Aktuality

Bulletin SAIA 2/201918. 02. 2019

Témou čísla sú: Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní a Vysokoškolské štúdium v Rakúsku

2. ročník 24-hodinového maratónu so sclerosis multiplex 201918. 02. 2019

1. 3. 2019 18:00 - 2. 3. 2019 18:00 FTVŠ Lafranconi Bratislava

65 rokov našej práce06. 02. 2019

Ústav cudzích jazykov - pozvánka na výstavu

Otvorený list rektora Univerzity Komenského v Bratislave 05. 02. 2019

a dekanov lekárskych fakúlt Slovenskej republiky ministerke zdravotníctva SR - 5. februára 2019

ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITU PRE ak.r....04. 02. 2019

Prihláška bude otvorená do 28. 02. 2019

Budúcnosť nevidím len v entuziastoch, ale aj v investíciách30. 01. 2019

Rozhovor s dekanom LF UK prof. MUDr. Jurajom Šteňom, DrSc. pri príležitosti 100. výročia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského uverejnenom v Lekárskych...

98. Medický ples25. 01. 2019

9. február 2019, Incheba Bratislava

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní18. 01. 2019

aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku

MEDICAMENTA NOVA - 36. seminár14. 01. 2019

31. januára 2019 o 13.30 hod. Veľká poslucháreň NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné...10. 01. 2019

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2019

Mesačná stáž - Nemecko, Brazília a Taiwan09. 01. 2019

Deadline na prihlásenie 15. 2. 2019

Dotazník pre študentov08. 01. 2019

Chceš zo svojho vzdelávania na UK vyťažiť maximum? Zisti, ako funguje svet podnikania s podporou novovznikajúceho inkubátora vo Vedeckom parku UK.

Informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium -...20. 12. 2018

14. januára 2019 o 13:00 hod v Kongresovej sále MZ SR

72. chirurgický deň Kostlivého20. 11. 2018

Súčasné trendy v chirurgii gastrointestinálneho traktu 7. december 2018, Kongresové centrum, Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava

Deň novorodenca 201819. 11. 2018

TECHNIKA A TEÓRIA – PRAX A KLINICKÁ APLIKÁCIA V STAROSTLIVOSTI O NOVORODENCA „KYSLÍK – ISKRA ŽIVOTA“

Medici na Univerzite Komenského sa učia pracovať s...12. 11. 2018

Bratislava 12. novembra 2018: Ultrasonografia je jednou z najčastejšie využívaných diagnostických metód, ktorá umožňuje zobrazovanie vnútorných orgánov, ich...

Program slávnostnej vedeckej schôdze09. 11. 2018

pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín akademika Jána Štefanoviča dňa 21. novembra 2018 o 16:30 h.

Výzva na podávanie si prihlášky na jazykové testy pre...02. 11. 2018

hlásiacich sa na výmenný zahraničný študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ .

X. Bratislavské vianočné dni pneumológov a ftizeológov28. 10. 2018

venované pamiatke prof. MUDr. Ladislava Chovana, CSc.

Výsledok volieb dekana LFUK24. 10. 2018

na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023