Aktuality

Akcia Rakúsko – Slovensko13. 09. 2019

výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku

Oslavy 100. výročia založenia LF UK16. 08. 2019

V mene dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS si Vás dovoľujeme pozvať na oslavy 100. výročia...

„Výživa a zdravé starnutie“ - NUTRIAGING27. 06. 2019

Projekt EU, z programu cezhraničnej spolupráce SR-AT, Interreg V-A sa rieši prvým rokom na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v spolupráci s Univerzitou vo...

Publikácia "Štipendiá a granty 2020/2021"24. 06. 2019

na webovej stránke SAIA

Vedci skúmajú, ako predĺžiť zdravý vek seniorov21. 06. 2019

Bratislava 20. júna 2019: Priemerná dĺžka života Slovákov je takmer 74 rokov, avšak priemerná dĺžka „zdravého života“ Slovákov je 54,5 roka u mužov a 57 rokov...

Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie 10. 06. 2019

Uzávierka podávania prihlášok je 14.októbra 2019.

Vysokoškolské ligy zachutili medikom05. 06. 2019

Športové úspechy našich medikov

New-generation Infrared Thermography in the Biomedical...27. 05. 2019

pozvánka na prednášku profesora Borisa G. Vainera (30. mája 2019, 13:00 hod., Ladzianskeho poslucháreň, STU )

Psychológ z UK: ľudia trpiaci schizofréniou ťažko...27. 05. 2019

Bratislava 27. mája 2019: Ľudia trpiaci schizofréniou majú často ťažkosti s rozpoznávaním emócií a porozumením zámerov iných ľudí. Upozorňuje na to klinický...

Výzva na podávanie prihlášok pedagogických a ostatných...23. 05. 2019

na akademický rok 2019/2020

International Conference on Drug Prevention, Treatment and...23. 05. 2019

Vienna July 1 - 5, 2019, Vienna International Centre, Austria

Študentský projekt jej otvoril dvere do sveta21. 05. 2019

rozhovor so študentkou 5. ročníka Júliou Bartkovou - víťazný projekt ŠVOČ 2018

Uznesenie Vedeckej rady LFUK16. 05. 2019

zo dňa 11. apríla 2019

International Clinical Trials Day 201914. 05. 2019

30. mája 2019, Crowne Plaza Hotel Bratislava, Hodžovo nám. 2

MESIA Slovakia 201906. 05. 2019

4th Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology, 28. - 30. 11. 2019, Šamorín, Slovakia

XVI. Angiologický deň LFUK v Bratislave29. 04. 2019

15. máj 2019 - Malá poslucháreň NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

Health and Health Care of Homeless People26. 04. 2019

pozvánka na workshop - 2. mája 2019 o 16:00 v priestoroch BSM

MaRS 2019 - 2. ročník 24-H maratónu so sclerosis multiplex...11. 04. 2019

Poďakovanie účastníkom a všetkým, ktorí prejavili spolupatričnosť a prišli podporiť našich pacientov

Vytvor propagačný plagát na tému Erasmus+01. 04. 2019

Súťaž plagátov - deadline 16. apríla 2019