungal antibodies in bronchoalveolar lavage fluid and serum in pulmonary sarcoidosis. Scand J Immunol 2015, 81: 259-264.

Svecova D, Parnicka Z, Pastyrikova L, Urbancek S, Luha J, Buc M. HLA-DRB1* and DQB1* alleles are associated with disease severity in patients with pemphigus vulgaris. Int J Dermatol 2015, 54: 168-173.

Škorvaga M, Nikitina E, Kubeš M, Košík P, Gajdošechová B, Leitnerová M, Copáková L, Belyaev I. Incidence of common preleukemic gene fusions in umbilical cord blood in Slovak population. PLoS One 2014, 9: e91116.

Štefanovič J, Buc M. História vývoja imunológie na Slovensku. Lek Obzor 2010, 59: 481-484. 

Tamasova M, Varesinska M, Suchankova M, Naji M. Multiple malignity in patients with bronchogenic carcinoma. 3 case reports. Bratisl Lek Listy 2009; 110: 672.

Tedla M, Chakrabarti S, Suchankova M, Weickert MO. Voice outcomes after thyroidectomy without superior and recurrent laryngeal nerve injury: VoiSS questionnaire and GRBAS tool assessment. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016, 273(12): 4543-4547.

Monografie, učebnice, skriptá a kapitoly v knihách

Buc M. Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava; Veda, 2005, 490 s.

Buc M, Bucová M. Základná a klinická imunológia pre ošetrovateľstvo a iné nelekárske odbory. 1. vyd. Bratislava; Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2006, 336 s. 

Buc M. Basic and clinical immunology. 1. vyd. Bratislava; Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2008, 305 s.

Buc M. Základná a klinická imunológia. Bratislava; Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2009, 607 s.

Buc M. Základná a klinická imunológia pre študentov zubného lekárstva. Bratislava; Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2010, 342 s.

Buc M. Základná a klinická imunológia. Bratislava; Veda, 2012, 832 s.

Krčméry V, Buc M, Javor J. Basics of Clinical Microbiology and Immunology. 1. vyd. Bratislava; Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2016, 264 s.

Buc M. Autoimunita a autoimunitné choroby. 2. preprac. vyd. Bratislava; Veda, 2016, 667 s.

Buc M, Javor J. Basic and Clinical Immunology. 1. vyd. Bratislava; Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017, 324 s.

Buc M, Rovenský J. Tuberculosis and SLE-like symptoms as a complication of biological anti-TNF therapy. In: Shoenfeld Y, Rose NR, eds. Infection and autoimmunity. Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney; Elsevier, 2004, 623–628.

Buc M, Mystrík M, Laca Ľ, Danninger F, Černý J, Lische R, Pafko P, Hrušovský Š, Kováčová M. Transplantácie. In: Siman J a kol., eds. Princípy chirurgie. Bratislava; SAP, 2007, 811-838. 

Buc M. Fyziológia imunitného systému. In: Javorka K, ed. Lekárska fyziológia. Martin; Osveta, 2009, 75-114. 

Buc M, Rovenský J. Zápal a reumatické choroby. In: Ferenčík M et al. Zápal - fundamentálny princíp vzniku chorôb. Bratislava; Balneotherma, 2009, 312-323. 

Bucová M. Cytokíny. In: Matejička F, Blažíčková S, Bošák V, eds. Imunológia pre poslucháčov FZSP. Trnava; SAP, 2004, 27–47. 

Bucová M. Fagocytóza. In: Matejička F, Blažíčková S, Bošák V, eds. Imunológia pre poslucháčov FZSP. Trnava; SAP, 2004, 104–120. 

Bucová M. Komplement. In: Matejička F, Blažíčková S, Bošák V, eds. Imunológia pre poslucháčov FZSP. Trnava; SAP, 2004, 89–100. 

Bucová M. Zápal. In: Matejička F, Blažíčková S, Bošák V, eds. Imunológia pre poslucháčov FZSP. Trnava; SAP, 2004, 120–131. 

Bucová M. Regulačné T-bunky a autoimunita. In: Rovenský J a kol., eds. Reumatológia v teórii a v praxi VI. Martin; Osveta, 2004, 111–115. 

Bucová M. Úloha cytokínov v iniciálnom procese rozvoja autoimunity – polarizácia TH1/TH2. In: Rovenský J a kol., eds. Reumatológia v teórii a v praxi VI. Martin; Osveta, 2004, 101–109. 

Bucová M. Zápal a sepsa. In: Ferenčík M et al. Zápal - fundamentálny princíp vzniku chorôb. Bratislava; Balneotherma, 2009, 234-245.

Bucova M. Inflammation and genetics of inflammation in cardiovascular diseases. In: Piscione F, ed. Angina pectoris. Rijeka; InTech, 2011, 1-34.

Bucová M. Kardiovaskulárne komplikácie indukované cytokínmi. In: Mladosievičová B et al., ed. Kardioonkológia. Bratislava; SAP, 2012, 89-94.

Hruškovič I, Buc M, Bucová M, Hruškovič B. Imunitný systém. In: Kresánek J, Furková K a kol., eds. Dorastové lekárstvo. 1. slov vydanie. Martin; Osveta, 2006, 133–136.

Sapák M a kolektív autorov. Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava; Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2011, 190 s.

Rovenský J, Bucová M. Autoimunita. In: Matejička F, Blažíčková S, Bošák V, eds. Imunológia pre poslucháčov FZSP. Trnava; SAP, 2004, 154–157.

Shawkatová I and coauthors. Laboratory methods in immunology. Bratislava; Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2014, 128 s.