KURZ Sj PRE ZDRAVOTNÍKOV Z UKRAJINY

ONLINE KURZ SLOVENČINY PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV Z UKRAJINY V SPOLUPRÁCI S WHO

LF UK v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) organizuje ďalšiu fázu kurzov slovenského jazyka pre zdravotníckych pracovníkov rôznych zdravotníckych zameraní Ukrajiny.

Kurzy prebiehajú od septembra 2023 do konca novembra 2023.