Ústav histológie a embryológie LF UK

Ústav histológie a embryológie

Profesor:

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

odbor Anatómia, histológia a embryológia

 

Docenti:

doc. RNDr. Marianna Danková, PhD.

odbor Anatómia, histológia a embryológia

 

Odborní asistenti:

RNDr. Mária Kleinová, PhD., VKS IIa

Mgr. Miroslava Juríková, PhD.

MUDr. Paulína Gálfiová, PhD., VKS IIa

MUDr. Martin Klein, PhD., VKS IIa

MVDr. Ján Líška, CSc., VKS IIa

MUDr. Mária Lorencová, PhD.

Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD., VKS IIa

MUDr. Renáta Mikušová, PhD.

MUDr. Simona Polakovičová, PhD.

MUDr. Vanda Rísová, PhD.

 

Vysokoškolskí zamestnanci vo výskume:

RNDr. Zuzana Poljak Valášková, PhD. (materská / rodičovská dovolenka)

Mgr. Barbora Filová, PhD.

 

Doktorandi (PhD. študenti):

Mgr. Claudia Feitscherová – študijný program: Anatómia, histológia a embryológia; denná forma, téma dizertačnej práce: Distribúcia imunitných buniek v rámci steny vajíčkovodu

MUDr. Denisa Fecmanová, študijný program: Anatómia, histológia a embryológia; externá forma, téma dizertačnej práce: Klinické sledovanie preeklampsie vo vzťahu ku biochemickým parametrom a histologickej stavbe placenty. Školiteľ: Ivan Varga

MUDr. Lenka Lapides, študijný program: Anatómia, histológia a embryológia; externá forma, téma dizertačnej práce: Imunologicky aktívne bunky endometria a neplodnosť. Školiteľ: Ivan Varga

 

Ostatní zamestnanci a laboranti:

Ružena Bohoová, Ľubica Bošmanská, Petra Bořutová, Jozef Hanko – úv., RNDr. Eva Nagyová

 

 

 

Konzultačné hodiny pedagógov

pedagóg čas vyhradený na konzultácie
prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.  pondelok 12:30 - 14:30
MVDr. Ján Líška, PhD.    piatok 13:50 - 15:00
MUDr. Renáta Mikušová, PhD.  utorok 10:30 - 11:30 a štvrtok 13:30 - 14:30
MUDr. Vanda Rísová, PhD.     pondelok 11:00 - 13:00
MUDr. Simona Polakovičová, PhD.štvrtok 12:00 - 14:00
MUDr. Paulína Gálfiová, PhD. utorok 10:00 - 12:00
RNDr. Mária Kleinová, PhD.štvrtok 12:00 - 14:00
MUDr. Mária Lorencová       utorok 12:00 - 14:00
Mgr. Miroslava Juríková, PhD.štvrtok 12:00 - 14:00
MUDr. Martin Klein        streda 13:00 - 15:00
doc. RNDr. Marianna Danková, PhD.pondelok 9:00 - 11:00
Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD.pondelok 10:00 - 12:00

 

 

 

foto RNDr. Eva Nagyová

Centrum elektrón-mikroskopických laboratórnych metód

Manažér oddelenia:

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

Tel. 02 9011 9 342, mobil: +421 903 708 689

e-mail: stefan.polakfmed.uniba.sk

 

Profesori:

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

 

Odborní zamestnanci CEMLM:

 

MUDr. Paulína Gálfiová, PhD., galfiova1@uniba.sk

Mgr. Michaela Bábelová

MUDr. Mária Lorencová, PhD.

