PERSONÁLNE OBSADENIE

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
prednosta ústavu
02/901 19 320
Utorok11:30 – 13:30

Ing. Janka Bábelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
zástupkyňa prednostu
02/90 11 94 18
Pondelok09:00 – 10:00
+421 2 9011 9418

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
tajomníčka ústavu
02/901 19 420
Streda10:30 – 11:30

Ľubomíra Lešková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
sekretárka ústavu
02/901 19 449
Pondelok08:00 – 14:00
Utorok08:00 – 14:00
Streda08:00 – 14:00
Štvrtok08:00 – 14:00
Piatok08:00 – 14:00

Mgr. Petra Červeňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
asistent
02/901 19 341
Streda12:30 – 13:30

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 817
Pondelok12:30 – 13:30
+421 2 9011 9817

Mgr. Mgr. Zuzana Dzurillová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
asistent
+421 9 0214 4342
Pondelok13:00 – 14:00

Mgr. Katarína Hromadová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 816
Utorok09:00 – 10:00

PhDr. Valéria Jamrichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 817
Streda12:00 – 13:00

Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 341
Utorok12:20 – 13:20

PaedDr. Stanislav Kováč, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815
Streda10:30 – 11:30

Mgr. Lucia Lauková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815
Pondelok12:30 – 13:30
+421 2 9011 9815

Mgr. Zuzana Motešická, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
+421 2 9011 9816
Streda11:00 – 12:00

Mgr. Ľubica Olejníková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
asistent
+421 2 90119 816
Utorok11:00 – 12:00

Mgr. Ema Pavľáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 504
Štvrtok09:15 – 10:15

Mgr. Zuzana Pekařová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
asistent
+421 2 90119 504
Streda10:00 – 11:00

doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 946
Štvrtok10:00 – 11:00

Mgr. Marek Šibal, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 504
Streda14:00 – 15:00
+421 2 9011 9504

Mgr. Mária Šibalová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815
Pondelok13:00 – 14:00

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 816
Štvrtok15:00 – 16:00
+421 2 9011 9816

Mgr. Melinda Vasiľová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815
Streda15:00 – 16:00

Mgr. Marína Kšiňanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
odborný asistent
+421 2 90119 504
Pondelok10:30 – 11:30

Žaneta Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii