Zamestnanci Imunologického ústavu

doc. MUDr. Mária Bucová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Imunologický ústav
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9011 9351
02/593 57 351
maria.bucova@fmed.uniba.sk

doc. RNDr. Vladimíra Ďurmanová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Imunologický ústav
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9011 9887
02/593 57 582

MUDr. Monika Homolová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Imunologický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/593 57 355

Jarmila Hrušková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Imunologický ústav
administratívny sekretár
+421 2 9011 9450
02/593 57 450

MUDr. Juraj Javor PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Imunologický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9582
02/593 57 582

Adam Kostič

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Imunologický ústav
dokumentarista
+421 2 9011 9578

Beáta Mišovič Faragová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Imunologický ústav
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9204

Zuzana Nürnberger

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Imunologický ústav
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9889

MUDr. Zuzana Párnická PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Imunologický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/593 57 204
[1] 2