Ing. Daniel Kosnáč

Vybrané publikačné výstupy s použitím prístrojového vybavenia CEMLM od roku 2016

Polák, Š. Gálfiová, P., Mikušová, R., Lorencová, M., Polakovičová, S., Varga, I., Juríková, M., Csöbönyeiová, M., Kuruc, R., Šikuta, J., Kosnáč, D., Čulenová, M., Čambal, M. 2022. Atlas ultraštruktúry ľudských orgánov v rastrovacom elektrónovom mikroskope. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, 393s., ISBN: 978-80-223-5347-2

Gálfiová, P., Polák, Š., Mikušová, R., Juríková, M., Klein, M., Csöbönyeiová, M., Danišovič, Ľ., Varga, I. 2022. Scanning Electron Microscopic Study of the Human Uterine Tube Epithelial Lining: Surgical Biopsy Samples and Epithelial Cell Culture. Physiological Research, 2022 (71), pp. 137 – 143, doi: 10.33549/physiolres.935031

Gálfiová, P., Polák, Š., Mikušová, R., Gažová, A., Kosnáč, D., Barczi, T., Kyselovič, J., Varga, I. 2017. The three-dimensional fine structure of the human heart: A scanning electron microscopic atlas for research and education. Biologia (Poland), 2017, 72 (12), pp. 1521 – 1528

Varga, I., Kyselovič, J., Danišovič, Ľ., Gálfiová, P., Kachlík, D., Polák, Š., Klein, M. 2019. Recently discovered interstitial cells termed telocytes: distinguishing cell-biological and histological facts from fictions. Biologia, 2019, 74 (2), pp. 195 – 203, doi: 10.2478/s11756-018-0162-y

Varga, I., Gálfiová, P., Blanková, A., Konárik, M., Báča, V., Dvořáková, V., Musil, V., Turyna, R., Klein, M. 2019. Terminologia Histologica 10 years on: some disputable terms in need of discussion and recent developments. Annals of Anatomy, 226, pp. 16-22,doi: 10.1016/j.aanat.2019.07.005

Lorencová, M., Mitro, A., Juríková, M., Gálfiová, P., Mikušová, M., Krivošíková, L., Janegová, A., Palkovič, M., Polák, Š. 2020. Ependymal cells surface of human third brain ventricle by scanning electron microscopy. Bratislava Medical Journal, 2020, 121, (6), pp. 437 – 443

Thurzo, A., Gálfiová, P., Varchulová Nováková, Z., Polák, Š., Varga, I., Strunga, M., Urban, R., Surovková, J., Leško, Ľ., Hajdúchová, Z., Feranc, J., Janek, M., Danišovič, Ľ. 2022. Fabrication and In vitro characterization of novel hydroxyapatite scaffolds 3D printed using polyvinyl alcohol as a thermoplastic binder. International journal of molecular sciences, 2022, 23

Čulenová, M., Bírová, I. Alexy, P., Gálfiová, P., Nicodemou, A., Moncmanová, B., Plavec, R., Tomanová, K., Menčík, P., Žiaran, S., Danišovič, Ľ. 2021. In vitro characterization of poly(lactic acid)/ poly(hydroxybutyrate)/ thermoplastic starch blends for tissue engineering application. Cell Transplantation,  2021, 30 (1-12), pp. 1-12, doi: 10.1177/09636897211021003

Kopani, M., Mikula, M., Kosnac, D., Kovac, J., Trnka, M., Gregus, J., Jerigova, M., Jergel, M., Vavrinsky, E., Bacova, S., Zitto, P., Polak, S., Pincik, E. 2020. Effect of etching time in hydrofluoric acid on the structure and morphology of n-type porous silicon. Applied Surface Science, Vol 532,2020,147463, ISSN 0169-4332, doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147463.

Svobodová H. Hlinková, J., Janega, P., Kosnáč, D., Filová, B., Miglierini, M., Dlháň, Ľ., Ehrlich, H., Valigura, D., Boča, R., Polák, Š., Nagy, Š., Kopáni, M. 2019. Deposits of iron oxides in the human globus pallidus. Open Phys, 2019, 17:291-298

Kefkový lem enterocytov duodena_Polák et al. 2022
Povrch výstelkového epitelu vajíčkovodu_Gálfiová et al. 2022
Srdcová svalovina_Gálfiová et al. 2017
Telocytom podobné bunky v myokarde_Varga et al. 2019
Červená pulpa sleziny_Varga et al. 2019
Ependýmové bunky mozgových komôr_Lorencová et al. 2022
Kmeňová bunka adherovaná na skafold_Thurzo et al. 2022
Bunková kultúra chondrocytov_Čulenová et al. 2021
Porózne silikónové vzorky_Kopáni et al. 2022
Častice železa pri prvkovej analýze globus pallidus_Svobodová et al. 2019

