KURZ Sj PRE ZDRAVOTNÍKOV Z UKRAJINY

ONLINE KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV Z UKRAJINY

LF UK v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky organizuje ďalšiu fázu kurzov odbornej jazykovej prípravy v slovenskom jazyku pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny.

Kritériá zaradenia do kurzu:

  • číslo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky;
  • dátum prihlásenia sa na kurz.

Nové kurzy začnú v termíne od 2. 5. 2023, prípadný septembrový termín bude upresnený. Ak máte záujem o kurz, vyplňte prosím tento dotazník do 14. 4. 2023 do 11:55.

https://forms.office.com/e/GQ1DGAstFY

Tešíme sa na Vás.