Aktuality

Príhovor dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v...27. 10. 2020

„CHRÍPÔČKA“ cerí zuby, komplikuje nám život, ohrozuje nás. (27. 10. 2020)

Výučba 6. ročník – ZMENA !!!25. 10. 2020

oznam pre študentov 6. ročníka

Vyšlo prvé číslo časopisu Naša univerzita22. 10. 2020

hlavná téma: "POZNÁTE NAŠE NEHNUTEĽNÉ POKLADY?"

„Moderné a úspešné Slovensko“ - národný integrovaný...17. 10. 2020

stanovisko vedenia LF UK k reformnému plánu Ministerstva financií SR

Výskumu COVID-19 sa budú venovať aj odborníci z Univerzity...25. 09. 2020

Bratislava 25. septembra 2020: Univerzita Komenského bude riešiť projekty zamerané na problematiku pandémie COVID-19. Z 25 podaných projektov schválila...

Prezentácia pracovísk – pre 1. ročník23. 09. 2020

užitočne informácie k výučbe predmetov

SAIA pozvánka 22. 09. 2020

na virtuálny Deň otvorených dverí do sveta štipendií

Príhovor dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v...13. 09. 2020

na začiatku akademického roka 2020/2021

Dištančné vzdelávanie na LFUK12. 09. 2020

pokyny, metodiky a návody

Nová výzva - Národný štipendijný program09. 09. 2020

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2020 o 16:00 hod!!!

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka09. 09. 2020

na akademický rok 2021/2022

Výučba v zimnom semestri 2020/202125. 08. 2020

V Bratislave dňa 25. 8. 2020

Zápis na akademický rok 2020/202120. 08. 2020

Informácia pre študentov 1. - 6. ročníka štud. programov všeobecné a zubné lekárstvo

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom12. 08. 2020

Príkaz dekana LF UK o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie

Falling Walls Lab Slovakia 202003. 08. 2020

prezentácia inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z rôznych vedných disciplín

Nákupy IKT v novom šate01. 08. 2020

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave po spoločnom odporúčaní CIT UK a OCOZ UK rozhodlo o použití dynamického nákupného systému pre nákupy informačnej a...

Výzva na výberové konania v rámci programu Erasmus+30. 07. 2020

AKTUALIZÁCIA - posunutie konečného termínu na 31. 08. 2020 do 23:59 hod.

Dohoda o spolupráci pri výstavbe nemocnice Rázsochy22. 07. 2020

Dňa 15. júla 2020 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva SR, Univerzitou Komenského v Bratislave, Lekárskou fakultou UK v...

Príhovor dekana Lekárskej fakulty UK k absolventom13. 07. 2020

akademického roka 2019/2020