Aktuality

VÝZVA - "BURZA POBYTOV 2019"24. 10. 2018

Výzva na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty pre rok 2019. Uzávierka prihlášok pre LFUK je 13. 11. 2018!!!

Školenie BOZP - oznam pre všetkých študentov 3. až 6....23. 10. 2018

všeobecného lekárstva a zubného lekárstva

Informačný seminár SAIA22. 10. 2018

o štipendiách pre študentov, doktorandov do zahraničia.

Navrhnutí kandidáti na funkciu dekana LFUK12. 10. 2018

na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

Organizácia volieb dekana LFUK05. 10. 2018

na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

Predkongresové kurzy v rámci 2. Kongresu Slovenskej...05. 10. 2018

18. októbra 2018 9:00 - 12:20 v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave

Konferenciu o nových a inovatívnych štandardných...04. 10. 2018

organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku a World Health Organization Regional Office for Europe

Slávnostná imatrikulácia 03. 10. 2018

Účasť študentov 1. ročníka na slávnostnej imatrikulácii je povinná!

Dotazník pre študentov30. 09. 2018

Chceš zo svojho vzdelávania na UK vyťažiť maximum? Zisti, ako funguje svet podnikania s podporou novovznikajúceho inkubátora vo Vedeckom parku UK.

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium 26. 09. 2018

na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2018/2019

Výzva na kombinovanú mobilitu Výučba + Školenie18. 09. 2018

Erasmus+ na akademický rok 2018/2019

Výsledky prijímacieho konania09. 07. 2018

na akad. rok 2018/2019

Vyhodnotenie študentskej ankety09. 07. 2018

za akademický rok 2016/2017

Konferencia AMSE – 4-6th October 2018 - Pécs, Hungary09. 07. 2018

Deadline for submitting abstracts is July 15

Letný camp medikov na Zempínskej šírave06. 07. 2018

19.- 25. augusta 2018 v rámci ktorého absolvujú študenti odborne stáže

HOSPODÁRENIE LFUK A JEJ ROZVOJ V ROKOCH 2015 – 2017 (2018)28. 06. 2018

informácia dekana zo zasadnutia AS LFUK (22.5.2018) a zo zasadnutia VR LFUK (14.6.2018)

SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ UNIVERZITNEJ STAROSTLIVOSTI V...28. 06. 2018

Materiál z tlačovej besedy pracovnej skupiny pre novú UNB

Lekárska fakulta UK získala prvé a tretie miesto na...06. 06. 2018

31. mája 2018 sa uskutočnilo jedinečné fórum inšpiratívnych myšlienok a výskumných projektov pod názvom Falling Walls Lab Slovakia. Prvé miesto získala...

VI. Neuropsychiatrický kongres04. 06. 2018

Austria Trend Hoteli Bratislava, 7. - 9. júna 2018

Inovatívna myšlienka na liečbu sepsy vyhrala na Falling...31. 05. 2018

Bratislava 31. mája 2018: Mladí vedci a inovátori predstavili svoje návody riešení rozličných problémov na podujatí Falling Walls Lab Slovakia, ktoré sa konalo...