Diplomové práce a ŠVOČ

Diplomové práce a ŠVOČ 2020/2021

Vo februári 2021 obhájili na DORLK diplomové práce nasledujúce študentky: 

Abscesy v ORL oblasti u detí - Abscesses in ENT area in children
Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Konzultant: MUDr. Ivana Vyrvová
Riešiteľ: Natália Macejová

Quality of life in children after cochlear implantation - Kvalita života u detí po kochleárnej implantácii
Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH,
Konzultant: MUDr. Ivana Vyrvová
Riešiteľ: Lea Elsbeth Meschlkat

V prípade záujmu o vypísanie témy na DIPLOMOVÚ PRÁCU a ŠVOČ prosím kontaktujte: Dr. Šebovú, Dr. Vyrvovú alebo Dr. Paourisa. 

Ďakujeme. 

Zoznam diplomových prác a ŠVOČ - akademický rok 2019/2020

1.Abscesy v ORL oblasti u detí 
Abscesses in ENT area in children

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Konzultant: MUDr. Ivana Vyrvová

Riešiteľ:
Natália Macejová
(odovzdaná) 

2. Quality of life in children after cochlear implantation 
Kvalita života u detí po kochleárnej implantácii

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH,
Konzultant: MUDr. Ivana Vyrvová

Riešiteľ:
Lea Elsbeth Meschlkat
(odovzdaná) 

ŠVOČ 2020

Obojstranná simultánna a sekvenčná kochleárna implantácia u detí

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Riešiteľ:

   Využitie OTOPLANU na meranie vybraných štruktúr stredného a vnútorného ucha 

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Riešiteľ:
-

   Recidívy cholesteatómu v detskom veku 

Vedúci: MUDr. Ivana Matejová

Riešiteľ: 
VOĽNÁ

   Abscesy u detí v ORL oblasti 

Vedúci: MUDr. Ivana Matejová

Riešiteľ: 
Natália Macejová (odovzdaná)

   Cochlear volume as an important factor of residual hearing after cochlear implantation in children measured on pre-operative CT and MR scan
   Vedúci: MUDr. Ivana Matejová   Riešiteľ: 
   -
Retropharyngeal and parapharyngeal abscess in children - results of review dilatation after primary incision and drainage
Vedúci/Managing: MUDr. Dimitrios PaourisRiešiteľ/ Conductor:
-

Témy diplomových prác a ŠVOČ na akadem. rok 2018/2019

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC a ŚVOČ na akadem. rok 2018/2019
1) Complications of sinusitis in children (orbitocellulitis)Riešiteľ: Christin Vogel
Práca odovzdaná
Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH.
Konzultant: MUDr. Ivana Matejová
2) Recidívy mediánnych krčných cýst u detí Riešiteľ:
Michaela Tothová
Práca odovzdaná
Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH.
Konzultant: MUDr. Ivana Matejová
3) Krvácanie po tonzilektómii u detíRiešiteľ:
Marek Alchus
Práca odovzdaná
Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH.
Konzultant: MUDr. Dimitrios Paouris
4) Indication for bronchoscopy (ŠVOČ)

Riešiteľ:
Athina Tsitsika
Práca odovzdaná

Vedúci: MUDr. Ivana Matejová
5) Prínos ASSR v diagnostike sluchu u malých detí (Auditory steady state responses)
Riešiteľ:
Karolína Poláková
Práca odovzdaná
Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH.
6) Prínos VRA (Visual reinforcement audiometry) v diagnostike sluchu u malých detíRiešiteľ:
Clair Klass
Práca odovzdaná
Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH.
Konzultant: MUDr. Ivana Matejová

Zoznam diplomových prác a ŠVOČ - akademický rok 2017/2018

1) Výskyt zhubných nádorov v ORL oblasti u detí / Incidence of Malignant Tumors in Children

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Riešiteľ:
Dana Paholíková
Práca odovzdaná

2) Cystická fibróza a jej ORL prejavy u detí / Cystic Fibrosis And Its ENT Manifestation In Children

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Konzultant: MUDr. Ivana Matejová

Riešiteľ:
Jozef Šulhin
Práca odovzdaná

3) Komplikácie sínusitíd / Complications of sinusitis

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH,
Konzultant: MUDr. Ivana Matejová

Riešiteľ:

4) Recidívy mediánnych krčnych cýst u detí 

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Konzultant: MUDr. Ivana Matejová

Riešiteľ:
Michaela Tóthová
Práca odovzdaná

5) Krvácanie po tonzilektómii 

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Konzultant: MUDr. Ivana Matejová

Riešiteľ:
-

6) Výsledky supraglotoplastiky u detí 

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Riešiteľ:
Nátália Niková 
Práca odovzdaná

7) Prínos ASSR v diagnostike sluchu u malých detí 

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Riešiteľ:
Karolína Poláková
Práca odovzdaná

Zoznam diplomových prác a ŠVOČ - akademický rok 2016/2017

1) Výskyt zhubných nádorov v ORL oblasti u detí / Incidence of Malignant Tumors in Children

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Riešiteľ: Dana Paholíková
Práca odovzdaná

2) Hyperplázia lymfoepitelového tkaniva u detí a jej prejavy / Hyperplasia of Lymphoepithelial Tissue in Children and its Symptoms

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH,  
Konzultant: MUDr. Ivana Matejová

Riešiteľ: Zuzana Bacová (Bercíková)
Práca odovzdaná

3) Cystická fibróza a jej ORL prejavy u detí / Cystic Fibrosis And Its ENT Manifestation In Children

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Konzultant: MUDr. Ivana Matejová

Riešiteľ: Jozef Šulhin
Práca odovzdaná

4) Vyhodnotenie CT a MRI zobrazení spánkových kostí detí pred kochleárnou implantáciou / Evaluation of CT and MRI Scans of the Temporal Bone in Children Before Cochlear Implantation

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Konzultant: MUDr. Samuel Kunzo

Riešiteľ: Andrea Baisová
Práca odovzdaná 

5) Laryngo-tracheálne stenózy v detskom veku / Paediatric laryngotracheal stenoses

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Riešiteľ: Mária Sabolová
Práca odovzdaná

6) Komplikácie sínusitíd / Complications of sinusitis

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH,
Konzultant: MUDr. Ivana Matejová


Riešiteľ: -

7) Extracranial and Intracranial otogenic complications of acute otitis media: 5-year clinical experience and analysis at children

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Konzultant: MUDr. Ivana Matejová

Riešiteľ: Dimitrios Paouris
Práca odovzdaná 

Odovzdané diplomové práce môžete nájsť v Centrálnom registri záverečných prác: http://opac.crzp.sk/?fn=AdvancedSearchChild3 

Témy ŠVOČ na akadem. rok 2015/2016

1) Extracranial and intracranial otogenic complications of acute otitis media: 3-year clinical experience and analysis at children

Vedúci: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Riešiteľ: Dimitrios Paouris