Rastrovací elektrónový mikroskop ZEISS EVO LS 15 – mikroskop poskytujúci topografický obraz prirodzeného alebo arteficiálneho povrchu vzorky, prvkovú analýzu vzorky (EDS analýza), s možnosťou pozorovania hydratovaných vzoriek/bunkových kultúr v natívnom stave (enviromentálny mód) či orientačné zhodnotenie ultratenkých rezov v transmisii (STEM detektor).

Parametre mikroskopu

Vzorky určené pre využitie mikroskopu: materiálové a biologické vzorky

POZNÁMKY: Prístroj Leica EM CPD 300, Leica EM UC7 a komponenty Beam decelaration, cooling stage a suchá výveva boli zakúpené s podporou Vnútrofakultného grantu PROMEGA 032/22

Hoci mikroskop ZEISS EVO LS 15 má možnosť STEM detekcie pri pozorovaní v transmisii, nedosahuje rozlíšenie TEM ani FESEM, je prioritne určený na SEM modalitu.

 

 

Prístroje potrebné/ponúkané pri príprave vzoriek

foto RNDr. Eva Nagyová

Prístroj na pokovenie a pouhlíkovanie vzoriek Leica EM ACE 200 (Sputter/Carbon Thread)

 • umožňuje zmeniť nevodivý povrch vzoriek na vodivý, čo je žiaduce pre pozorovanie vzorky vo vysokom vákuuobsahuje štandardný plochý aj šikmý stolík s planetárnou rotáciou (pre pokovenie vzorky pod uhlom – najmä pre objemové a topografické vzorky)
 • terčík: zlato, zlato/paládium, príp. striebro alebo uhlíkové vlákno
 • pracovný plyn argón, možnosť presného nastavenia hrúbky pokovenia, softvérové ovládanie 

 

 

 

 

 

Sušička pri kritickom bode CO2 (Leica EM CPD 300 - Critical point dryer) poloautomatická

 • finálne vysúšanie vzoriek (vytesnenie alkoholu po dehydratácii v procese spracovania hydratovaných biologických vzoriek) bez morfologického kolapsu, sušenie je pri kritickom bode CO2
 • softvérové nastavenie tlaku, teploty, manuálne ovládanie počtu preplachov
 • možnosť sušenia vzoriek v držiakoch na krycie sklíčka alebo v oddelených poréznych košíkoch (4 vzorky pri jenom procese sušenia)

 

 

 

 

 

 

 

Výrobník suchého ľadu (pevného CO2) INNOVECO Dry Ice Machine

 • vyrobí valec suchého ľadu veľkosti 5x10 cm v priebehu 2 minút

 

 

 

 

 

 

Ultrazvuková vaňa (BANDELIN Sonorex super)

 • možnosť šetrného mechanického očistenia vzoriek v kúpeli (napr. od hlienu) pri rôznych teplotách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desikátor s membránovou vývevou  (Laboport N86 KNF)

 • desikátor na odvlhčenie vzoriek

 

 

 

 

 

 

Stereomikroskop (MOTIC)

 • kapacita zväčšenia 40x

 

 

 

 

 

 

 

 

Leica EM UC7 Ultramikrotóm na krájanie ultratenkých rezov pre TEM

 • príprava polo-tenkých a ultra-tenkých rezy (do cca 30 nm) pre transmisné pozorovania v SEM, alebo pre prípravu vzoriek na pozorovanie v TEM
 • presné krájanie tkanív a iných nekovových materiálov v kapsulách spolymerizovaných živíc pri izbovej teplote
 • spracovanie vzoriek na účely pozorovania v TEM až do kroku polymerizácie živíc je súčasťou procesu prípravy na našom pracovisku pred krájaním na ultramikrotóme